Ušetřete náklady na topení s KMB SENDWIX

Vápenopískové cihly

Autor: KM Beta

Rozpočet každé rodiny je měsíčně zatížen ne malými platbami za energie. V topné sezoně tvoří platba za teplo až 80 % všech nákladů. Zdicí systém KMB SENDWIX vám pomůže tyto náklady snížit.

KMB SENDWIX od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta, a. s., je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Byl navržen pro energeticky úsporné, nízkoenergetické a pasivní domy. Jeho základem je vápenopísková cihla nebo kvádr, které se používají ke zdění vnitřní nosné a v některých variantách také vnější pohledové stěny. Zdicí prvek SENDWIX je zhotoven z vápna a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem páry za vysokého tlaku. Součástí systému jsou také prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a pomocný materiál. Lícové prvky jsou vyráběny jak v přírodní bílé barvě, tak v barevných odstínech.

Vápenopískové cihly

Autor: KM Beta

Přednosti systému KMB SENDWIX spočívají v nadstandardních tepelně technických, akustických a statických hodnotách, které vyjadřují tyto parametry: tepelný odpor R = 6,87 m2K/W, součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m2K, index vzduchové průzvučnosti Rw = 54 dB, pevnost 40 MPa, požární odolnost – třída A – nehořlavé, radioaktivita I = 0,2 a pracnost – 0,52 Nh/m2. Dané hodnoty výjimečně splní i některé běžné stavební systémy, vždy však pouze v jednom, maximálně ve dvou parametrech. V celém souhrnu budete nejspíš podobné vlastnosti hledat marně, s výjimkou stavebního systému KMB SENDWIX.

Navíc dokonalé tepelně technické, akustické a statické parametry dosahuje KMB SENDWIX díky vysoké pevnosti zdicích prvků při výrazně menších tloušťkách stěn (pevnost cihel nabízí velmi štíhlé nosné stěny již od tloušťky 175 mm), čímž dochází ke zmíněným významným úsporám zastavěné plochy a rozšíření obytné plochy. I z tohoto důvodu jsou vápenopískové cihly KMB SENDWIX úspornějším řešením proti třeba páleným červeným blokům.

Vápenopískové cihly

Autor: KM Beta

Kromě tepelné ochrany budov zajímá dnes investora, architekta či projektanta i otázka tepelné akumulace. Obecně lze konstatovat, že vysoká tepelná akumulace je u trvale obydlených staveb s nízkými požadavky na rychlost změny teplot v interiéru velmi prospěšná. Tento parametr oceníte obzvláště v takzvaných přechodných obdobích na jaře a na podzim, kdy přes den teploty šplhají nad 20 oC, zatímco večer, v noci a ráno klesají blízko k nule. Pokud je stavba dobře izolovaná a dostatečně masivní, stačí vnitřní tepelné zisky a naakumulované teplo k tomu, aby zajistily požadovanou vnitřní teplotu kolem 21 oC po celý den, i když teplota v exteriéru na delší dobu výrazně poklesne. Jestliže vnitřní části obvodových stěn, vnitřní stěny, stropy a podlahy dokážou akumulovat dostatek tepla, působí v interiéru jako stabilizátor teploty v zimním i letním období.

U masivního domu ze systému KMB SENDWIX s nepřekonatelnou akumulací tepla tak například při noční vnější teplotě 7 oC za 12 hodin poklesne vnitřní teplota vzduchu z 21 pouze na 20,4 oC. Takový dům tedy bez problému přenese i několikadenní opakované noční poklesy teplot nebo ranní přízemní mrazíky bez toho, aby se musel spouštět otopný systém stavby. To samozřejmě znamená obrovskou úsporu energií a peněz.

Vápenopískové cihly
Dělení vápenopískové cihly

Autor: KM Beta

Z pohledu investora hraje zásadní roli nejen finanční úspora, ale třeba i rychlost výstavby. Zdění s těmito prvky se totiž podobá skládání dětské stavebnice. Je rychlé a jednoduché, není třeba žádné složité řezání prvků. Zdicí prvky KMB SENDWIX se pokládají na pero a drážku a lepidlem se natírá jen ložná plocha, takže pracnost je nižší. Pro lepení se používá cementová vysokopevnostní lepicí malta pro tenkovrstvé zdění v tloušťce vrstvy pouhé 2 mm. Jedná se o speciálně upravený materiál s vyšší přilnavostí pro lepení vápenopískových cihel. Díky lepidlu je tak odbourán mokrý proces nanášení malty, takže stavba se nemusí nechat přes zimu vymrznout. Dalšími praktickými přednostmi vápenopískových cihel je například to, že jsou nenasákavé a bez pórů, proto při deštích na rozdíl od pálených materiálů nenasákají v takové míře. Nebo že zdi jsou hladké, takže vnitřní omítky lze aplikovat pouze jako tenkovrstvé.

Že je zdění se systémem KMB SENDWIX jednoduché, se můžete přesvědčit i z pracovních postupů KM BETA, umístěných na www.kmbeta.cz. Více o systému na www.sendwix.cz. Všechny stavební materiály KM BETA lze výhodně zakoupit na e-shopu www.shop.kmbeta.cz.

Komentáře

Načítám komentáře...