Není ohýnku bez kouře (II.)

komín

Autor: Shutterstock.com

Minule jsme si řekli, co se v komíně děje. Komín je konstrukční těleso, které musí odolávat horku, zimě, zatížení, kyselinám… Jak vidíte, je to složitější, než se zdá. A tak na základě předchozích znalostí nyní budeme vybírat ten správný komín.

Jaký komín?

Zákony

Pokud chcete vědět přesné technické detaily ohledně komínů, budete se muset ponořit do zákonů a norem. Základem je samozřejmě stavební zákon 183/2006 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Pak tu je nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. A následuje celá skupina norem, platných ke komínům a kouřovodům – základními normami jsou ČSN 734201:2010 a ČSN EN 1443:2004.

Při stavbě domu si určitě sami neporadíte s komínem. Takový komín musí být správně navržený, aby vám sloužil dlouhá léta. Kupříkladu musí být vhodně dimenzovaný na váš kotel, aby správně sloužil. Jde tu totiž o vhodný komínový tlak. Chyby při návrhu jednotlivých částí kouřové cesty mohou vést k provozním poruchám topných zařízení. Kromě toho je tu riziko ohrožení obyvatel domu spalinami, unikajícími ze spotřebiče nebo kouřové cesty. Tlakové podmínky v komíně tak musí být perfektně sladěny – od výšky komína, přes jeho průřez, množství nasávaného vzduchu, až po už tolikrát zmiňovanou teplotu v komínovém tělese, která jak je všeobecně známo, je průvodcem komínového tahu.

Návrh komína musí zohlednit všechny tyto aspekty. Následně komín musí být zatříděn (klasifikován) a správně označen pro certifikace a další provoz. POZOR! Pro schválení a vydání revizní správy musí mít každý komín tuto klasifikaci a identifikační štítek umístěný na přístupném místě spalinové cesty, ze kterého je jasné hned několik nejdůležitějších vlastností komína.

Příklad takového zatřídění:

Komín EN 1443 - T400 P1 W 1 GXX

  • EN 1443 - číslo odpovídající normy
  • T 400 - teplotní třída
  • P1 - tlaková třída (N – přirozený tak / P – přetlakový / H – vysoce přetlakový)
  • W - třída odolnosti proti působení kondenzátu
  • 1 - třída odolnosti proti korozi
  • GXX - třída odolnosti při vyhoření sazí G nebo O s údajem o minimální vzdálenosti od hořlavých stavebních materiálů v mm

Dále je na štítku několik dalších důležitých informací:

  • název organizace, která provedla instalaci komína nebo vložky
  • datum provedení konstrukce
  • velikost průduchu
  • účinná výška komína

Při výběru komína je tak nutné poradit se s certifikovanými odborníky, kteří dokážou správně posoudit vhodnost typu komína pro váš případ, vyprojektovat a propočítat celou spalinovou cestu.

Mohlo by vás zajímat

Komín

Není ohýnku bez kouře (I.)

Komíny prošly za tisíciletí velkým vývojem, stejně jako všechny ostatní části domů. Věrně kopírovaly zrovna používané stavební materiály. Až v ...

Z čeho jsou komíny?

Komín
Architektonicky zajímavé jsou nerezové komíny od Schiedelu.

Autor: Schiedel

Základním stavebním materiálem komínů je pevná hmota pro nosnou část. V současné době se používají odlehčené betonové, keramické nebo vápenopískové tvárnice. Izolace mezi komínovým tělesem a vložkou bývá z nehořlavého materiálu, jako jsou minerální rohože nebo speciální pěnový beton. Vnitřní části komínů, které přicházejí do styku se spalinami, pak jsou ze speciální keramiky, nerezu, hliníku (i když toto řešení je v mnohých případech nešťastné) a speciálních plastů.

Komíny mohou být i celonerezové, kde konstrukce je nerez-izolace-nerez a jde především o volně zavěšené komínové systémy.

Komentáře

Načítám komentáře...