Jak chytře uchovat teplo?

Jak chytře uchovat teplo?

Kvalitní zateplení domu je jeden z hlavních faktorů určujících ekonomické i ekologické kvality stavby. Stále větší oblibě se u nás v poslední době těší samonosné odvětrané fasádní systémy budované suchou cestou.

Základní funkce těchto odvětraných fasádních systémů je založena na principu tzv. komínového efektu, kterým odvětrávají plášť domu, a tím ho vysušují. Odchází tak veškerá vlhkost produkovaná životem v domě, vzlínající vlhkost i jiné druhy vlhkosti dané situací stavby, na což se v dnešní době často zapomíná. Obecně platí, že jen suchý materiál má dobrý tepelný odpor – teplo totiž uniká s vlhkostí. Akumuluje se pouze v suchých konstrukcích, až 60 % energie vydané na topení se akumuluje ve zdivu. Navíc, odstraněním vlhkosti dochází i k odstranění různých druhů viditelných a neviditelných plísní.

Zajímavé provozně-ekonomické hledisko má výrobek s obchodním názvem Novabrik. Zákazníkům jsou nabízeny dva typy kvalitních fasádních systémů – odvětraný systém fungující na principu komínového efektu Novabrik Regular a tepelněizolační, difúzně otevřený fasádní obklad Novabrik Therm.

Jedná se o fasádní systém se zárukou 50 let, přičemž životnost betonu a drceného kamene, ze kterého jsou stavební prvky Novabrik vyrobeny, je mnohem delší. Kromě dlouhé životnosti je fasádní systém Novabrik prakticky bezúdržbový a skýtá možnost dalších stavebních úprav i po svém dokončení. Stavebnicový systém uzamykatelných překládaných kamenů je totiž rozebíratelný a dá se s ním snadno manipulovat i po dokončení – stačí rozebrat potřebný úsek. Po provedení potřebných stavebních úprav lze fasádu znovu složit bez sebemenšího poškození a negativních změn na jejím vzhledu a funkci.

Kdo chce mít fasádu domu atraktivnější než fasádu s obyčejnou omítkou, může vsadit na tento fasádní systém. Kanadský celosvětový patent Novabrik vyráběný v Čechách se řadí k propracovaným systémům vhodným na jakýkoli typ stavby počínaje zděnými přes kamenné až po kovové konstrukce, kombinované stavby a dřevostavby.

Oba typy obkladových fasádních cihel, jak Novabrik Regular, tak i Novabrik Therm, je možno použít na zateplení, a to v kombinaci s vhodnou tloušťkou izolace – Novabrik Therm má navíc tu vlastnost, že v sobě obsahuje tepelněizolační složku perlit, takže cihla je sama o sobě tepelněizolační.

Samonosné odvětrané fasádní systémy řeší detaily tepelných mostů kolem otvorů i atraktivností vzhledu. Jeho příznivé účinky se projeví na celkovém zdraví stavebních konstrukcí i na mikroklimatu uvnitř domu. Změní se i řada dalších mechanických vlastností, např. se posouvá bod mrazu 0°C mimo vlastní nosné zdivo a rosný bod z celé obvodové konstrukce (včetně izolace a fasádního pohledového pláště z betonových prvků Novabrik) většinou zcela zmizí. Výrobce navíc nabízí zvláštní službu: Na daný typ objektu a dle daných specifik stavby navrhne možnost zateplení, tzn. typ cihly a vhodnou tloušťku izolantu. Zaměření domu a kalkulace řeší přímo na místě realizace bezplatně a nezávazně www.novabrik.cz

PODLE PODKLADŮ NOVABRIK PŘIPRAVIL JAROSLAV BERAN, FOTO NOVABRIK CZECH, s. r. o.

Komentáře

Načítám komentáře...