Přestavba radnice v Kardašově Řečici je Stavbou roku 2017

Radnice v Kardašově Řečici

Autor: Oficiální zdroj

Velká rekonstrukce radnice a knihovny v Kardašově Řečici získala na podzim loňského roku tři významná ocenění v rámci prestižní architektonické soutěže Stavba roku 2017: Titul Stavba roku 2017, Cenu Státního fondu životního prostředí a Centra pasivního domu v soutěži Stavba roku 2017 a Cenu veřejnosti v soutěži Stavba roku 2017. Dominantou stavby je krásná valbová střecha s výrazným, proskleným vikýřem s hodinovým strojem. Realizace střechy s atypickým vikýřem patřila k nejnáročnějším fázím celé přestavby.

Rekonstrukce radnice byla dokončena o rok dříve podle architektonického návrhu Atelieru Žiška od autorů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause. Jejich návrh zvítězil ve veřejné architektonické soutěži. Díky efektivnímu návrhu vnitřních dispozic se podařilo poměrně obsáhlý stavební program navrhnout do stávajícího objektu bez nutnosti přístavby. Celá oprava, a to včetně vybavení a přípravy projektové dokumentace, nedosáhla ani 30 milionů korun. Výběrové řízení na zhotovitele stavby vyhrála společnost Spilka a Říha z nedaleké Soběslavi.

Při rekonstrukci byl kladen důraz na zlepšení energetické účinnosti budovy. Výměna oken i zateplení podlahy a střechy byly po technické stránce snadné. Fasádní zateplení ale nepřicházelo v úvahu. Ke zlepšení parametrů zdiva došlo alespoň dílčím způsobem na základě použití tepelněizolačních omítek.

Exteriér klasicistní stavby se změnil minimálně. Budova si tak zachovala svůj autentický charakter. Architekti také respektovali všechny původní prvky interiéru, jako byl valbový krov nebo klenba. „Podrobný mykologický průzkum potvrdil dezolátní stav starého krovu. Museli jsme přistoupit k jeho kompletní výměně. Replika byla vyrobena na základě detailního zaměření původní střešní konstrukce,“ vysvětluje za realizační tým Milan Svoboda, výrobní ředitel firmy Spilka a Říha. Kvůli stažení krovu bylo nutné nechat vyrobit na míru atypické ocelové konstrukce. Nový krov musel být kvůli montáži akustických desek Cetris dimenzován na vyšší zatížení.

Radnice v Kardašově Řečici

Autor: Oficiální zdroj

Na osazený krov byly namontovány akustické desky ošetřené proti požáru a následně i nadkrokevní izolace BramacTherm včetně systémových prvků. Původní krytinu nahradila keramická, pálená krytina Opál v památkově červené barvě, která pochází stejně jako použitá izolace z nabídky firmy Bramac. „Volba byla celkem jednoznačná. Stejnou krytinu jsme použili na zámečku v Sudoměřicích a měli jsme s ní velice dobrou zkušenost. Pokládka byla snadná díky výborné kvalitě tašek: tvarové přesnosti a posuvnosti. Nelze opomenout ani zajímavou cenu Opálu a zákaznický servis dodavatele,“ vzpomíná Milan Svoboda. BRAMAC je odborné veřejnosti spíše znám díky sortimentu betonových tašek a méně se ví, že má v portfoliu celkem osm modelů keramických, pálených tašek. Keramické střešní tašky Bramac jsou vyráběny v Německu a na jejich výrobu jsou použity prvotřídní suroviny. Kvalitní výrobky s tvarovou přesností, tvrdostí a velmi hladkým povrchem jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a know-how.

Velmi náročná z pohledu zhotovitele stavby byla realizace proskleného vikýře, při níž bylo nutné zkoordinovat několik řemeslných profesí. „Veškeré detaily na vikýři musely být nejprve důkladně rozkresleny a až poté byly realizovány s veškerou precizností a návazností na další práce. Veliký důraz byl kladen na správné osazení parotěsné zábrany, oplechování zlatým plechem či zasklení vikýře, kde jsou umístěné ručičky hodin,“ dodává Milan Svoboda. Prosklený vikýř je jedním z mála moderních prvků na opravené klasicistní budově a vytváří s historickou budovou zajímavou symbiózu. Současně podporuje dominantní postavení radnice v prostoru náměstí. Zajímavostí je, že se do vikýře podařilo vrátit jako funkční exponát historický hodinový stroj, který přes dvě století poháněl hodiny na nedaleké kostelní věži.

V rámci dispozičního řešení je radnice umístěna do přízemí, v patře je knihovna. V podkroví má své místo víceúčelový sál a klubovna pro městské spolky. Všechna podlaží jsou bezbariérově spojena výtahem vedeným ve středu trojramenného schodiště vycházejícího ze vstupní haly, která je bývalým průjezdem.

Obyvatelé Kardašovy Řečice jsou na svou novou radnici patřičně pyšní. Ostatně v hlasování veřejnosti v rámci soutěže Stavba roku získala budova neuvěřitelných 30 tisíc hlasů a překonala daleko větší stavby ve velkých městech.

Komentáře

Načítám komentáře...