Knauf uvádí na trh novou generaci sanačních omítek Kbelosan

Sanační omítkové systémy KNAUF velice účinně usměrňují pohyb vlhkosti ve zdivu její přeměnou na vodní páry. Zároveň zamezují výskytu solí v krystalické formě na povrchu omítky tím, že je zachytí a uloží v pórech malty. Knauf Praha s. r. o. v současnosti v rámci své letní kampaně s heslem Čas pro dovolenou - čas pro...

Sanační omítkové systémy KNAUF velice účinně usměrňují pohyb vlhkosti ve zdivu její přeměnou na vodní páry. Zároveň zamezují výskytu solí v krystalické formě na povrchu omítky tím, že je zachytí a uloží v pórech malty. Knauf Praha s. r. o. v současnosti v rámci své letní kampaně s heslem Čas pro dovolenou - čas pro sanace zavádí pod názvem KBELOSAN novou generaci sanačních omítek. Při jejich zpracování je možné použít jak strojního omítání, tak i ruční aplikace. V případě větších ploch a malého prostoru pro uskladnění je možné využít aplikace přímo ze sila. To výrazně zvýší produktivitu v případě
zpracovatelských firem.

Sanační omítkové systémy Knauf řeší obecně využití jakýchkoli prostor rekonstruovaných objektů při relativně nízkých nákladech, ochranu stavby před další destrukcí, odstranění biologického poškození, funkční řešení povrchu interiéru a exteriéru, výraznou změnu vnitřního klimatu a dlouhodobou funkčnost omítkových ploch s přihlédnutím k individuálnímu estetickému ztvárnění citlivému k historicky cenným objektům. Poskytují možnosti kombinace s různými dalšími materiály.

Nové sanační omítky Kbelosan jsou vyráběny v Maltárně v Praze 9 - Kbelích, odtud tedy jejich název. Vyznačují se vysokou porézností a propustností pro vodní páry při současně snížené kapilární vzlínavosti, což zcela vyhovuje požadovaným hodnotám směrnice WTA 2-2-91 včetně úprav.

Systém sanačních omítek Kbelosan se skládá:
- z Kbelosanu P, což je podkladní omítka určená jako postřik ke zvýšení přídržnosti,
- z Kbelosanu V, jenž se používá na vytvoření podkladní omítky, případně akumulační vrstvy pro jímání solí; je určen pro strojní i ruční aplikaci,
- z Kbelosanu J - to je vlastní sanační omítka splňující parametry WTA s vysokou porézností a propustností pro vodní páry, při současně snížené kapilární vzlínavosti; je určená pro strojní i ruční aplikaci,
- z Kbelosanu F, finální povrchové omítky určené pro vytvoření ideálního štukového povrchu s jemným kulatým křemičitým zrnem; vzhled povrchu je proto velmi příjemný pro interiér i
exteriér.

Pro povrchovou úpravu systému sanačních omítek Kbelosan – v závislosti na vlhkostním zatížení a stupni zasolení zdiva – je možno zvolit minerální šlechtěné omítky z produktové řady Knauf, stěrkové techniky bela pica nebo doporučené nátěry Knauf.

-Knauf-

Komentáře

Načítám komentáře...