Hypotéka na 40 let v otázkách a odpovědích

Hypotéka na 40 let v otázkách a odpovědích

Hypotéky se za poslední dobu dostaly do centra pozornosti - staly se velmi oblíbeným způsobem financování koupě nemovitosti....

Hypotéky se za poslední dobu dostaly do centra pozornosti - staly se velmi oblíbeným způsobem financování koupě nemovitosti. Zásluhu na tom jistě měla poměrně nízká úroková sazba, ale i velká konkurence bank na trhu hypotečního úvěrování, které se snaží v rámci konkurenčního „boje“ zjednodušovat podmínky získání hypotečního úvěru a zpřístupňovat je stále širšímu spektru lidí. Banky se předhánějí v nejrůznějších nabídkách, mezi jednu takovou patří i prodloužení doby splatnosti na 40 let, se kterou v závěru minulého roku přišla jako první Hypoteční banka a jak se zdá, ostatní banky ji budou následovat (pokud už ji nenásledovaly)…  Abychom se dozvěděli o tomto produktu něco více, požádali jsme Radomíru Papouškovou, ředitelku odboru řízení produktů Hypoteční banky, aby nám hypotéky s prodlouženou dobou splatnosti trochu přiblížila…

V prosinci roku 2006 Hypoteční banka jako první představila nový produkt – hypotéku s prodlouženou dobou splatnosti na 40 let. Co ji vedlo k tomuto kroku?
Chceme, aby naše úvěry byly dostupné co nejširšímu spektru klientů. Zjistili jsme, že existují lidé, kteří si vzhledem ke svým příjmům nemohou dovolit splácet hypotéku v jimi požadované výši, a přitom by jim nevadila delší doba trvání úvěru. Jako první v České republice jsme tedy klientům nabídli standardní možnost splácet hypotéku až 40 let, a tím velmi nízké splátky.

Hypotéka s prodlouženou splatností na 40 let má tedy pomoci lidem s nižšími příjmy, kteří by si úvěr v dostatečné výši nemohli dovolit. Můžete nám uvést, jaký minimální měsíční příjem musí mít zájemce, který si chce hypotéku vzít na 1.000.000 Kč, aby mu mohla být poskytnuta hypotéka se splatností 20 let, 30 let a 40 let?
Vezmeme-li v úvahu bezdětné manžele, kteří požadují hypotéku do 70 procent hodnoty nemovitosti, nemají žádné výdaje nezohledněné v životním minimu (např. splátky jiných úvěrů, pojistné) a obdrží-li minimální úrokovou sazbu fixovanou na tři roky ve výši 3,79 procenta, budou dohromady potřebovat minimální čistý příjem ve výši 14.800 korun v případě splatnosti 20 let (splátka bude činit 5950 korun), 13.500 korun v případě splatnosti 30 let (splátka bude činit 4654 korun), a jen 12.700 korun v případě splatnosti 40 let (splátka bude činit 4050 korun).

Mohla byste nám pro lepší představu uvést nějakou modelovou situaci při čerpání hypotečního úvěru se splatností 40 let?
Tak tedy například:
Pan Novák ve věku 28 let je svobodný a bezdětný a má zájem využít hypotéky se splatností 40 let, jeho měsíční čistý příjem činí 12.000 Kč a chce si koupit byt v ceně 2.000.000 Kč. Z vlastních zdrojů (např. úspory na stavebním spoření) může do nemovitosti investovat 600.000 Kč, hypotéku potřebuje ve výši 1.400.000 Kč. Úrokovou sazbu bude mít při fixaci na 3 roky ve výši 3,79 % (minimální), měsíčně bude splácet 5.670 Kč. Měsíční splátky budou v porovnání s hypotékou se splatností 20 let nižší o 2.660 Kč.

Podobně jako v minulém případě předpokládáme, že klient nemá žádné další výdaje nezohledněné v životním minimu a obdrží minimální úrokovou sazbu. Pro zjednodušení také uvažujeme, že se úroková sazba nebude po celou dobu splácení úvěru měnit.

