Nový zdicí prvek v systému SENDWIX brání vzniku tepelných mostů

Tvárnice

Autor: KM Beta

Pro minimalizaci tepelných mostů je určen nový izolační vápenopískový prvek SENDWIX THERM. Eliminací tepelných mostů lze přitom snížit náklady na vytápění až o 6 %.

Tvárnice

Autor: KM Beta

Komplexní dvouvrstvý zdicí systém SENDWIX se základem v podobě vápenopískových zdicích prvků byl přímo navržen pro stavbu tepelně-úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů. Vápenopískové zdivo, na něž se přikládá ještě tepelná izolace, představuje stále oblíbenější stavební materiál. Důvodem je především optimální kombinace vysoké objemové hmotnosti, mimořádné pevnosti a vynikajících tepelně a zvukově izolačních vlastností. To umožňuje navrhovat nosné stěny s menší tloušťkou, čímž je dosaženo nejen úspory stavebních materiálů a práce při zdění, ale při stávající zastavěné ploše také úspory užitné plochy až ve výši 10 %. Nově získanou plochu lze využít třeba jako další pokoj navíc. Systém je velmi variabilní, ve třech základních typech nabízí celkem 64 různých řešení lišících se především tepelně-technickými vlastnostmi. Součástí jsou i prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo.

Vápenopískové prvky SENDWIX pro svislé konstrukce se vyrábějí ze směsi vápna, křemičitého písku a vody. Novinka SENDWIX THERM je speciální izolační vápenopískový blok vyrobený ze stejných surovin, navíc však se speciální příměsí, která zvyšuje tepelný odpor až o 50 %. Použitím tohoto izolačního bloku ve svislé konstrukci dochází k minimalizování tepelných mostů mezi stěnou a základovou konstrukcí, příp. stěnou suterénu stavby. Nový prvek nabízí KM Beta ve třech rozměrech - pro tloušťky stěn 240, 175 a 115.

Tvárnice

Autor: KM Beta


Izolační vlastnosti při zachování vysoké pevnosti

Průměrná pevnost v tlaku činí u prvků THERM 20 N/mm2, je tedy shodná s pevností srovnatelných vápenopískových výrobků SENDWIX. Únosnost stěn se tak zařazením prvků THERM jako zakládací řady nesnižuje, jako je tomu například při použití pěnového skla nebo plynosilikátu. Nové prvky SENDWIX THERM se používají při zdění jako první zakládací řada. Vždy se proto zdí na maltu (doporučujeme PROFIMIX ZM 920, více na www.kmb-profimix.cz), a to i v případě, že v dalších řadách již bude využita technologie tenkovrstvého zdění na lepidlo.
Atraktivní ploty a zídky z vápenopískového zdiva

Tvárnice

Autor: KM Beta

Kromě stavby tepelně-úsporných, nízkoenergetických a pasivních domů se zdicí systém SENDWIX uplatní také jako originální materiál při stavbě plotových zdí, sloupků a podezdívek či soklů v zahradách. Čtyři různé vápenopískové zdicí prvky KMB SENDWIX určené pro zahradní architekturu mají zkosené hrany, a vytvářejí tak na pohled atraktivní kazety v duchu klasicistického stylu. Jejich originálním doplňkem jsou profilované plotové stříšky a hlavice ve tvaru střešní krytiny KMB BETA. Vyrábí se ve čtyřech odstínech, což umožní sjednotit volbu krytí dekorativního zdiva s krytinou střechy na domě.

Výhodně na e-shopu

Za výhodnou cenu pořídíte zdicí prvky SENDWIX na www.shop.kmbeta.cz. Internetový obchod KM BETA představuje maximální komfort při nákupu a komplexní služby od výpočtu potřebných prvků zdiva a krytiny či objemu malt a omítek až po objednání dodávky či montáže. Internetový obchod KM BETA nabízí trvale slevy až 40 % z ceníkových cen. Více o materiálech KM BETA na www.kmbeta.cz.

Logo KM Beta

Autor: KM Beta

Komentáře

Načítám komentáře...