Stavební spořitelny ruší poplatky za úrokové zvýhodnění

Stavební spořitelny ruší poplatky za úrokové zvýhodnění

S novým rokem se některé spořitelny rozhodly přehodnotit svoji poplatkovou politiku a učinily několik vstřícných kroků vůči klientům. Dvě z nich například zrušily diskutované a velmi neoblíbené poplatky za úrokové zvýhodnění. Ostatně vzhledem k postoji antimonopolního úřadu se není co divit.Poplatky stavebních...

S novým rokem se některé spořitelny rozhodly přehodnotit svoji poplatkovou politiku a učinily několik vstřícných kroků vůči klientům. Dvě z nich například zrušily diskutované a velmi neoblíbené poplatky za úrokové zvýhodnění. Ostatně vzhledem k postoji antimonopolního úřadu se není co divit.

Poplatky stavebních spořitelen byly v průběhu minulého roku ve středu zájmu médií, rozhořčených klientů, ale i kontrolních orgánů. Situace se začala přiostřovat už v druhé polovině roku 2003, kdy tři z šesti stavebních spořitelen zavedly tzv. poplatky za úrokové zvýhodnění, jež účtovaly klientům, kteří nepožádali o úvěr, a měli tedy podle platných podmínek nárok na určitý bonus k vyplaceným úrokům. To se týkalo především dříve uzavřených smluv, které byly navíc samy o sobě spojeny s vyšším úročením a při všeobecném poklesu úrokových sazeb začaly být pro spořitelny náročnější, než se jim zamlouvalo.

Ostatní stavební spořitelny, s výjimkou spořitelny Wüstenrot, nezůstaly nikterak pozadu, zvláštní poplatky znevýhodňující klienty s lépe úročenými smlouvami sice nezavedly, ale poplatky za vedení účtu jednoduše diferencovaly podle data založení smlouvy. Nejvyšší poplatky pak samozřejmě postihly klienty s nejstaršími, a tedy z hlediska úroků z vkladů nejvýhodnějšími smlouvami. K tomu se pak připojilo ještě postupné zvýšení poplatků u většiny spořitelen.

Víceméně společný postup spořitelen se brzy přestal líbit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Byla provedena příslušná šetření a v srpnu loňského roku ÚOHS všem šesti spořitelnám uložil dosud nevídanou pokutu v celkové výši téměř 500 mil. Kč za kartelovou dohodu. Spořitelny to samozřejmě zaskočilo, všechny se bránily, že jejich cenová politika rozhodně nebyla výsledkem jakékoliv dohody, a v současné době se všemi dostupnými prostředky snaží rozhodnutí zvrátit.

Tato aféra však přispěla k dalším diskuzím o budoucnosti stavebního spoření. Ministerstvo financí začalo připravovat další novelu zákona o stavebním spoření, která by měla lépe ochránit klienta před neomezenými změnami obchodních podmínek v průběhu spoření. V začátcích se mluvilo např. o možnosti přecházet v průběhu spoření mezi spořitelnami, v současné době se však stěžejním bodem stala spíše garance výše poplatků po celou dobu spořícího cyklu. Novela by mohla začít platit už letos v květnu.

Tato situace samozřejmě není pro stavební spořitelny nijak příznivá. V očích veřejnosti příliš obdivu nezískaly, a tak se první z nich začínají snažit alespoň trochu svoji reputaci napravit a uklidnit klienty, že se pro ně v budoucnu podmínky nijak nezhorší.

Jako první letos se vstřícným krokem zrušení poplatku za úrokové zvýhodnění přišla ČMSS (Liška). Dosud zde museli klienti s výhodně úročenou smlouvou, nečerpající úvěr zaplatit 100 Kč za rok navíc. Dnes se poplatek za vedení účtu ustálil na úrovni 290 Kč ročně, která je pro všechny stejná a platí jak pro spořící, tak pro úvěrové účty. ČMSS se zároveň rozhodla ujistit klienty, kteří uzavřou smlouvu letos ještě před platností nového zákona, že i jejich smlouva se v budoucnu bude řídit jeho podmínkami a výše poplatků tedy nebude moci kolísat podle potřeb spořitelny.

