Stavební spořitelna České spořitelny snížila minimální akontaci

Stavební spořitelna České spořitelny snížila od 1. června 2003 minimální uspořenou částku požadovanou k poskytnutí překlenovacího úvěru, tzv. akontaci. Výše akontace se sjednocuje pro všechny překlenovací úvěry fyzických osob na 20 procent bez rozdílu v zajištění úvěru. „Stavební spořitelna České spořitelny...

Stavební spořitelna České spořitelny snížila od 1. června 2003 minimální uspořenou částku požadovanou k poskytnutí překlenovacího úvěru, tzv. akontaci. Výše akontace se sjednocuje pro všechny překlenovací úvěry fyzických osob na 20 procent bez rozdílu v zajištění úvěru.

„Stavební spořitelna České spořitelny umožňuje svým klientům získat potřebné finanční prostředky již při nižší uspořené částce,“ uvedl Jiří Klán, předseda představenstva a generální ředitel Stavební spořitelny České spořitelny a dodal: „Snížením finančních nároků na získání úvěru jsme tak zpřístupnili úvěry většímu okruhu klientů, kteří nedisponují hotovými penězi.“

Klienti, kteří podali žádost o poskytnutí úvěru již před 1. červnem 2003, ale podepíší ji až po tomto termínu, mají možnost zažádat o úpravu smluvních podmínek. Rozhodujícím dnem je datum podpisu úvěrové smlouvy.

Příklad
Klient požadující překlenovací úvěr v průměrné výši 250 tisíc Kč uspoří minimálně 50 tisíc Kč (20 procent z 250 tisíc Kč), rozdíl ve výši 200 tisíc Kč nezajištěné části úvěru klient zajistí minimálně jedním ručitelem s prokázanou bonitou. Minimální výše uspořené částky, případně jednorázového vkladu klienta se tak v tomto případě snižuje ze 75 tisíc Kč na 50 tisíc Kč.

Tabulka úrokových sazeb se sjednocenou výší akontace


) Od data přijetí návrhu na uzavření smlouvy o stavebním spoření; úroková sazba úvěru zajištěného ručiteli při trvání doby spoření nad 1 rok činí 7,0 %, v opačném případě činí sazba 7,5 %.
*
) Překlenovací úvěr s minimální výší úvěru 300 tisíc Kč zajištěný zástavou nemovitosti je poskytován se zvýhodněnou úrokovou sazbou 6 %.

Komentáře

Načítám komentáře...