Ochrana domu před bouřkou: Jen hromosvod nestačí

Ochrana před bouřkou

Autor: www.isifa.com

Bouřky jsou u nás poměrně častým jevem, ochrana před úderem blesku je tedy aktuální a měli bychom s ní počítat. Základní ochranou může být hromosvod, ovšem nebezpečí v podobě přepětí může přijít třeba i zavlečením bleskového proudu po přívodních či telekomunikačních kabelech do elektroinstalace domu. Tam pak způsobí škody zejména na elektronice.

Z toho tedy vyplývá, že pouze hromosvodná soustava není dostačující. Dobře provedený hromosvod uchrání dům před následky přímého úderu blesku, snižuje také vliv nepřímých úderů blesku – to znamená, že když uhodí například v blízkosti domu, částečně funguje jako Faradayova klec. Ovšem neochrání nás již před dalšími riziky, která se s bouřkou a případným úderem blesku pojí. Nebezpečí totiž nehrozí jen při přímém úderu blesku do objektu, ale, a to je mnohem pravděpodobnější, při úderu blesku do elektrických vedení nebo i několik kilometrů vzdáleného objektu. Z blesku do stromu či do kovových neelektrických předmětů nebo jen do země může být přepěťový impuls přenesen na elektrická vedení. Elektrický výboj se pak může do našeho domu dostat právě po elektrických rozvodech a poškodit vnitřní instalaci.

Přepěťová ochrana

Jestliže udeří blesk přímo do objektu nebo do elektrického vedení, ve většině případů dojde ke zničení elektrických přístrojů. Řešením, jak toto nebezpečí podstatně eliminovat, je takzvaná přepěťová ochrana, která chrání stavbu samotnou i elektrospotřebiče v ní proti všem náhlým a výrazným impulsům v elektrické síti, způsobeným i úderem blesku. Při návrhu ochrany objektu před bleskem je nutno posoudit její přiměřenost – zda ochránit objekt v maximální výši, nebo pouze zčásti, případně nedělat ochranu žádnou. Vždy je třeba posuzovat tyto ukazatele vzhledem k možné smrti člověka a současně také k míře hmotných škod. Určitým vodítkem pro určování kvality systému ochrany před bleskem může být norma ČSN EN 62305-2, která poskytuje detailnější informace. Jako akceptovatelné udává tyto ztráty: smrt nebo zranění člověka jednou za 100000 let, výpadek veřejných služeb (například dodávek elektrické energie) či nenávratná škoda na kulturní památce jednou za 1000 let, nejméně důležité jsou pak hmotné škody, jejichž míru určuje sám majitel po dohodě se svou pojišťovnou.

Příště: Ochrana domu před bouřkou: Přepěťová ochrana může být řešením

Článek byl připraven ve spolupráci s Janem Hájkem, specialistou DEHN+SÖHNE Literatura: Jan Hájek, Dalibor Šalanský: První elektronická KníŠka o ochraně před bleskem

Komentáře

Načítám komentáře...