Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta – počátek výstavby

Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta – počátek výstavby

Pan Richad se svou manželkou, jejichž rozhodnutí koupit si nový dům jsme začali sledovat zde a zde, si budou ještě muset chvilku na svůj nový dům, který si vybrali, počkat. Přestěhovat se do něj budou moci bezmála za půl roku, pokud vše půjde podle plánu. Zatím jde vše, jak má, ačkoliv to ještě v únoru a na začátku...

Pan Richad se svou manželkou, jejichž rozhodnutí koupit si nový dům jsme začali sledovat zde a zde, si budou ještě muset chvilku na svůj nový dům, který si vybrali, počkat. Přestěhovat se do něj budou moci bezmála za půl roku, pokud vše půjde podle plánu. Zatím jde vše, jak má, ačkoliv to ještě v únoru a na začátku března vypadalo, že kvůli promrzlé půdě se bude muset začátek stavby výrazně odložit. Nakonec se velký skluz nekonal a základy luxusního domu 6+1 jsou na světě. Ale nepředbíhejme a začněme pěkně od začátku…

Bez přípravy to nejde
Ještě než dělníci poprvé kopli do země, musel mít developer jistotu, že je pozemek opravdu připraven pro stavbu domu. V rámci projektování domu bylo tedy nutné provést inženýrsko-geologický průzkum, který posloužil jako podklad pro vyprojektování základových pasů, a radonový průzkum, podle jehož výsledku (radonový index nízký, střední, vysoký) se navrhla odpovídající izolace. Ne vždy je v celém průběhu základového pasu stejná geologická skladba podloží, a proto při zjištění nějaké takové anomálie je třeba přizvat projektanta – statika pro vyprojektování případné úpravy základového pasu. Vlastní provedení základů až po přípravu pro položení ležaté kanalizace pak trvalo zhruba 3 - 4 pracovní dny.

Před zahájením výstavby je nutné provést a připravit:
 • inženýrsko-geologický průzkum
 • projekt základových pasů
 • radonový průzkum
 • návrh odpovídající izolace
 • statický posudek (projekt případné úpravy základového pasu)

 • Zahájení výstavby základů
  Vytyčení obrysu objektuSkrytá ornicePřed zahájením samotné výstavby bylo ještě v rámci stavebního povolení nutné provést skrývku ornice, která se skladuje na předem určeném místě a na konci výstavby bude použita na konečné čisté terénní úpravy. Po provedení skrývky ornice byl přizván geodet, který provedl na dotčeném stavebním pozemku polohové a výškové vytyčení objektu v souladu s projektovou dokumentací. Poté se na terén vyznačil obrys základů a zemním strojem sePokládka ležaté kanalizaceVýkop základových pasů provedly výkopy základových pasů do hloubky odpovídající projektové dokumentaci. Po jejich ručním začištění přizvaný geolog zkontroloval kvalitu základové spáry a mohla začít montáž zemnícího pásku, která se provádí v úrovni základové spáry s vývody v místech napojení hromosvodu. Před samotnou betonáží bylo nutné osadit do výkopu bednění pro veškeré prostupy kanalizací, přípojky vodovodu, elektro, plynovodu, telefonu apod.Zdění základových pasů z KB BlokůBetonáž základových pasů Kvalita základové spáry byla opět zkontrolována geologem a poté se provedla vlastní betonáž do úrovně terénu s osazením trnů z oceli, sloužících k propojení nadzemních částí základových pasů. Následně se provedla vyzdívka nadzemní části základových pasů z tvárnic charakteru ztraceného bednění, které bylo nakonec prolito betonem stejné kvality jako základové pasy.

  Upozornění!
  Protože základová spára musí být mimo jiné těsně před betonáží čistá a nerozbředlá, je velice vhodné provádět betonáž ihned po začištění. V případě, že se z důvodu deště tato spára rozmáčí, je nutné zvodnělou vrstvu základové spáry odstranit.


  Zdění základových pasů z KB BlokůZáklady byly tedy hotové a mohlo se ve výstavbě nového domu manželů pokračovat, ale o tom opět příště. Nyní již jen doporučení od stavebních odborníků developera, podílejících se na stavbě průhonického luxusního rodinného domu, pro ty, kteří v budoucnu přemýšlejí o stavbě vlastního domu a kteří nemají zkušenosti, aby využili stavební dozor ke kontrole provádění těchto prací. Správné provedení základů je totiž jednou z nejdůležitějších a základních podmínek pro další výstavbu. Případná chyba v provedení základů stavby by se mohla později projevit zásadním způsobem na kvalitě domu a náklady na dodatečné opravy jsou vzhledem k obtížnému přístupu k těmto konstrukcím značně vysoké.

  -td-

  Související články:
  Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - financování
  Soukromí a luxus nedaleko hlavního města

  Komentáře

  Načítám komentáře...