Vzápětí po ČMSS oznámila zrušení poplatku za úrokové zvýhodnění také Modrá pyramida (od 1. 1. 2005 se tato spořitelna přejmenovala z Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky na Modrou pyramidu stavební spořitelnu – MPSS). Klienti s výhodnějšími smlouvami zde museli dříve zaplatit dokonce 180 Kč navíc k běžnému poplatku 300 Kč ročně za vedení účtu. Modrá pyramida zároveň vydala pro klienty velmi příznivé prohlášení, že současná výše poplatků za vedení spořících i úvěrových účtů se až do roku 2010 nebude zvyšovat a zachová si svou úroveň max. 300 Kč ročně jak u smluv stávajících, tak u smluv uzavřených do konce roku 2005.

To však není všechno – Modrá pyramida přistoupila ještě k dalšímu kroku, jenž potěší zejména klienty, kteří si sjednali její Junior program v období od 26. října 1995 do 30. června 1999. Tito klienti totiž měli ve smlouvě zakotveno, že jejich účet bude po celou dobu veden zcela bez poplatků. V červenci 1999 však spořitelna tuto akci pro nové smlouvy zrušila a poplatky začala strhávat i u starších smluv, ačkoliv na to neměla podle smlouvy právo. Někteří klienti se bouřili a ve sporech bývali většinou úspěšní, ovšem až letos spořitelna přiznala svoje pochybení a s veřejnou omluvou všechny neoprávněně vybrané peníze klientům vrátila, a to včetně ušlých úroků, případně státní podpory. V celkovém součtu to představuje sumu bezmála 120 mil. Kč, která byla rozdělena mezi 179.000 klientů, buď formou připsání k účtu, nebo (v případě že už klienty spořitelny nejsou) formou poštovní poukázky.

Jedinou bankou, která si v současné době účtuje poplatek za úrokové zvýhodnění, tak dnes zůstává Raiffeisen stavební spořitelna. K poplatku za vedení účtu ve výši 280 Kč ročně si připočítává 90 Kč. Klienti se staršími smlouvami, kteří nebudou čerpat úvěr, tak ročně zaplatí 370 Kč.

Stejně tak svoji poplatkovou politiku zatím nezměnila Buřinka (SSČS) a Hypo stavební spořitelna. U SSČS zaplatí klienti se smlouvami založenými dříve než 30. 6. 2000 neuvěřitelných 550 Kč, klienti se smlouvami uzavřenými od 1. 7. 2000 do 30. 11. 2002 470 Kč a klienti se smlouvami novějšími jen 235 Kč ročně.

U Hypo stavební spořitelny budou platit všichni noví klienti stejně jako klienti nejstarší za vedení účtu 360 Kč ročně. Jedinou výjimku tvoří klienti s dnes již neposkytovanými tarify NS a NU (v současné době se poskytují pouze speciální tarify NS EU a NU EU s podobnými parametry), kteří ročně zaplatí 290 Kč.

Poplatek 360 Kč za vedení účtu zaplatí i noví klienti, kteří si smlouvu sjednají ve zcela novém tarifu Smart. Ten je spojen s úrokovou sazbou z vkladů 2 % a s úrokovou sazbou z úvěrů 4,9 %. Co ho odlišuje od ostatních produktů na trhu, které mají jinak relativně podobné parametry, je nižší poplatek za uzavření smlouvy, který činí pouze 0,9 % z cílové částky. To je o jednu desetinu méně než u ostatních spořitelen (poplatek je standardně 1 % z cílové částky) a dokonce o tři desetiny, resp. devět desetin, méně než u ostatních tarifů Hypo stavební spořitelny (poplatek činí buď 1,2 % nebo 1,8 % z cílové částky). Nižší poplatek za uzavření smlouvy tak dnes mohou zaplatit pouze mladí do 25 let u Raiffiesen stavební spořitelny (0,85 % z CČ) a mladí do 29 let u Modré pyramidy (0,75 % z CČ).

Jedinou stavební spořitelnou, která dosud neznevýhodňovala klienty, kteří již spoří delší dobu na smlouvách s vyšším úročením, je stavební spořitelna Wüstenrot. Klienti zde za vedení účtu ročně zaplatí 250 Kč. Podobně jako ČMSS zároveň Wüstenrot garantuje všem, kteří u ní uzavřou smlouvu v roce 2005, zpětnou platnost všech výhod týkajících se úhrady za vedení účtu, pokud vyplynou z novely zákona o stavebním spoření schválené v roce 2005.

Je pravda, že v současné době se ještě plně nerozběhly kampaně všech stavebních spořitelen a není tedy vyloučené, že v brzké době přijdou také další stavební spořitelny s novými nabídkami a možná i vstřícnějším přístupem ke klientům. Zajímavé také určitě bude

Komentáře

Načítám komentáře...