Co musíte udělat, abyste si pořídili dům s hypotékou?

hypotéka

Autor: Dle zadavatele

Zatížení domu hypotékou nevylučuje jeho prodej. Takovou nemovitost si může koupit osoba, která si může převzít stávající půjčku a zajistit její splacení nebo vyřeší nákup tím, že jí je sjednána nová hypotéka. Aby transakce proběhla, musí prodávající a kupující podniknout příslušné kroky v bance.

Kdo je zodpovědný za splacení dluhu?

Podstatou hypotéky je právo věřitele (například banky) uspokojit svůj nárok z hypotéky či jiné pohledávky, a to přednostně před osobními věřiteli vlastníka nemovitosti. V případě, že dlužník prodává nemovitost zatíženou hypotékou, může ji prodat poměrně snadno za určitých podmínek.

Neznamená to však, že oba dlužníci jsou společně a nerozdílně odpovědní za splacení dluhu ode dne uzavření kupní smlouvy. Pouze první vlastník nemovitosti je stále stranou úvěru nebo smlouvy o půjčce a dluh musí zaplatit. Kupující nemovitosti by však měl vzít v úvahu, že pokud nebude dluh splacen, věřitel proti němu uplatní pohledávku. Proto je lepší uzavřít dohodu o splacení dluhu před dokončením nákupu.

V bance prodávajícího

Protože banka je obecně věřitelem, je třeba s ní projednat nejdůležitější věci. Banka by měla poskytnout veškeré informace o podmínkách splácení. Jedná se o následující údaje:

  • částka dluhu spolu s úroky, poplatky (například za předčasné splacení půjčky)
  • číslo účtu, na který má být zaplacena zbývající část pohledávky
  • lhůta splatnosti přijatá bankou
  • souhlas banky s jednorázovým splacením dluhu
  • prohlášení, že banka vydá příslušné doklady umožňující vymazat zapsané zástavní právo z katastru nemovitostí
  • souhlas se zapsáním zástavního práva dalšího věřitele jako druhého v pořadí.

Smluvní stranou úvěrové smlouvy je prodejce nemovitosti, proto banka vydá všechny dokumenty výhradně jemu.

V bance kupujícího

Pokud má kupující také v úmyslu sjednat si půjčku na bydlení, musí záležitost projednat s bankou podle svého výběru. Peníze z úvěru by neměly být převáděny na účet kupujícího, ale na účet banky za účelem doplacení hypotéky. Banka kupujícího se rovněž stane hypotečním věřitelem, takže je v jeho zájmu, aby byla banka prodávajícího odstraněna z katastru nemovitostí, kde je uvedena jako „první věřitel“. Důvodem je skutečnost, že pořadí splacení dluhu zajištěného hypotékou na nemovitost je vždy určeno příkazem k zápisu do katastru nemovitostí a hypotéky. Poté, co je dokončen proces výmazu stávajícího zástavního práva, je možné na katastru převést vlastnictví nemovitosti. Po zapsání zástavního práva v katastru vyplatí banka peníze.

V případě převzetí hypotéky kupujícím může získat hypotéku s velmi výhodnou úrokovou sazbou. Není vždy nutné si sjednávat novou hypotéku. Postup je pak následující: banka prověří bonitu kupujícího, zkontroluje úvěrové registry a v případě, že je vše v pořádku, vyhotoví dodatek k úvěrové smlouvě a vše zůstane stejné. Kupující tak získá hypotéku s neměnnými úroky, výší splátek i délkou splatnosti.

Komentáře

Načítám komentáře...