Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta – kompletace

Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta – kompletace

V době, kdy byly dokončeny v průhonickém rodinném domě 6+1 obklady v koupelnách a alespoň základní podmalování stěn, opět...

    <img style="WIDTH: 200px; HEIGHT: 119px" alt="" hspace="10" src="/userdata/images/1597kompletace.jpg" align="right" />V době, kdy byly dokončeny v průhonickém rodinném domě 6+1 obklady v koupelnách a alespoň základní podmalování stěn, opět nastoupili řemeslníci – specialisté, kteří provedli kompletaci zařizovacích předmětů. <br />


Právě zařizovací předměty vtiskly novému domu, který si pro své bydlení vybral mladý manželský pár kvůli komfortu a soukromí, jeho tvář.

Veškeré umístění zařizovacích předmětů bylo naplánováno dopředu a při montáži hrubých rozvodů se dané rozměry musely dodržovat, protože při kompletaci nejsou možné žádné posuny.

Zásuvky a osvětlení
Již při kabeláži elektrikáři jednotlivé označené vodiče pospojovali v domovním rozváděči, ve kterém jsou osazeny jističe. Na koncová místa namontovali zásuvky a vypínače. Pokud bylo v jednom místě umístěno víc zásuvek nebo vypínačů, byly použity sdružené rámečky. V předem určených místnostech byly jako osvětlení vybrány bodovky v sádrokartonovém podhledu, jinde samostatná svítidla. Pro slaboproudé rozvody je samostatný rozváděč. Po provedené kompletaci a odzkoušení elektroinstalace byla vypracována výchozí revizní zpráva.

Hromosvod
Hromosvod na domě Progres 8 je tvořen vodičem FeZn o průměru 8 milimetrů, který je na střeše připevněn do speciálních tašek a hřebenáčů a nad terénem propojen k zemnícím vodičům zabetonovaným již při základech. Po jeho instalaci odborníci proměřili odpor a vypracovali opět revizní zprávu.

Radiátory a kotel
Topenáři po rozměření přivrtali na stěny radiátory Radik, které propojili k hrubým rozvodům. V koupelnách byly radiátory nahrazeny žebříčkovými radiátory typu Koralux Rondo. V místnostech, kde není prostorový termostat, radiátory osadili termostatickými hlavicemi. V technické místnosti byl umístěn plynový kotel a stodvacetilitrový zásobník teplé vody. Od kotle bylo nad střechu provedeno odkouření pomocí dvouplášťové roury zajišťující i přívod vzduchu. Kotel byl uveden do provozu firmou oprávněnou provádět tuto činnost. Firma instalující podlahové topení osadila vedle kotle technologické zařízení určené pro činnost této části vytápění.

Koupelna
Instalatéři v koupelnách přišroubovali a napojili umyvadla, závěsné WC mísy, bidet a sprchové kouty se zástěnami. Na vývody vody namontovali směšovací baterie. Vana, která se bude napouštět pomocí speciální armatury, je hydromasážní, a proto ji z důvodu poskytnutí záruky musel připojit montér ze specializované firmy.

Podbití říms střechy
Před započetím prací na dřevěném obložení fasády zakryli stavebníci vazníky střechy. Nejprve položili rošt z pozinkovaných profilů. Na rošt pak přišroubovali speciální vodovzdorné desky - aquapanely. Celou konstrukci pak řemeslníci zpevnili lepidlem s armovací síťkou a na závěr natáhli bílou akrylátovou omítku. 

Nač si dát pozor

  • Osazování radiátorů se provádí po částečném vymalování (je vhodné vymalovat alespoň za tělesy, protože dodatečné malování je pak komplikované).
  • Před montáží zásuvek a vypínačů je vhodné toto místo opět podmalovat a popřípadě zednicky opravit.
  • V místech, kde bude sprchová zástěna, se profilované pásky obkladů (bombata) osazují až dodatečně, aby lišty zcela dosedaly na stěnu a nedocházelo tak k zatékání.
  • Při osazování závěsných WC mís se musí použít dodávané podložky, aby nedocházelo k rezonancím při splachování (a při montáži by mohlo při dotahování dojít k prasknutí keramiky).
  • Radiátory se osazují do vodováhy (lze připustit, aby odvzdušňovací ventil byl nepatrně výše).

Při kompletaci se nashromáždí velké množství různých záručních listů a návodů na obsluhu. Tyto listiny je dobré si spolu s revizními zprávami a protokoly pečlivě uschovat.

-td-
Foto: Central Group

Související články:
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - fasáda a dřevený obklad
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - obklady a dlažby
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - štukové omítky
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - dvojgaráž
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - vnitřní omítky
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - topeni v podlaze
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - rozvody
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - okna
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - zateplení střechy
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - střecha
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - krovy
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - 2. nadzemní podlaží
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - stropy

Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - izolace
Soukromí a luxus nedaleko velkoměsta - počátek výstavby
Soukromí a luxus nedaleko velkomě

Komentáře

Načítám komentáře...