Správná izolace střechy se vyplatí

Nadkrokevní izolace

Autor: Saint-Gobain

Nejslabším místem z hlediska tepelných ztrát a zisků povrchu budov jsou střechy. Teplo z vnitřní části budov uniká střechou více než stěnami proto, že teplý vzduch zkrátka stoupá vzhůru. Střecha je zároveň nejvíce ochlazovanou plochou – rozdíl vnitřní a vnější teploty je na střeše většinou největší a k dalšímu ochlazování dochází například vlivem sněhové pokrývky.

Střechy jsou pak slabinou i z hlediska tepelných zisků, protože převážná většina energie ze slunce dopadá právě na ně. Správná volba materiálu izolace podkroví je proto vzhledem k tepelnému komfortu a úsporám energií klíčová – garantuje trvale kvalitní ochranu před nechtěnými energetickými ztrátami a zisky a tím výrazně ovlivňuje přímé náklady na vytápění a chlazení.

Náklady na tepelné izolace činí jen asi 3-5 % investičních nákladů na vestavbu podkroví a vrátí se vám již za několik let díky nižším nákladům na vytápění.

Nejčastěji se tepelná izolace osazuje do prostoru mezi a pod krokve. Tento způsob zateplení ale stále více ustupuje dnes již standardním systémům nadkrokevních izolací. Existuje pro to celá řada důvodů, a to zejména:

  • větší spolehlivost parotěsnosti a vzduchotěsnosti uzavření konstrukce
  • vyloučení vzniku tepelných mostů – izolace není přerušená krokvemi
  • úspora prostoru v interiéru
  • otevřený podhled v interiéru, přiznaná dřevěná konstrukce střechy
  • rychlá montáž – systém zateplení nad krokvemi je snazší a rychlejší na provedení než pod a mezi krokvemi
  • snížení rizika poničení parozábrany průnikem kotvení podhledů apod.
  • eliminace chyb instalace tepelné izolace a parozábrany ve styku s tvarově složitými konstrukčními prvky krovů (kleštiny, světlíky ad.)
  • možnost kombinace se systémy zateplení mezi a pod krokvemi
  • minimalizace akustických mostů – krokve se stávají vlivem své tuhosti akustickým mostem

Nadkrokevní izolace
Popis skladby nadkrokevní izolace Isover X-TRAM

Autor: Saint-Gobain

Nadkrokevní izolace

Autor: Saint-Gobain

Systém nadkrokevního zateplení Isover X-TRAM využívá vlastností unikátních parobrzd Isover Vario® KM Duplex UV a Isover Vario® XtraSafe. Parobrzda umožňuje, že je systém schopen vysychat i směrem do interiéru. Díky této vlastnosti je tato parobrzda označována jako chytrá, jelikož v případě potřeby umožní, aby stavba „dýchala“ i směrem dovnitř domu, a zabránila tak nepříjemnému nárůstu vlhkosti v některých detailech či špatně větraných místech střechy. Jedním z příkladů realizace nadkrokevního zateplení u pasivního domu může být Multi-Komfortní dům v Zahořanech.

Podrobné informace o zateplení šikmých střech a stropů najdete v brožuře, kterou si zdarma můžete [stáhnout] na (https://www.isover.cz/sites/isover.cz/files/assets/documents/sikme_strechy_9-2017.pdf ""). O tištěnou brožuru si můžete napsat na info@isover.cz.

Komentáře

Načítám komentáře...