Pronajímáte byt? Pozor, s nájemníkem mohou nastat problémy

Pronajímáte byt? Pozor, s nájemníkem mohou nastat problémy

Dali jste si inzerát a chodí k vám na prohlídku nájemního bytu zájemci? Podle čeho je vybírat? První dojem je ošemetný a nepřesný - a zájemců není tak mnoho, aby se dalo udělat nějaké druhé kolo výběrového řízení.

 Vše tak může být věcí náhody, vztah pronajímatel-nájemník může vyjít, ale také nemusí. Je dobré znát problémy, které občas nastávají, a kromě dobře připravené smlouvy také se zájemcem mluvit na téma jeho zaměstnání, chodu domácnosti, koníčků a podobně.

Podle čeho lidé vybírají a jaká jsou úskalí tohoto výběru?

Někdo při současném zájmu několika potenciálních adeptů volí variantu, že kdo první zaplatí, byt je jeho. To je sice možné u prodeje, ale ne u pronájmu, kdy budete s nájemcem dále pravidelně komunikovat. Rychlost složení nájemného a kauce není zárukou solidnosti nájemníka. A solidnosti bude v dlouhodobém vztahu zapotřebí.

Problémy mohou nastat jak ve finanční oblasti (neplacení, pozdní placení nájemného), tak v oblasti soužití, společenských problémů (hlučnost, nedodržování domovního řádu atd.).

  • Problém může nastat s někým, kdo hned zpočátku říká, že právě rozjíždí firmu a má mnoho plánů. Chtějte vědět co nejvíce, realističnost plánů a jak daleko je s projektem - za měsíc totiž může přijít s tím, že zaplatí, až někdy, až se firma rozeběhne.
  • Při několika pracujících, kteří se chtějí podělit o nájem, chtějte znát jejich pracoviště, zda jsou všichni opravdu zaměstnaní.
  • U dvojice i několika spolubydlících si dejte do smlouvy, že spolubydlící uhradí za nájemníka případné dluhy a nedoplatky.

Inzerát: "Tři pracující hledají podnájem"

Jestliže pronajímatel měl v minulosti už problém s neplatícím nebo pomalu, nepravidelně platícím nájemníkem, vezme vděčně skupinu nájemníků - přátel, kteří se složí na nájem. Je to zdánlivě jistota: na každého připadne menší finanční podíl, než kdyby si každý pronajal svou garsoniéru. Úskalím a bohužel velice častým v tomto případě je to, že jeden (nebo dva) se ukáže jako nepracující, přiživující se na ostatních, kteří opravdu pracují a hradí nájem. Bohužel brzy zjistí, že jako jediní, někdy zpočátku ještě zaplatí nájem celý, ale když se jim nedaří příslušný podíl ze spolubydlících dostat, rychle se pronajímateli omluví a mizí. Druhá - příjemnější verze je taková, že dva poctiví nájemníci si najdou třetího spolubydlícího lepšího, a pak může roky všechno fungovat ke spokojenosti všech stran.

Chtějte vědět, kde nájemníci pracují a zda jsou skutečně zaměstnáni. Pokud pracují jako OSVČ, vyzpovídejte je předem a posuďte jejich solidnost, jak jen to jde. Smlouvu uzavřete se všemi budoucími obyvateli bytu, nejen s jedním, přičemž ostatní by byli jen uživatelé bytu.

To je lepší varianta - horší je, když nájemníci, kteří nehodlají platit (první a poslední platba byla ta při podpisu nájemní smlouvy), se v bytě usadí, slibují a slibují a pronajímatel zůstává bez peněz. A to tak dlouho, dokud slibům věří a dokud se nerozhodne něco s tím rázně udělat. Ale ani tehdy nemá vyhráno, pokud jsou nájemníci opravdu zkušení podvodníci a nehodlají se domluvit. Výpověď je ze zákona 3 měsíce, pokud se pronajímatel a nájemník nedohodnou o odchodu podle dohody. Je proto potřeba podat ihned výpověď, postarat se o to, aby byla doručena, a až nabude výpověď´ platnosti, požádat o asistenci i policii.

Model "movitý nájemník s přítelkyní". Na první pohled se pronajímateli zalíbí bohatý nájemník a nevšimne si, že jeho přítelkyně nepracuje. Stalo se mnoha pronajímatelům, že nájemník přítelkyni opustil, a ta mu zůstala v bytě sama bez peněz a samozřejmě placení nájemného. Je nutné to pojistit ve smlouvě, která musí znít i na přítelkyni s tím, že doplatí případné dluhy. V každém případě je nutné se jistit a získat čas k hledání nájemníka dalšího.

Dá se říci, že když už se dostane člověk do problémů, je každá rada drahá. Problémům je nutné co nejdůkladněji předcházet. Otevřeně řečeno, pronajímatelé se často zcela zbytečně a s předsudky zajímají třeba o národnost budoucího nájemníka, místo aby ho důkladně vyzpovídali a posoudili jeho výdělky, práci i zvyky. Ani sympatie na první pohled nemusejí nic znamenat, podvodničtí nájemníci umějí často velmi příjemně vystupovat. Stejně tak jako zbytečné předsudky pronajímatelům předem vyřadí slušné nájemníky.

-ag-
Foto: www.profimedia.cz

Pronajímáte a máte osobní zkušenost s nečestnými nájemci? Podělte se o ni s námi.

Komentáře

Načítám komentáře...