Novinky ze světa teplé vody a větrání

S měnícími se zákony i požadavky zákazníků se musí měnit i tepelná a větrací technika. A tak je důležité se orientovat v novinkách, abyste si nekoupili nějaký výběhový model.

ohřev vody

Autor: Panasonic

Lepší a ekologičtější

ohřev vody
V souladu s nařízením EU o emisích z roku 2014 (517/2014), které definuje, jak musí každé průmyslové odvětví přispět ke snížení globálního oteplování, musí být do roku 2025 GWP (Global Warming Potential = potenciál globálního oteplování) u jednosplitových systémů s méně než 3 kg fluorovaných skleníkových plynů nižší než 750 GWP. Společnost Panasonic již letos přešla na ekologické chladivo u všech klimatizací pro domácnosti (RAC) i u klimatizací pro komerční nasazení s výkonem do 14 kW.

R32 se již řadu let používá jako součást chladicích směsí R407C a R410A. Samotný R32 však nabízí řadu významných výhod oproti směsným chladivům. R32 má například mnohem nižší dopad na globální oteplování ve srovnání se svými předchůdci - jeho potenciál globálního oteplování (GWP) je výrazně nižší než v případě R410A. Po zvážení připravovaných právních předpisů, očekávaném snížení dostupnosti kondenzačních chladiv a dalšího úsilí o používání šetrných chladicích plynů GWP budou výrobky Panasonic s R32 více připraveny na změny vycházející z legislativy. Chladivo R32 je rovněž účinnější alternativou R410A s reálným zvýšením efektivity až o 10 %, což vede k významným úsporám energie.

Kam dál

Komentáře

Načítám komentáře...