Ochrana domu před bouřkou: Co dělat při bouřce?

Bouřka

Autor: www.isifa.com

Uvádí se, že nebezpečné pro náš domov mohou být všechny údery blesku v okruhu přibližně 2 km, bleskový proud se oblastí šíří všemi vodivými cestami. Jaké to jsou a jak se před nimi chránit?

Vodivými cestami blesků jsou především kovová potrubí, kabely distribuční soustavy, všechny telefonní a datové spoje a podobně. Z podstaty věci vyplývá, že osídlené oblasti jsou obecně velmi hustě zasíťovány, a pravděpodobnost tohoto nebezpečí je tedy poměrně velká. S tím také souvisí vzrůst počtu a objemu škod, způsobených úderem blesku. Není to ale díky častějšímu výskytu bouřek či úderů blesků, ale hustým osídlením, existuje tedy větší pravděpodobnost, že blesk uhodí do osídlené oblasti než tam, kde nikdo nebydlí.

Vypnout přístroje nestačí

Současně jsou naše domácnosti, na rozdíl od dob minulých, plné elektroniky, a proto i škody mohou být vyšší. Pojistky a jističe nejsou při úderu blesku schopny zareagovat, je tedy vhodné být na bouřku připraven ještě jinak. V žádném případě nestačí, pokud vypneme pouze vypínač přístroje nebo jistič. V prvé řadě by mělo platit, že když se blíží bouřka, měli bychom odpojit v domě od elektrické sítě veškeré spotřebiče, které nemusí být v provozu, a nesmíme zapomenout ani na anténní přípojku u počítače, televizoru či satelitu, telefonní linku a podobně, tyto kabely by neměly ležet na podlaze, ale na nějakém nevodivém podkladu. My bychom současně za bouřky neměli být v této místnosti. Ovšem tato opatření lze považovat pouze za dílčí a ne vždy realizovatelná. Někdy nestihneme přístroje vypnout, bouřka může přijít v noci nebo v době, kdy jsme v práci, navíc některá zařízení musí být zapojena neustále, například bezpečnostní signalizace. Postupujeme tak ovšem vždy, když odjíždíme na delší dobu z domova, třeba na dovolenou, a nemáme nainstalované svodiče přepětí.

Přepěťová ochrana může být řešením

Dostáváme se tedy k zařízení, které primárně slouží k ochraně objektu a přístrojů i před pulzním přepětím, tím je takzvaná přepěťová ochrana. Ta chrání nejen před výboji blesku, ale obecně před libovolnými prudkými impulsy napětí, k nimž může v elektrické síti dojít. Moderní a kvalitní přístroje musí splňovat takzvanou elektromagnetickou kompatibilitu, to znamená, že jakýkoli spotřebič na trhu, který je zapojován do zásuvky, musí snést impuls alespoň 1,5 kV. Že tomu tak opravdu je, dokládá prohlášení CE na štítku přístroje. Ne všechny přístroje, které doma máme, však tyto hodnoty doopravdy splňují, současné typy jsou obvykle vybaveny velmi malými elektronickými prvky, a vzrůstá jejich počet na velmi malé ploše, klesá tedy izolační vzdálenost mezi nimi, což má za následek snížení odolnosti proti přepěťovým impulsům. Je tedy třeba hledat přístroje, které elektroniku proti pulznímu přepětí ochrání.

Příště: Ochrana domu před bouřkou III. – Systémy přepěťové ochrany

Článek byl připraven ve spolupráci s Janem Hájkem, specialistou DEHN+SÖHNE Literatura: Jan Hájek, Dalibor Šalanský: První elektronická KníŠka o ochraně před bleskem

Komentáře

Načítám komentáře...