Chcete spokojeně bydlet? Nepodceňujte zvukovou izolaci!

Akustika

Autor: ISOVER

Podle průzkumu Světové zdravotnické organizace lidé jako největší překážku pro spokojené bydlení jmenují nadměrný hluk. Nejvíce si stěžují na hluk z dopravy a na hluk ze sousedních bytů, který vadí skoro polovině dotázaných.

Akustika

Autor: ISOVER

Na rozdíl od zraku, sluch funguje 24 hodin denně. Je to pozůstatek dávného reflexu, který nás chránil před napadením během noci. Klidný a nerušený spánek je důležitý pro regeneraci po celodenní práci. Má vliv na imunitní systém člověka, probíhá během něj třídění paměti a další důležité procesy nezbytné pro zdraví. Bez kvalitního spánku je zkrátka regenerace obtížná a člověk se nejenom necítí dobře, ale výrazně se mu snižuje i pracovní výkonnost. Trvalý nadměrný hluk je obtěžující, člověk má problém se soustředit na jakoukoliv činnost vyžadující intenzivní zapojení. Dlouhodobě může způsobovat i psychické problémy a při vysoké intenzitě i trvalé poškození sluchu.

V budovách trávíme až 90 % veškerého času, proto je důležité už ve fázi stavby nepodcenit zvukovou izolaci stěn, podlah a stropů. Ne vždy je totiž možné při revitalizaci domu provést i jednoduchou opravu z pohledu akustiky. Platí to zejména u podlah. Pokud jsou od začátku navrženy nevhodně, nebo jsou chybně realizovány, následné opravy vedou pouze k částečnému zlepšení akustiky.

Akustika

Autor: ISOVER
TIP: Podívejte se na montážní návod – akustické izolace vnitřních podlah

Akustickou úroveň stropu/podlahy, tzv. vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost měříme v decibelech. Pokud nás nezajímá, jaký televizní seriál si oblíbili sousedé o patro výš, nebo co všechno se řeší u jejich nedělního oběda, měli bychom se ptát, jak vysoká je vzduchová neprůzvučnost stropu.

Základní hodnota zvukové izolace mezi byty v je v České republice stanovena normou minimálně na 53 dB a všechny novostavby musí tuto hodnotu splnit. Dle průzkumu ji ale za komfortní považuje méně než polovina dotázaných a jako vhodnější by většina dotázaných zvolila hodnotu minimálně o 10 dB vyšší. Na tuto hodnotu je možné cílit už při projektování domu, případně je možné následně zvýšit vzduchovou neprůzvučnost pomocí instalace akustického podhledu s minerální vlnou. Tloušťka dodatečně přidané minerální izolace od 4 do 8 cm způsobí zvýšení neprůzvučnosti až o 12 dB, což už je komfortní úroveň.

Interiér

Autor: ISOVER

Na kročejovou neprůzvučnost ale bohužel toto opatření příliš nefunguje. Zvuk od dupání, klepání a nárazů předmětů na zem se šíří tvrdými konstrukcemi (např. betonovou podlahou) a akustický podhled většinou obejde bočními cestami. Nejúčinnějším řešením je provedení plovoucí podlahy s akustickou podložkou tloušťky 2–4 cm. Vhodným akustickým materiálem do podlah jsou tvrzené čedičové (například Isover N, Isover T-N nebo Isover T-P) a skelné vlny (např. Isover TDPT) , dále pak také elastifikovaný pěnový polystyren (Isover EPS RigiFloor 4000, Isover EPS RigiFloor 5000). Maximální stlačení těchto desek je při správné aplikaci 2–5 mm. Čím je pevnost podlahových desek vyšší, tím je zpravidla nižší jejich schopnost tlumit kročejový hluk. V projektu i během realizace bychom měli z tohoto důvodu zvolit vhodnou rovnováhu mezi pevností a akustickou schopností. Kromě standardní plovoucí podlahy (těžké, lehké) je možné provést i variantu s podlahovým vytápěním. K tomu se většinou využívají polystyrenové tvarovky, do kterých se pokládají vytápěcí hadice, a následně se celá konstrukce zpevní vrstvou anhydritu.

Interiér

Autor: ISOVER
TIP: Znáte aplikaci pro chytré telefony a tablety ISOVER SmartAPP – nejoblíbenější aplikaci řemeslníků?
Požadovaná hladina akustického tlaku při posuzování kročejové neprůzvučnosti je v České republice 58 dB. Podle výše zmíněného průzkumu je ale tato hodnota na hraně akceptovatelnosti běžného obyvatele bytového domu. Za plně vyhovující ji považuje méně než polovina respondentů. Při dosažení kročejové neprůzvučnosti 48 dB (čím nižší hodnota, tím lepší – na rozdíl od vzduchové neprůzvučnosti) bylo naopak plně spokojeno 80 % účastníků výzkumu. Kročejovou neprůzvučnost, čili odolnost vůči přenášení hluku z klepání a ťukání, je možné zvýšit i pomocí koberce nebo PVC. Těžko budeme ale přemlouvat souseda, aby si do bytu položil koberec, když právě zaplatil za novou dlažbu.

Minerální vlny nás chrání nejen před horkem a zimou, ale ochrání nás i před nadměrným hlukem. Přehled podlahových a stropních systémů ISOVER včetně doporučených konstrukčních skladeb je součástí katalogu ISOVER pro izolaci podlah.

Komentáře

Načítám komentáře...