Pojištění kolem stavby domu

Pojištění kolem stavby domu

Dostali jste hypotéku a chystáte se stavět dům? Setkáte se postupně s několika druhy pojistek - od pojištění stavby přes pojištění hotového domu až k pojištění schopnosti splácet hypotéku.

Víte, co všechno musíte a co můžete pojistit? Získáváte-li právě hypotéku, pak jednou z povinností podle smlouvy o hypotečním úvěru je předmětnou nemovitost, na jejíž stavbu banka půjčuje, pojistit. A to většinou u té pojišťovny, kterou nám sama banka určí; nebo nám dá vybrat z několika možných.

Povinné pojištění v případě hypotéky

Banka poskytující hypotéku si určí pojišťovnu, u které má stavebník (tedy její klient, zájemce o hypotéku) rodinný dům pojistit. K tomu účelu se podepisuje mezi bankou a klientem Smlouva o zastavení pohledávek, ze které vzniká bance zástavní právo na případné pojistné plnění vzniklé ze smlouvy mezi klientem-stavebníkem a touto pojišťovnou. Ve prospěch banky je tedy smlouvou zřízeno zástavní právo k veškerým nebo částečným (převyšujícím třeba 5.000 korun) pohledávkám klienta vůči pojišťovně (zastavuje se tedy případné budoucí pojistné plnění).

Klient po podpisu této smlouvy musí uzavřít pojistku o pojištění rozestavěné nemovitosti (stavby nebo rekonstrukce) u pojišťovny a nechat ji vinkulovat ve prospěch banky, která mu hypotéku poskytuje. To mu pojišťovna potvrdí, potvrzení pak odevzdá bance.

Banka potom v průběhu splácení hypotéky pojištění kontroluje a zapomeneme-li někdy zaplatit, ozve se s upomenutím, protože pojišťovna předá informaci o tom, že pojistné není uhrazeno. Banka je také podle Smlouvy o zastavení pohledávek většinou oprávněna použít finanční prostředky z účtu klienta k úhradě nezaplacené pojistky.

A co se děje potom v případě pojistné události? Tehdy pojišťovna vyplatí plnění pojištění (a to celé nebo jeho domluvenou část) tomu bankovnímu ústavu, který úvěr na stavbu rodinného domu poskytl. Klient v tomto případě tedy nedostane celé plnění. Nemovitosti je pojistnou událostí snížena hodnota a banka se takto jistí. Pokud má klient současně i pojištění domácnosti, z něho plnění dostane celé.

Pojistka rodinného domu ve výstavbě nebo rekonstrukci

Výhodou takové pojistky je, že po skončení prací a po kolaudaci domu smlouva neskončí a nemusíte uzavírat další na hotovou stavbu. Smlouva přejde ve smlouvu následnou: pojištění rodinného domu, příp. i pojištění domácnosti.

Co je rodinný dům
Má maximálně 4 bytové jednotky, maximálně jedno podzemní a tři nadzemní podlaží včetně podkroví. Vlastní ho fyzická osoba.

Na co se vztahuje pojištění stavby nebo rekonstrukce

Pojištěni jste nejen vy jako investoři (stavebníci), ale také osoby stavbu (rekonstrukci) provádějící.

Co pojistka zahrnuje, co je smlouvou pojištěno?

  • Stavební materiál nutný ke stavbě
  • Stavební stroje a mechanismy nutné ke stavbě
  • Odpovědnost za škodu
    a) v souvislosti se stavebními pracemi- jste pojištěni vy jako stavebník a současně s vámi i všechny osoby, které pro vás práce (stavbu nebo rekonstrukci RD) provádějí. Pojistka se většinou vztahuje na škody na věcech, zdraví, usmrcení, což vše by mohlo vzniknout během stavebních prací.
    b) vyplývající z vlastnictví domu - dále je pouze vám (jako vlastníku nemovitosti) pojištěna odpovědnost za případné škody vyplývající z vlastnictví nemovitosti. Pojistka se vztahuje na předmětný dům a případně i na vedlejší stavby jako opěrné zdi, garáže, ploty, stěny, chodníky.

Stavíte s domem současně také garáž, dílny, chatku, bazén? Také tyto "vedlejší stavby" lze pojistit zároveň ve stadiu stavby, ale většinou jen ve spojení se stavbou hlavní, tedy rodinného domu.

-ag-
Foto: www.profimedia.cz  

Komentáře

Načítám komentáře...