Nezámrzná hloubka: místo, kam zima nemůže

Bagr

Autor: Thinkstockphotos.com

Jak hluboko máme založit patky od pergoly nebo základové pasy garáže, jak hluboko jdou základy domů? Do nezámrzné hloubky, tedy tak hluboko pod povrchem, kde je jisté, že tam zemina nikdy během roku nepromrzne. Jinak nebudou základy stabilní.

Termín „minimální nezámrzná hloubka“ se nedá vyjádřit jediným číslem. V mírném klimatickém pásu a tedy v našich podmínkách se za ni považuje 80 cm, u nesoudržných zemin 120 cm. Jak hluboko ale budou konkrétní základy nebo přípojky položeny, závisí na lokalitě. V jaké je nadmořské výšce, zda se nejedná o mrazovou kotlinu a podobně. Vše se upřesní podle tzv. mrazového indexu oblasti. Pak záleží na typu podloží; každá zemina promrzá do rozdílné hloubky.

Základy a přípojky

Liší se hloubka založení rozdílných staveb: pro základy domů, vodovody a přípojky platí nezámrzná hloubka v rozpětí 80 až 120 cm. Potrubí ve štěrkových a skalnatých zeminách ale může být až 1,5 metru hluboko, v hlinitých zeminách je to 1,2 metru. Konkrétní faktickou hloubku ale vždycky určí statik a projektant.

ČTĚTE TAKÉ:

"Pokud budeme například betonovat patky pod novou terasu, založíme je do hloubky 0,8 metru, někdy udávaných 60 centimetrů nemusí v některých lokalitách stačit."

Dům bez sklepa

U nepodsklepených budov rozhoduje o hloubce základů právě minimální nezámrzná hloubka. Je stanovena podle druhů zeminy. Pro hlinitopísčité a písčitohlinité půdy (nejběžnější základové půdy) je to 80 cm. Pro jílovitohlinité půdy platí 1 metr a pro smrštivé jíly 140 cm. Příklad: rodinný dům, podloží jíly a jílovité hlíny s břidlicí a křemenem tuhé pevné konzistence, 298 metrů n. m., ve městě, severní svah. Základy budou založeny do hloubky 1,1,-1,2 metru.

U základů domů také nezámrznou hloubku ovlivňuje teplo unikající podlahou k základům. Platí tady jakási nepřímá úměra – čím hůře zateplená podlaha, tím mělčí mohou být základy. Naopak nízkoenergetický a tím spíše pasivní dům bude založen hlouběji, protože k základům teplo nepronikne.

Co ukáže průzkum

Před stavbou základů se provádí průzkum geodetických poměrů staveniště (rozbor geologických poměrů pod domem). Provedené vrty odhalí, jak zemina promrzá, a určí se nezámrzná hloubka. Vrty ukáží také, zda jsou geologické poměry pod celým budoucím domem stejné. Základová spára domu totiž má být založena v zemině stejnorodé. To znamená, že třeba jedna strana základových pasů musí být i několik decimetrů hlouběji než druhá, protože o pár metrů dále například silně promrzající jíly zasahují výše k povrchu.

Komentáře

Načítám komentáře...