Jak se staví dům – časový harmonogram

Stavba

Autor: Thinkstockphotos.com

Když budete stavět dům, měli byste mít jakýsi přehled o tom, co, kdy a jak se bude stavět. Nic se nemá uspěchat, nic by se nemělo výrazně zpozdit. Třeba vám pomůže tento časový plán.

Pokud si probereme jednotlivé měsíce postupu výstavby, možná to někomu pomůže při sestavování vlastního harmonogramu nebo plánování některých činností. Je nutné si uvědomit, že jde pouze o simulaci a každý dům se může lišit náročností na jednotlivé konstrukce a oddíly činností podle toho, zda je podsklepený, či nikoliv, zda je ve svahu apod.

1. měsíc:

 • Stavba se zahajuje vytyčením odpovědným geodetem a dohodou s klientem o výškovém usazení objektu, které se zafixuje, např. na elektrokiosku.
 • Provedou se zemní práce spojené se založením objektu.
 • Provede se ležatá kanalizace pod objektem a uložení zemnícího pásku do základů.
 • Základové pasy, základová mazanina vyztužená kari sítí.
 • Na mazaninu se pokládá izolace spodní stavby. Ideální je provést mazaninu ve čtvrtek nebo pátek, takže můžeme po víkendu plynule pokračovat v práci.
 • Ještě v prvním měsíci ochráníme izolaci ochranným potěrem - tím jsme v optimálním případě zakončili etapu založení objektu.

Stavba domu měsíc po měsíci 1
Provádění zemních prací

Autor: Ing Roman Brabec

2. měsíc:

 • Na vyzrálý ochranný potěr izolace zahajujeme vyzdívání svislých konstrukcí (zdivo nosné obvodové a vnitřní s vodorovnými překlady).
 • Po vyzdění přízemí následuje provedení stropní konstrukce. Ať se jedná o skládaný strop, nebo strop monolitický, je na něj ve druhém měsíci dostatek času.
 • Doporučuji provést kontrolu vyústění kanalizace a provést případné opravy (pokud jsme špatně měřili).
  Stavba domu měsíc po měsíci 2
  Založení objektu a ležaté kanalizace

  Autor: Ing Roman Brabec

3. měsíc:

 • Provádí se vyzdívky svislých konstrukcí patra zakončených obvykle pozednicovým věncem, následně příčky přízemí.
 • Po vyzdění veškerých obvodových stěn okamžitě bez prodlení zaměříme s dodavatelem oken veškeré otvory a objednáme výrobu prvků (obvykle dodávka 4-6 týdnů od objednání).

Stavba domu měsíc po měsíci 3
Dokončuje se spodní stavba

Autor: Ing Roman Brabec

4. měsíc:

* V tomto měsíci se dům „dostává pod střechu“, což je uzlovým cílem harmonogramu. Provádí se jednak konstrukce krovu, ale i příslušný plášť střechy (krytina, oplechování apod. včetně všech příslušných podstřešních fólií). * Neméně důležité je uzavření objektu vnějšími výplněmi (okna a dveře). * V patře se dokončí veškeré příčky a případné dozdívky štítů, dokončíme komínové těleso vč. nadstřešní části. * Se střechou provádíme nejnutnější klempířské prvky (doporučení: zbytečně neinstalovat hlavně ty měděné, dlouho na stavbě nevydrží…). * Pokud máme na domě terasy nebo balkony, provedeme z jejich celé skladby minimálně pojistné izolace (parozábrany). * Pokud vše stihneme, můžeme na stavbu pustit první řemeslo - instalace - pro označení tras a provádění výseků.

Stavba domu měsíc po měsíci 4
Vrty pro tepelné čerpadlo, nutno počítat s příjezdem pro techniku

Autor: Ing Roman Brabec

5. měsíc:

 • Provedeme zemní práce pro veškeré přípojky, vsaky, šachty, dešťové hospodářství apod. Využijeme, že na stavbě máme instalatéry a necháme je všechny venkovní rozvody provést. Díky tomu můžeme následně provést veškeré zásypy a obsypy objektu a mít na parcele pořádek. Tyto práce je vhodné provést komplexně a důkladně zásypy hutnit, neboť na jaře na těchto plochách budeme provádět zpevněné plochy.
 • Své práce zahájí také topenáři a elektrikáři.
 • Do střešní plochy osadíme příslušná střešní okna či jiné prvky tak, aby byl střešní plášť kompletní a plně funkční.
  Stavba domu měsíc po měsíci 5
  Dokončování hrubé stavby

