Barevné fasády: Výběr barvy

stavební materiály, nátěrové hmoty, fasádní nátěry
stavební materiály, nátěrové hmoty, fasádní nátěry

Tak jako po období bílých interiérových stěn přišlo období barevné výmalby, tak se i exteriéry našich obydlí rozzářily barvami. Jak ale vybrat tu správnou barvu? Přečtěte si pár praktických rad.

Z hlediska použití lze nátěrové hmoty pro exteriér dělit na určené pro dřevo, kov, beton, fasádní, anebo barvy univerzální. Nátěr se obvykle neprovádí pouze kvůli barevnému odstínu, ale dalším speciálním funkcím, většinou představující ochranu materiálu proti určitému znehodnocení. V neposlední řadě zákazníka zajímá možnost výběru odstínu, proto existují různé normované vzorníky. Vzorkovnice RAL je především určena na míchání odstínů pro natěračské účely, ve velmi omezené míře lze míchat odstíny pro malířské a fasádní nátěry. Pro malby a fasádní nátěry více slouží vzorkovnice NCS. Existují i další vzorníky.

Barevné vzorkovnice

NCS

Natural Colour System® je barevný systém vytvořený ve Švédsku firmou Scandinavian Colour Institute. Pomocí systému NCS lze definovat jakýkoliv přírodní odstín (do NCS nejsou zahrnuty metalitické a fluorescenční barvy). Vychází ze skutečnosti, jak barvy vnímá lidské oko, jakýkoliv přírodní odstín lze vytvořit kombinací 6 základních barev: bílé-White, černé-Schwarz, žluté-Yellow, červené-Red, modré-Blue a zelené-Green. Základem systému je NCS barevný prostor, kde se všechny číselné údaje vyjadřují v %. Na centrální svislé ose jsou všechny odstíny šedé, od bílé W (nahoře) po černou S (dole). V terminologii NCS mají tyto odstíny označení N (neutral), nebo v číselném vyjádření mají nulovou hodnotu barevnosti (hue a chromaticness). Vzdálenost od svislé osy vyjadřuje brilanci (jas), úhel ve vodorovné rovině barevného prostoru určuje polohu odstínu mezi čistým žlutým, červeným, modrým a zeleným odstínem (barevný kruh NCS).

RAL

Označení RAL je zkratkou pro ReichsAusschuss für Lieferbedingungen (Říšský výbor pro dodací podmínky). Vzorník barev RAL je celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů, který se používá především v průmyslové výrobě interiérových či exteriérových nátěrových hmot a stavebnictví obecně. RAL Classic obsahuje 210 odstínů, vč. metalických, používaných převážně v průmyslové výrobě (ocelové konstrukce, výroba nábytku apod.). RAL Design se skládá z 1625 odstínů určených především pro přesný výběr barevného odstínu interiérových řešení.

Důležitou hodnotou pro výběr odstínu je HBW - Der Hellbezukswert - součinitel rozptýleného odrazu světla. Jedná se o stavebně fyzikální ukazatel měřený v procentech. Tato hodnota definuje stupeň světlosti a odrazivosti daného odstínu, přičemž 0 % je totožných s černou a 100 % s bílou barvou. Zde je nutné podotknout, že HBW je ovlivněn zrnitostí a strukturou použité omítky. U barev rozhoduje struktura podkladu, který bude barvou ošetřen.

Výběr odstínu fasády

Na zateplovací systém na osluněnou stranu nelze použít tmavou finální strukturovanou probarvenou omítku, jejíž koeficient odrazu světla HBW je podle barevného vzorníku menší než 30 (%), z důvodů nadměrného přehřívání a následně ochlazování fasády. V důsledku častých a vysokých teplotních výkyvů na fasádě (hlavně v zimě) může docházet až k poruchám vrchních vrstev zateplovacího systému a vzniku prasklin. Technickým řešením je využití bezcementových technologií na bázi karbonových vláken. Vrstvy s podstatně vyšší pevností v tahu mohou být použity pro tmavší barvy (obvykle do HBW 15).

Fasádní nátěry - slovníček

Barva - hmota neprůhledná, nesoucí barevný pigment
Lak - hmota průhledná, bezbarvá
Lazura - poloprůhledná vrstva barvy, nekryje zcela, ale není čistě bezbarvá
Nátěr - obecný název

Pro nátěry fasád se používají silikátové, silikonové nebo akrylátové barvy, ale o tom více příště.

-Monika Smekalová, Dům a zahrada 7/2011-
Foto: www.thinkstock.cz, Baumit
 

Komentáře

Načítám komentáře...