Hypotéka střižená na míru znamená až 333 kombinací

Individuální nastavení hypotéky na základě až 333 variant úvěru je základem nové obchodní strategie, kterou představila Hypoteční banka. „Hypotéka je produkt, který lidem nabízí řadu možností. Zdaleka ne všechny jsou zatím v ČR k dispozici. My jsme specialisté na hypotéky a novou nabídkou opět posouváme hypoteční...

Individuální nastavení hypotéky na základě až 333 variant úvěru je základem nové obchodní strategie, kterou představila Hypoteční banka.

„Hypotéka je produkt, který lidem nabízí řadu možností. Zdaleka ne všechny jsou zatím v ČR k dispozici. My jsme specialisté na hypotéky a novou nabídkou opět posouváme hypoteční trh o další krok kupředu. Díky 333 kombinacím jsme schopni klientům úvěr střihnout na míru a přizpůsobit výši měsíční splátky představě, s níž do Hypoteční banky přicházejí,“ říká generální ředitel Hypoteční banky Jan Sadil. Hypoteční banka současně začíná nabízet jako jediná u nás progresivní a degresivní splácení s variabilním nastavením. To znamená, že průběh splátek si každý může zvolit podle svých finančních možností. Lidé s nízkými příjmy mohou začít se splátkami, které jsou oproti anuitnímu způsobu splácení nižší až o téměř 50 %. Naopak ti, kdo mají vysoké příjmy, si mohou počáteční splátky zvýšit až o 100 % anuitní splátky, a ušetřit tak na úrocích, které v průběhu trvání hypotéky zaplatí.

Další novinkou je možnost použít na cokoliv, např. na vybavení nové domácnosti, až 20 % (max. 200 tis. Kč) z klasické hypotéky na nemovitost, a to v rámci jednoho úvěru. Tuto neúčelovou („spotřebitelskou“) část klient získává za stejně nízkou úrokovou sazbu, kterou např. u tříleté fixace Hypoteční banka nabízí od 3,95 %.

Klienti Hypoteční banky si mohou zvolit například:
způsob využití hypotéky
: na nemovitost (vč. příslušenství) • na nemovitost určenou pro pronájem • na nemovitost a zároveň peníze na cokoliv (např. na vybavení domácnosti) • na družstevní byt • na cokoliv

kombinaci s jinými finančními produkty: životní pojištění • stavební spoření • státem poskytovaný úvěr od Státního fondu rozvoje bydlení pro mladé rodiny

výši hypotéky vzhledem k hodnotě zastavované nemovitosti: do 70 % hodnoty nemovitosti • do 85 % hodnoty nemovitosti • do 100 % hodnoty nemovitosti

způsoby splácení: anuitní* • progresivní • degresivní
* U hypotéky se životním pojištěním nebo stavebním spořením se nejedná o klasické anuitní splácení, ale klient platí bance pouze úroky a souběžně spoří.

typ a fixaci úrokové sazby: pevnou na 1, 3, 5, 10 a 15 let • P plus • vázanou na roční sazbu PRIBOR

způsob placení poplatků: standardně • v rámci splátek hypotéky (možnost odpočtu z daní)

Charakteristika nových služeb - Progresivní splácení
Podstatou progresivního splácení jsou počáteční nižší splátky, které se postupně (každý rok) zvyšují. Počáteční splátky nižší oproti anuitním až o téměř 50 % (minimální výše progresivní splátky je úrok z jistiny, maximální splátka je jakákoliv nižší splátka než splátka anuitní, klient si může zvolit jakoukoliv splátku v tomto rozpětí). Věk žadatelů do 36 let v roce podání žádosti o úvěr. Výše úvěru min. 300 tis. Kč, max. 3 mil. Kč. Splatnost úvěru pouze 20 let § úroková sazba s fixací na 5, 10 a 15 let. Úroková sazba se stanovuje individuálně (v závislosti na výši standardní úrokové sazby při anuitním splácení, době splatnosti úvěru a výši zvolené progresivní splátky). Výhody progresivního splácení - snížení finančního zatížení v počátečním období splácení úvěru nižší splátkou než anuitní (vhodné např. pro mladé žadatele, jejichž příjmy na začátku profesní kariéry jsou obvykle nižší)
- možnost nastavit výši splátek dle finanční situace klienta.

Degresivní splácení
Podstatou degresivního splácení jsou počáteční vyšší splátky, které se postupně (každý rok) snižují. Počáteční splátky vyšší oproti anuitním až o 100 % (minimální výše degresivní splátky je jakákoliv vyšší splátka než splátka anuitní, maximální splátka je dána jako dvojnásobek anuitní splátky, klient si může zvolit jakoukoliv splátku v tomto rozpětí). Max. výše úvěru daná hodnotou zastavované nemovitosti § splatnost až 30 let. Úroková sazba s fixací na 5, 10 a 15 let. Úroková sazba se stanovuje individuálně (v závislosti na výši standardní úrokové sazby při anuitním splácení, době splatnosti úvěru a výši zvolené degresivní splátky). Výhody degresivního splácení - možnost soustředění finančního zatížení v počátečním období splácení úvěru a naopak ke konci úvěrového vztahu splátky co nejvíce snížit (vhodné např. pro žadatele, jejichž příjmy jsou momentálně vyšší a do budoucna předpokládají nižší příjmy nebo vyšší výdaje)
- možnost nastavit výši splátek dle finanční situace klienta - při stejné době splatnosti celkově klient zaplatí na úrocích méně než při anuitním splácení.

Neúčelová část hypotečního úvěru
Kombinace klasického hypotečního úvěru a americké hypotéky (resp. účelové a neúčelové hypotéky) v rámci jednoho úvěru. Jedna nízká úroková sazba daná (klasickým) účelovým hypotečním úvěrem. Max. výše účelového úvěru daná hodnotou nemovitosti. Výše neúčelové části až 20 % účelové části (max. 200 tis. Kč) § splatnost až 30 let. Výhody neúčelové části hypotečního úvěru - s úvěrem na investici do nemovitosti získá klient zároveň část finančních prostředků, které může použít na cokoliv, a to za stejně nízkou úrokovou sazbu
- neúčelovou část úvěru může klient předčasně splatit kdykoliv bez sankcí
- klient vyřizuje a splácí pouze jeden úvěr

-Hypoteční banka-

Komentáře

Načítám komentáře...