Odborná výstava SERVIS PRO STAVEBNICTVÍ

INCHEBA Praha, spol. s r.o., ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR pořádá odbornou výstavu SERVIS PRO STAVEBNICTVÍ,která je součástí širšího projektu CONECO Praha - cyklu specializovaných výstav v oboru stavebnictví.Výstava si klade za cíl představit a zviditelnit zástupcům odborné veřejnosti...

INCHEBA Praha, spol. s r.o., ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR pořádá odbornou výstavu SERVIS PRO STAVEBNICTVÍ,
která je součástí širšího projektu CONECO Praha - cyklu specializovaných výstav v oboru stavebnictví.

Výstava si klade za cíl představit a zviditelnit zástupcům odborné veřejnosti ucelenou škálu služeb a doprovodných programů, podporujících projektový a stavební proces. Na velkých stavebních veletrzích a výstavách zůstávají totiž služby pro projektování, přípravu staveb a stavebnictví téměř na okraji zájmu, což je v době stále častějšího využívání cizích zdrojů (populární outsourcing) nejen nelogické, ale i chybné. Již delší dobu se ozývají hlasy, vyžadující právě takový úzce zaměřený, specializovaný výstavní projekt, a to právě v Praze.

Do oblasti, na niž je nová výstava zaměřena, patří řada různorodých služeb jako poradenská činnost, rozpočtování, zkušebnictví, činnost auditorů, nabídka leasingových firem, služby softwarové, podpůrné služby při realizaci staveb - půjčovny, dopravní služby, speciální práce, informační a vzdělávací služby, facility management, finanční a úvěrové služby bank, služby pojišťoven a mnohé jiné.

SERVIS PRO STAVEBNICTVÍ - bude svým zaměřením a orientací výstava ryze odborná, určená pracovníkům investorů, developerů, projekčních kanceláří a stavebních firem. Na výstavu budou pozváni také členové ČKAIT, Českého svazu stavebních inženýrů, Obce architektů i České komory architektů. Ucelené představení služeb, bohatý doprovodný program a průběžná prezentace na portálu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR bude velmi užitečná jak pro firmy, které služby nabízejí, tak i pro konzumenty těchto služeb.

SERVIS PRO STAVEBNICTVÍ nebude výstavou o reprezentaci a pro reprezentaci, ale čistě o informacích ! Výstava se také stane příležitostí k tomu, aby se zviditelnily malé a střední firmy, které na všeoborových veletrzích zanikají.

Zdroj: Incheba

Komentáře

Načítám komentáře...