Stavební novinky pro jaro

Jaro nám už ukázalo svou přívětivou tvář a na stavbách se vše spustilo na plné obrátky. Tak tady máme pár novinek, které byste mohli při tom stavění využít.

stavební novinky

Autor: KM Beta

Až pět podlaží

stavební novinky

Autor: KM Beta

Vápenopískový zdicí systém SENDWIX od firmy KM Beta, největšího českého výrobce střešních tašek, vápenopískových a pálených cihel a suchých maltových směsí, představuje moderní materiál určený pro nízkoenergetické a pasivní domy. Vysoká pevnost zdicích materiálů umožňuje provádět štíhlé nosné konstrukce a tím šetřit zastavěnou plochu nebo zvyšovat užitnou plochu při splnění tepelně technických požadavků pro daný typ stavby. Nejběžnější tloušťka nosných stěn pro rodinné domy do čtyř podlaží je 175 mm. Novinkou firmy KM Beta pro rok 2016 je ucelený systém zdicích prvků pro nosné konstrukce tloušťky 200 mm, umožňující výstavbu bytových a občanských staveb do pěti podlaží.

Co je Sendwix?

KMB SENDWIX je první ucelený systém vícevrstvých konstrukcí na českém trhu. Celý systém sestává ze tří základních variant obvodových konstrukcí, které se navzájem liší použitými materiály i výsledným vzhledem fasádní vrstvy. U vrstvené stěny KMB SENDWIX přebírá tepelně izolační vlastnosti vrstva z polystyrénu nebo minerální izolace s tloušťkou od 120 mm pro běžné stavby, od 240 mm pro nízkoenergetické stavby a nad 300 mm pro pasivní stavby. Nosnou konstrukci obvodového pláště tvoří vysoce pevné vápenopískové kvádry s tloušťkou 175, 200, 240 a 290 mm. Nosná vrstva z vápenopískových kvádrů nabízí investorům své vynikající vlastnosti, jako je pevnost a únosnost, vysoká zvukově izolační a akumulační schopnost.

Výhody systému Sendwix tloušťky 200 mm

  • Přesnost zdění a rychlost výstavby: Milimetrová přesnost, úspora na omítkách, aplikace na tenkovrstvou zdicí maltu.
  • Volitelnost tepelně technických parametrů: Široká volba tepelně technických vlastností obvodových stěn pouze změnou tloušťky zateplení.
  • Zvuková izolace: Vzduchová neprůzvučnost u vápenopískového zdiva roste úměrně s objemovou hmotností, splňuje požadavky normy na zvukovou izolaci stěn.
  • Akumulace: Schopnost akumulovat teplo díky velké specifické tepelné kapacitě a objemové hmotnosti materiálu, a udržovat tak dlouhodobě požadovanou stabilní teplotu vnitřního prostředí jak v zimně, tak i v létě.
  • Vysoká pevnost bloků SENDWIX umožňuje volit menší tloušťku nosných stěn – zvětší se užitná plocha.
  • Rychlé a jednoduché vedení instalací: Bloky SENDWIX 14 DF-LD a 7 DF-LD jsou opatřeny průchozími kanálky pro vedení elektroinstalace – snížení pracnosti se sekáním drážek.

Kam dál

Komentáře

Načítám komentáře...