TROCHA NEZBYTNÉ TEORIE ANEB POJMY, KTERÉ JE DOBRÉ ZNÁT

Střecha je hlavní součást každého domu, pokud dům nemá střechu již domovem není. A k tomu, aby dům mohl zůstat co nejdéle domovem musí mít i kvalitní střechu. Proto se dnes podíváme na to co střechu tvoří. Hřeben Je vlastně nejvyšší hrana střechy. Krov Je hlavní nosná konstrukce rovinné sklonité střechy. Přenáší...

Střecha je hlavní součást každého domu, pokud dům nemá střechu již domovem není. A k tomu, aby dům mohl zůstat co nejdéle domovem musí mít i kvalitní střechu. Proto se dnes podíváme na to co střechu tvoří.

Hřeben
Je vlastně nejvyšší hrana střechy.

Krov
Je hlavní nosná konstrukce rovinné sklonité střechy. Přenáší hmotnost střešního pláště a na něj působícího zatížení do svislých nosných konstrukcí budovy, tj. do stěn, sloupů a pilířů. Tyto svislé nosné konstrukce smějí být zatěžovány krovem jen ve svislém směru. Proto se šikmé tlaky, vyskytující se v krovu, zachycují kleštinami, ocelovými táhly nebo vazními trámy.

Sklon střešních rovin
Ovlivňován krytinou, nadmořskou výškou stavby, klimatickými poměry a konečně i estetickým výrazem stavby, neboť zastřešení má být v souladu s okolní zástavbou i přírodním prostředím.

Hambálek
Při větší délce krokví než 4,50 cm byl každý pár krokví rozepřen krátkým vodorovným trámcem, tzv. hambálkem. Byl namáhán na tlak a s krokvemi byl spojen čepem nebo přeplátováním.

Vazní trám
Přenáší váhu krovu na nosné zdi svislými tlaky a má být ve výši alespoň 80 mm nad půdní dlažbou.

Vaznice
Nosné, vodorovné trámce, které jsou v prázdných vazbách namáhány krokvemi na ohyb.

Pozednice
Povznáší váhu krovu na zdivo a je podepřena po celé své délce zdí. Proto se klade na plocho. Vzdálenost pozednice od líce půdní nadezdívky musí být minimálně 80 mm.

Sloupky
Podporují vaznice ve vzdálenostech kolem 4 metrů a bývají čtvercového průřezu. Do vaznic nebo vazních trámů se sloupky čepují či zapouštějí a spoje se jistí skobami nebo kolíky.

Kleštiny a vzpěry
V plných vazbách ztužují krov v příčném směru. Kleštiny zachycují vodorovné složky šikmých tlaků vyvozovaných krokvemi.

Okap
Tvoří nejnižší hranu střechy.

- Olga Koníčková -

Komentáře

Načítám komentáře...