Je zřejmé, že s prodloužením doby splatnosti hypotéky se sníží výše měsíční splátky, ale na druhé straně splácející na poplatcích a úrocích zaplatí během 40 let nesrovnatelně více než u hypotéky se splatností na 20 let nebo 30 let, navíc úspora na měsíčních splátkách je v porovnání s hypotékou na 30 let již takřka zanedbatelná. Co by tedy mělo zájemce o hypotéku přesvědčit, že hypotéka na 40 let je pro něho vhodnější než na 30 let? Čtyřicetiletá splatnost rozhodně není pro každého. Je určena mladým klientům, kteří potřebují nutně vyšší částku úvěru (např. mají vyhlídnutý konkrétní byt či dům), ale mají takové příjmy, které jim neumožňují splácet úvěr kratší dobu. Jedná se tedy o jednu z možností, kromě například progresivního splácení, jak zlepšit přístup k hypotéce. Pro někoho totiž i několikasetkorunový rozdíl ve výši splátky může být rozhodující. Je potřeba ale vždy zvážit přínosy a negativa takového řešení. Neočekáváme, že se bude jednat o masový produkt, ale určitě si své klienty najde. Chceme klientům nabízet různá řešení jejich potřeb tak, aby byly pro ně naše hypotéky snadno dostupné.

Během tak dlouhé doby splácení se může finanční situace splácejícího zlepšit a pak může začít zvažovat zkrácení doby splatnosti. Za jakých podmínek je možné dobu splatnosti u hypotéky se splatností na 40 let zkrátit?
Splatnost úvěru může klient zkrátit vždy na konci platnosti úrokové sazby (fixace), a to formou písemné žádosti. Klient zaplatí pouze administrativní poplatek za změnu podmínek, který činí jen 200 korun. Platí však, že pokud se zkrácením doby splatnosti zvýší měsíční splátky, musí klient bance prokázat, že má dostatečné, stabilní a trvalé příjmy na jejich úhrady.

Jak je to u tohoto produktu s úrokovou sazbou – v jaké výši (od – do) se nyní u této hypotéky pohybuje při fixaci na 1 rok, 3 roky, 5 let, 10 let, 15 let?
Úrokové sazby i poplatky jsou shodné jako v případě kratších splatností. V tomto ohledu tedy klient není nijak znevýhodňován. V případě standardní hypotéky do 70 procent hodnoty nemovitosti činí minimální úroková sazba 3,74 procenta u jednoleté fixace, 3,79 procenta u tříleté, 4,35 procenta u pětileté, 5,29 procenta u desetileté a 5,47 procenta u patnáctileté.

Ani hypotéka se 40letou splatností není pro každého, má svá omezení. Můžete nám závěrem tedy shrnout podmínky, které musí žadatel o tento produkt splňovat, aby na hypotéku dosáhl?
Vzhledem k dlouhému časovému horizontu splácení si lze čtyřicetiletou splatnost sjednat pouze u účelových hypoték do 70 procent hodnoty nemovitosti (není ji tedy možné zvolit např. pro tzv. stoprocentní či americké hypotéky). Je proto potřeba, aby klient měl již k dispozici finanční prostředky odpovídající minimálně 30 procentům hodnoty nemovitosti. Může se jednat o různé úspory, ale i jiné úvěry apod. Vzhledem k tomu, že hypotéku je nutné splatit do 70 let věku, 40letou splatnost si může zvolit klient, kterému je maximálně 30 let. Pokud by klientovi bylo například 34 let, splatnost jeho hypotéky může být tedy nejvýše 36 let.

Děkujeme za rozhovor

-td-
ve spolupráci s Radomírou Papouškovou - ředitelkou odboru řízení produktů Hypoteční banky
Foto: Hypoteční banka

Komentáře

Načítám komentáře...