Energeticky úsporné bydlení II. - Nulové a aktivní domy

Energeticky úsporné domy
Všechny svislé konstrukce rodinného domu Aktiv 2020 jsou navrženy z cihel Heluz. Součinitel prostupu tepla obvodového zdiva s celoplošným lepidlem, kontaktním zateplovacím systémem tl. 100 mm a vnitřní omítkou BAUMIT UNI tl. 15 mm, pevnosti P8, je U=0,13 W/m2K. Dům je vybaven plně automatickým inteligentním systémem řízení vnitřního klimatu, tepelným čerpadlem s rekuperací a chlazením. Ze stavebního hlediska je dům navržený ve standardu pasivního domu, ovšem za předpokladu využití FVE se dům stává energeticky „aktivním“ – to znamená, že v průběhu roku více energie vyrobí, než spotřebuje. (Euroline Bohemia) Foto: Dřevostavby Biskup, s.r.o; Euroline Bohemia; JRD; Heluz; Ekopanely

Autor: Oficiální zdroj

Energeticky úsporné domy využívají energetické zisky, které jsou v objektu k dispozici - kromě dodávané energie i lidské teplo či sluneční záření. Špičkou jsou v tomto směru domy s nulovou spotřebou dodávané energie či domy s plusovou energetickou bilancí.

Energeticky úsporné domy

Autor: Oficiální zdroj

Základem energeticky úsporných domů je kvalitní tepelná izolace, s tím související eliminace tepelných mostů, speciální výplně okenních a dveřních otvorů, určené pro pasivní domy. Tyto faktory zajišťují, aby teplo neunikalo ven. Domy „umí“ ale také využít jinak odpadové teplo - tzv. řízené větrání neboli rekuperace využívá teplo z vydýchaného vzduchu zpětně k ohřívání interiéru. Až 90 % tohoto tepla je předáno čerstvému vzduchu, který tak získá až pokojovou teplotu, nároky na ohřívání teplovodní otopné soustavy jsou tak minimální. Pro efektivní funkci celého systému je třeba zajistit těsnost pláště domu, test těsnosti (Blower-door test) je proto více než doporučený.

ČTĚTE TAKÉ:

Nulový, či aktivní?

Úsporný dům s nulovou spotřebou energie je vlastně pouze dokonalejší variantou pasivního domu. V optimálním případě nemá takový dům žádné nároky na dodávky energie z externího zdroje, veškerý objem potřebné energie na provoz i teplo čerpá z vlastních zdrojů, kterými mohou být FVE, větrná elektrárna či kogenerační jednotka pro výrobu elektrické energie a tepla. Energetická potřeba nulového domu nesmí ročně překročit 5kWh/m².

Energeticky aktivní dům, tedy dům s plusovou bilancí energetické náročnosti je z pohledu energetické náročnosti roven pasivnímu či nulovému standardu, aktivní energetickou bilanci zajišťují přídavné obnovitelné zdroje energetické energie - obvykle FVE a solární kolektory na TUV s kapacitou vyšší, než je spotřeba daného objektu. Domy bývají navíc vybaveny doplňkovými zdroji tepla - obvykle automatickými kotli na biomasu. Emise CO2 by měly být po dobu životnosti domu rovny nule, nulová uhlíková stopa se týká i materiálů použitých pro výrobu stavebních materiálů.

Obecné zásady pro stavbu energeticky úsporných domů:

  • Výběr lokality s příznivými povětrnostními podmínkami
  • Orientace maximálního počtu prosklených ploch na jih či jihozápad
  • Optimální jsou jednoduché tvary domu, velikost by měla odpovídat potřebám obyvatel
  • Použití špičkových izolačních materiálů, odpovídajících výplní okenních otvorů, rekuperace
  • Využívání ekologických zdrojů energie pro ohřev TUV

Foto: Dřevostavby Biskup, s. r. o; Euroline Bohemia; JRD; Heluz; Ekopanely

Komentáře

Načítám komentáře...