TÝDEN STAČÍ

Konečný tvar a vzhled dostane montovaný dům až na stanovišti, ale konstrukční řešení, funkční spolehlivost, podoba klíčových prvků i důkladné zpracování veškerých detailů jsou mu dávány v rozsáhlých výrobních halách. No a my se teď podíváme jak jeho výroba probíhá, abychom si o tom všem mohli udělat představu...

Konečný tvar a vzhled dostane montovaný dům až na stanovišti, ale konstrukční řešení, funkční spolehlivost, podoba klíčových prvků i důkladné zpracování veškerých detailů jsou mu dávány v rozsáhlých výrobních halách. No a my se teď podíváme jak jeho výroba probíhá, abychom si o tom všem mohli udělat představu.

Nejvíce může konečnou kvalitu stavebního díla často ovlivnit značnou měrou počasí. Především se to týká tradičního způsobu výstavby a jejího nároku na teplo a sucho. U montovaných domů jsou tyto často klíčové veličiny zcela nepodstatné, neboť technologické procesy, které mohou být při tradiční výstavbě prováděny pouze za příznivého počasí, tak u montovaných domů se celá "hrubá stavba" odehrává pod střechou výrobní haly v podmínkách, které jsou pro tuto přípravu takřka ideálními.

Ve výrobním závodě se kompletně vytvoří obvodové stěny, stropy, příčky, štíty i střešní vazníky, spolu s dalšími prvky montovaného rodinného domu. No a na staveništi pak jen zbývá provést montáž, proto dnešní tendence v tomto oboru směřují k co největším prefabrikátům a tedy i k co nejmenšímu počtu těchto prvků. Není tedy výjimkou, že se ve výrobním závodě připraví jedna celá podélná stěna domu, která je dlouhá hodně přes deset metrů a s váhou přesahující i dvě tuny.

Zajímavá je především výroba střešní vazby. Dlouhé nosníky se ve výrobní hale řežou pilou řízenou počítačem na stanovené délky. I v případě produkce za pomoci vysoké techniky se výroba montovaných domů neobejde bez ruční práce. Ruční úprava je potřeba například při konstrukci střešních vikýřů nebo omítání vnějších stěn. Na takovéto výrobě se v montážní hale podílí několik desítek řemeslníků, a díky nim je montovanému domu vdechnuta první neopakovatelnost, kterou si větší měrou dotvoří jeho obyvatel.

Montovaný dům na bázi dřeva prochází při vlastní výrobě několika fázemi, které zvyšují jeho kvalitu. Nejprve se automaticky smontují do konstrukce jednotlivých velkorozměrových panelů připravené trámy, již při této fázi dochází k prvnímu frézování pro rozvody instalací. Na dalším stanovišti se pokryje jedna stěna konstrukce prefabrikátem dřevotřísky a sádrokartonovými deskami, čímž je mimo jiné ležící konstrukce vyztužena. Dále výroba pokračuje vedením trubek pro elektrorozvody, k uložení tepelné izolace, k opláštění druhé stěny konstrukce prefabrikátu a vede až k celkovému uzavření stěny. Následovně se vnější strana obvodové zdi opatří podkladovým pletivem termoomítky. V této fázi se ještě zhotoví otvory zásuvek i vypínačů a také se osadí přípravky pro spojování jednotlivých stěn. V konečné etapě se prefabrikát již vyskytuje v poloze, v jaké se bude nalézat v rámci celku, to znamená, že zdi a příčky se postaví svisle, zatímco stropy horizontálně. Též se nainstalují zásuvky, k osazení oken a případně rolety i k omítnutí vnější stěny. Výhodami tohoto postupu je práce při teple a suchu bez ohledu na počasí a též jednoduchá manipulace jednotlivých dílů. Pak již zbývá důkladná kontrola, naložení na kamion a převezení na místo určení.

Na určeném místě se dům začne montovat obvykle na základovou desku, tedy bez sklepa. Ale záleží na přání stavebníka, není problém dům postavit i na vybudovaný suterén. Cena za jeho pořízení je samozřejmě závislá na tvaru a velikosti domu. Někteří dodavatelé montovaných dřevostaveb vybudování sklepa nebo základové desky nenabízejí a proto je nutné jednat se subdodavatelem. Samotné smontování je otázkou pár dní. Ve dvou až třech dnech stojí často již celý dům, chráněný střechou, okny a dveřmi. Pak již stačí jen z vnějšího pohledu upravit fasádu obezdívkou z lícových cihel či omítnout. A náš dům je připraven k nastěhování za týden.

Pokud jsme stále na pochybách zda je montovaný rodinný dům skutečně výhodný, může nám v rozhodování pomoci návštěva vzorového domu. Neboť každý schopný výrobce dnes disponuje takovými domy. Vzorové domy tohoto typu byly vidět i na brněnském veletrhu, kde jsme měli jedinečnou šanci vidět a zeptat se na vše co nás zajímá.

Komentáře

Načítám komentáře...