Plánování elektrické instalace pro rodinný dům

Plánování elektrické instalace pro rodinný dům

Za samozřejmost považujeme rozsvícení světla, zasunutí zástrčky do zásuvky atd. Ale aby toto bylo možné i v domě, který se chystáme stavět, musíme si důkladně rozmyslet, jaké bude naše zadání pro projektanta. V budoucnu se tím vyhneme výpadkům elektřiny, používání rozdvojek, prodlužovaček, úrazům elektrickým proudem,...

Za samozřejmost považujeme rozsvícení světla, zasunutí zástrčky do zásuvky atd. Ale aby toto bylo možné i v domě, který se chystáme stavět, musíme si důkladně rozmyslet, jaké bude naše zadání pro projektanta. V budoucnu se tím vyhneme výpadkům elektřiny, používání rozdvojek, prodlužovaček, úrazům elektrickým proudem, nevyhoříme.

Co je třeba si tedy důkladně rozmyslet
Elektrifikací rodinného domu je nutné zabývat se již při nákupu stavebního pozemku. Bude-li možné zavést k pozemku kabely ze dvou nezávislých transformačních stanic, budeme mít zálohované napájení. Bude-li pozemek s napojením na plyn, může vyhovět menší elektrický příkon. Elektrická přípojka by měla vyhovět všem změnám v budoucím domě, například dobudování sauny, zimní zahrady apod. Proto je velmi účelné vytvořit si seznam spotřebičů v každé místnosti i s ohledem na budoucí dovybavování a pokusit se stanovit součinitel soudobosti (co bude zapnuto současně), tím získáme požadovaný příkon. Pro většinu rodinných domů je postačující elektrický příkon 3 x 32 A.

Třífázová soustava, která bude do domu zavedena by měla být vhodným zapojením vyvážená. Soudobý příkon do domu by měl být rozdělen do jednotlivých fází, čehož se dosáhne rozdělením jednotlivých smyček (obvodů). Elektřinu je třeba zavést během stavby všude: na zahradu, do kůlny, altánu, k zahradnímu krbu, k bazénu, neboť jakékoliv dodatečné změny v rozvodech přinášejí komplikace.

Elektrické vývody a vypínače
Pryč jsou již časy, kdy v místnosti byla jedna zásuvka a jeden vypínač. Nároky na osvětlení a počet vývodů zásuvek neustále rostou. Elektrické vývody a vypínače je proto vhodné pečlivě vybírat a důkladně naplánovat. Rozhodně nebude chybou poradit se s architektem, aby elektrická instalace byla funkční, spolehlivá, trvanlivá, nenápadná a estetická.

Vhodný počet a polohu vývodů (zásuvek) doporučuje norma, která u nás platí od roku 1995 ČSN 33 2000, pro vnitřní rozvody zůstává v platnosti ČSN 33 2130, 6 dvojzásuvek v místnosti větší 20m2, minimálně 5 do kuchyně. Vypínače je praktické umístit 70 cm nad podlahou (možno ovládat kolenem, visící rukou nebo ze sedu). Nabízí se rovněž použití pohybového snímače na automatické rozsvěcování (je důležité důkladně zvážit jeho užitečnost.) Výhodné je zakreslit si skutečný stav instalace a pečlivě uschovat.

Bezpečnost zvýší použití proudových chráničů (v koupelně, prádelně, v kuchyni). Spolehlivý chod počítačů lze zajistit použitím přepěťových ochran (ČSN 33 0420). Během stavby se také vyplatí instalovat rozvody zvonků, telefonů, bezpečnostní signalizace, intercomu, televizního signálu a dalších.

Výkopové práce a průběh výstavby
Při výkopových pracích je třeba uložit přívodní kabel a pod základy domu položit zemnící pásky. Za určitých okolností lze toto zemnění použít i pro hromosvody.

Během výstavby je nutné počítat s trasami kabelů a jejich prostupů (mezi pokoji a poschodími). Celou elektroinstalaci je nutné ukončit před započetím omítek. V místnostech s budoucími obklady je výhodné uložit vodiče do trubek.

Nepodceníte-li přípravu zadání projektantovi, nezapomenete-li na nic a podaří-li se vám odhadnout budoucí vývoj domácnosti, stane se elektrická instalace i ve vašem domě naprostou samozřejmostí a bude desítky let sloužit bezpečně a spolehlivě.

-Ing. Josef Doule-

Komentáře

Načítám komentáře...