Klady a zápory novostaveb

Klady a zápory novostaveb

Když se rozhodujeme pro nové bydlení, na jednom z prvních míst řešíme také otázku, zda koupit byt či dům nový, nebo starší. Co je lepší?

Na první pohled by se mohlo zdát, že novostavba má více předností, ale nic není černobílé, a jestliže si nejsme zcela jisti, je dobré vše zvážit.

Výhody novostavby

Mezi nesporné výhody novostavby patří právě „novost“ bydlení, které není nutné zdlouhavě a pracně rekonstruovat, je možné se rovnou nastěhovat. Ovšem to není zdaleka nejdůležitější. Při koupi bytu či domu nás zajímá především lokalita a cena – a tyto dvě veličiny jsou důležité také při financování bydlení pomocí hypotéky nebo stavebního spoření. U novostavby se snáze stanovuje i odhadní cena nemovitosti, neboť je přihlíženo k částkám obvykle vypláceným za nemovitosti obdobné kvality v dané lokalitě, nehraje zde roli stáří ani opotřebení objektu, tak jako u starších domů a bytů. Odhadní cena se proto obvykle blíží ceně kupní, zatímco u starší nemovitosti může odhadce stanovit cenu bytu či domu nižší, než je kupní cena, a to může mít vliv na výši a podmínky poskytovaného úvěru.

Další výraznou výhodou nových domů či bytů je možnost do určité míry zasahovat v počátečních fázích výstavby do konečné podoby nemovitosti. Například vybrat před dokončením podlahoviny, obklady a výmalbu stěn, barvu a typ výplní větracích a vstupních otvorů, pokud nejsou upřesněny již v projektu, případně doladit různé nedostatky a podobně. Některé firmy umožňují také dílčím způsobem uzpůsobit velikost jednotlivých místností, rozvody vody či některé instalace požadavkům investora.

Mezi přednosti dále patří také použití nových a moderních materiálů, a to nejen pokud jde o stavbu, ale i pevně zabudované rozvody vody, topení, elektroinstalace a podobně, jejichž výměna ve stávajícím objektu znamená velmi citelné stavební zásahy a vyšší finanční náklady. Výhodou je také možnost reklamovat části stavby nebo vybavení, které částečně nebo zcela neplní svou funkci, což u starších staveb není možné, samozřejmě pokud nejde o nově rekonstruované části. Navíc je nutné u nových řadových domů nebo objektů s větším počtem bytových jednotek dodržet i povinná ustanovení, týkající se počtu parkovacích míst, výtahů u objektů vyšších než čtyřpodlažních a podobně.

Není všechno zlato, co se třpytí

Toto pořekadlo lze bohužel s úspěchem vztáhnout především na provedení prací v novostavbách. Ledabylé, nedokonalé nebo dokonce nekompletní či nedostatečné provedení prací je velkým problémem, a to především z důvodu vysokého převýšení nabídky poptávkou. Kvalita provedení není standardem, rozhodně se vyplatí „dýchat řemeslníkům na záda a koukat jim přes rameno“. Případně najmout spolehlivý odborný stavební dozor. Situace se může změnit nyní, kdy podmínky pro poskytování hypoték i jejich následné splácení nebudou tak příznivé, jako doposud. Poptávka tedy určitým způsobem poklesne a bude vyvinut tlak na kvalitní provedení stávajících projektů. Obecným problémem, který také trápí zájemce o nové bydlení, je snižování počtu parcel ve vhodných lokalitách – v klidných místech a blízko větších měst. V méně vyhledávaných lokalitách je obvykle horší dopravní obslužnost, nedostatečná občanská vybavenost, neupravená veřejná prostranství bez zeleně a podobně.

Čas nejsou vždy peníze

Rozdíly existují i tehdy, stavíme-li svépomocí nebo jsme zakoupili byt či dům v developerském projektu a takzvaně „na klíč“. Jestliže si stavíme nový dům svépomocí, můžeme sice ušetřit část finančních prostředků, ale je nutné počítat s pozdějším dokončením stavby. Na druhé straně však víme, co je v domě dokonalé, a kde jsou naopak mezery. V případě, že jsme zakoupili dům či byt od developera, a to dokonce ve fázi plánovaného projektu, můžeme sice počítat v optimálním případě s rychlejším dokončením stavby, a tedy rychlejším stěhováním, ale to jen za předpokladu, že jednotlivé etapy projektu probíhají podle harmonogramu, byty jsou prodávány plynule zájemcům a je současně budováno i zázemí, tedy obchody, parky, sportoviště a podobně, jejichž četnost a vybavenost se odvíjí zpětně od velikosti nového bytového komplexu. Jestliže se harmonogram z nějakého důvodu zpozdí, ovlivní to zřejmě i dobu dokončení „naší“ stavby, a tedy i stěhování. Může dojít i k navyšování ceny nemovitosti, kterou investor ovlivní jen zřídkakdy. Současně je nutné vybírat velmi pečlivě developera, aby z plánů na bydlení nezůstaly jen dluhy.

-Dana D. Daňková-
Foto: www.profimedia.cz

Komentáře

Načítám komentáře...