KMB SENDWIX – optimální varianta nejen pro nízkoenergetické, ale hlavně i pro pasivní domy

Vápenopískové cihly

Autor: KM Beta

KMB SENDWIX od největšího českého výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových cihel společnosti KM Beta, a. s., je prvním uceleným a certifikovaným systémem vícevrstvých konstrukcí na českém trhu.

Jeho základem jsou vápenopískové cihly nebo kvádry, které se používají ke zdění vnějších i vnitřních, nosných i nenosných stěn a v některých variantách také pro vnější pohledové stěny. Zdicí prvek SENDWIX je zhotoven z vápna, vody a přírodního křemičitého písku a je vytvrzen účinkem tlaku páry za vysoké teploty. Je to materiál vhodný jak do interiéru, tak i do exteriéru.

Vápenopískové cihly

Autor: KM Beta

Přednosti systému KMB SENDWIX spočívají v nadstandardních tepelně technických, akumulačních, akustických a statických parametrech, jejichž hodnoty splní i některé jiné běžné stavební systémy, ale vždy však pouze v jednom, maximálně ve dvou parametrech. V celém souhrnu budete nejspíš podobné vlastnosti hledat marně, s výjimkou stavebního systému KMB SENDWIX.

Vápenopískové cihly

Autor: KM Beta

Navíc dokonalé tepelně technické, akumulační, akustické a statické parametry dosahuje KMB SENDWIX díky vysoké objemové hmotnosti zdicích prvků, a to již při výrazně menších tloušťkách stěn (pevnost cihel nabízí realizaci velmi štíhlé nosné stěny již od tloušťky 175 mm), čímž dochází k významným úsporám zastavěné plochy nebo rozšíření obytné plochy. I z tohoto důvodu jsou vápenopískové cihly KMB SENDWIX úspornějším řešením proti třeba páleným červeným blokům.

Kromě tepelné ochrany budov zajímá dnes investora, architekta či projektanta i otázka tepelné akumulace. Obecně lze konstatovat, že vysoká tepelná akumulace je u trvale obydlených staveb s nízkými požadavky na rychlost změny teplot v interiéru velmi prospěšná. U masivního domu ze systému KMB SENDWIX s nepřekonatelnou akumulací tepla, tak například při noční vnější teplotě +7 °C za 12 hodin poklesne vnitřní teplota vzduchu z 21 pouze na 20,4 °C. Takový dům tedy bez problému snese i několikadenní opakované noční poklesy teplot bez toho, aby se musel spouštět otopný systém. To samozřejmě znamená obrovskou úsporu energií a peněz.

Vápenopískové cihly
Dělení vápenopískových cihel je snadné

Autor: KM Beta

Z pohledu investora hraje zásadní roli i rychlost výstavby. Zdění se SENDWIXem se podobá skládání dětské stavebnice. Je rychlé a jednoduché, není třeba žádné složité řezání prvků. Zdicí prvky KMB SENDWIX se pokládají na pero a drážku a lepidlem se natírá jen ložná plocha, takže pracnost je nižší. Pro lepení se používá cementová vysokopevnostní lepicí malta pro tenkovrstvé zdění v tloušťce vrstvy pouhých 2 mm.

Součástí systému jsou také prvky pro zdění příček, překlady, věncovky, lícové a komínové zdivo, zdicí a spárovací malty, lepidla a další pomocný materiál.

Více o systému na www.sendwix.cz.

Komentáře

Načítám komentáře...