Kvalita stěn a příček dřevostavby

Kvalita stěn a příček dřevostavby

V minulém článku věnovaném dřevostavbám (Pár poznámek o dřevostavbách - jak hledat kvalitu) jsme si přiblížili, na co si u těchto staveb dát pozor, abychom si vybrali opravdu kvalitu a také jsme si řekli, jak je to s hořlavostí dřevostaveb. Dnešním tématem budou obvodové konstrukce a jejich parametry. Obvodové...

V minulém článku věnovaném dřevostavbám (Pár poznámek o dřevostavbách - jak hledat kvalitu) jsme si přiblížili, na co si u těchto staveb dát pozor, abychom si vybrali opravdu kvalitu a také jsme si řekli, jak je to s hořlavostí dřevostaveb. Dnešním tématem budou obvodové konstrukce a jejich parametry.

Obvodové konstrukce a jejich parametry
Současné konstrukce obvodových stěn na bázi dřeva dosahují velmi vysokých tepelně technických vlastností. Z hlediska tepelného odporu obvodových stěn a tepelných ztrát objektu lze s moderními konstrukcemi na bázi dřeva srovnávat prakticky pouze konstrukce a objekty ze sendvičového zdiva.

Slabší obvodové stěny i subtilnější příčky
Při srovnatelných tepelných odporech stěn jsou konstrukce na bázi dřeva nesrovnatelně subtilnější než zděné. Na 3 běžné metry obvodového zdiva lze při použití konstrukcí ze dřeva ušetřit 1 m2 obytné, respektive užitné plochy. Při zastavěné ploše rodinného domu 100 m2 tak lze vlastně získat celou jednu další obytnou místnost navíc!

Nízká hmotnost a snadná demontovatelnost stavebních konstrukcí na bázi dřeva umožňuje dělat jednoduché a nenáročné úpravy domů v průběhu užívání stavby. To dovoluje například snadnou změnu dispozičního uspořádání domu podle potřeb uživatele a prodlužuje morální životnost stavby. Není tak problém si ve fázi projektu nechat umístit do domu třeba i několikery „tajné“, slepé dveře. Po letech se třeba změní situace v rodině, děti odrostou, a podle projektu se připravené zaslepené dveře dají obnovit, jiné zase zaslepit.

Proti kondenzaci vodní páry
Pro spolehlivost a trvanlivost staveb ze dřeva má rozhodující význam správné vyřešení a provedení stavebních konstrukcí obvodového pláště tak, aby v konstrukci domu nedocházelo ke kondenzaci vodní páry. Toho lze dosáhnout správnou skladbou konstrukcí obvodových stěn a střešního pláště, použitím vhodných a osvědčených materiálů a správným vyřešením a provedením stavebních detailů. Výskyt kondenzace vodní páry v konstrukci významně omezí například vhodně navržená a správně provedená parozábrana, dále správně navržené a provedené odvětrání střešního pláště, případně obvodových stěn.

Díky vzpomínaným moderním konstrukčním a tepelně izolačním materiálům jsou již dnes nabízeny kvalitní skladby stěn, které přirozeně regulují prostup páry konstrukcí i bez parozábrany tak, aby nedocházelo k její kondenzaci uvnitř místnosti. Ale aby se současně vytvářely příznivé vlhkostní a teplotní podmínky uvnitř stavby.

-ag-

Související články
Pár poznámek o dřevostavbách - jak hledat kvalitu
Vytápění a dřevostavba - vítané úspory provozu
Nekteré výhody dřevostaveb
Stavby ze dřeva - stavby 21. století

Komentáře

Načítám komentáře...