  Autor: Ing Roman Brabec

6. měsíc:

 • V tomto měsíci se provádí dokončení jednotlivých instalací.
 • Nastupují party zedníků na vnitřní omítky.
  Stavba domu měsíc po měsíci 6
  Parozábrana na střeše poslouží i jako provizorní zábrana proti dešti

  Autor: Ing Roman Brabec

7. měsíc:

 • Dokončujeme vnitřní omítky a štuky.
 • Provádí se sádrokartonové konstrukce vč. tepelných izolací podstřeší.
 • Provedou se kročejové a tepelné izolace podlah s následným zalitím anhydritovým potěrem.
 • Můžeme provést obezdívky koupelnových van a vaniček.

Na konci tohoto měsíce vidíme již svůj dům v jiném světle: máme hotové omítky a podlahy, chodíme v „čistém“ prostoru. Pro toto a následné období je důležité pečlivě a intenzivně větrat alespoň 2x denně, a to i přes zimní období. Dům se v zimě při temperování a denním větrání zbavuje vlhkosti lépe než v parných letních dnech. Používání odvlhčovačů v prvním měsíci po mokrých procesech nedoporučuji, pozvolné vysychání nezpůsobuje na rozdíl od „šokového“ žádné smršťovací trhliny.

Stavba domu měsíc po měsíci 7
Dokončuje se střecha

Autor: Ing Roman Brabec

8. měsíc:

 • V případě příznivého počasí můžeme postavit lešení a zahájit práce na fasádě.
 • Uvnitř domu se provádí obklady.
 • Kompletuje se rozvaděč elektro, dokončují se rozvody ZTI v koupelnách podle spárořezů.
 • Dokončují se drobné klempířské prvky s fasádou (podle počasí).
 • V případě smlouvy zahrnující realizaci oplocení zahajujeme práci.
  Stavba domu měsíc po měsíci 8
  Před omítkami je nutné provést veškeré instalační rozvody

  Autor: Ing Roman Brabec

9. měsíc:

 • Dokončujeme fasádu.
 • Dokončujeme vnitřní a případné venkovní obklady.
 • Provádí se dlažby.
 • Osazujeme prvky zámečnických konstrukcí, jako je např. zábradlí (na již připravené kotvy), oplocení, brána, branka, pergoly apod.
  Stavba domu měsíc po měsíci 9
  Dokončení fasády, dokončování venkovních prací

  Autor: Ing Roman Brabec

10. měsíc:

 • Zaměřujeme a objednáváme vnitřní dveře a zárubně.
 • Dokončujeme kompletace v kotelně vč. měření a regulace.
 • Zahajujeme finální povrchové úpravy - nátěry a malby.
 • Provádíme venkovní zpevněné plochy.
 • Truhlář zahajuje případné práce na obkladu vnitřního schodiště (před jeho nástupem důsledně změříme vlhkost prostředí).
 • Zahajují se kompletace instalací.
  Stavba domu měsíc po měsíci 10
  A je hotovo

  Autor: Ing Roman Brabec

11. měsíc:

 • Dokončujeme kompletaci.
 • Truhlář finišuje kompletní schodiště.
 • Rozprostřeme ornici.
 • Osadíme vnitřní dveře a zárubně.
 • Pokládáme dřevěné nebo laminátové podlahy.
 • Malíř dokončuje malby objektu.
 • Provádíme kompletní úklid.
 • TĚŠÍME se na přejímku.

Vím, že leckdo může namítnout, že termín by se dal zkrátit, ale já jsem názoru, že stavba z klasických technologií svůj čas vyžaduje a spěch není na místě. Celý tento harmonogram není žádné dogma, ale vždy je potřeba stavbu plánovat tak, aby jednotlivé konstrukce a oddíly na sebe technologicky navazovaly, aby se nic neopravovalo, zbytečně neničilo předčasným osazením, nebo se naopak při pozdním osazení neprováděly vícepráce. Věřte, že zbytečný spěch žádné stavbě neprospěje a i bez něj je vždy co dohánět - stavbaři jsou totiž i v moci počasí a to jim občas nepřeje...

Více se dozvíte ve zvláštním článku časopisu Dům&Zahrada č. 08/2012, který vychází 21.8.2012.

Komentáře

Načítám komentáře...