Jak vysoko umístit zásuvky a vypínače

Vypínače

Autor: Shutterstock.com

Rozmístění elektrických vypínačů a zásuvek se zakresluje už do stavebního plánu. Projektant a později i elektrikář se budou řídit doporučenými normami a osvědčenými postupy. To, co je jen doporučeno, ale není vysloveně přikázáno. Pokud něco chcete jinak, měli byste to včas nahlásit.

Některá pravidla elektroinstalace se ovšem ze zákona dodržet musejí. Týká se to hlavně zásuvek a vypínačů v blízkosti vodních zdrojů. Například v koupelně, kde kvůli tryskající vodě hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem, je nutné dodržet minimální vzdálenost 600 mm ve vodorovném směru od vany či sprchového koutu; zásuvky musejí být zároveň umístěny minimálně 200 mm nad úrovní podlahy kvůli mokrému mytí. Blíže k vodním zdrojům se smějí instalovat jen zásuvky a vypínače s bezpečným malým napětím. V zóně mezi 600 a 2400 mm vodorovně od vany či sprchy lze instalovat silové zásuvky na napětí 230 V s ochranou samočinným odpojením od zdroje. Zásuvky a vypínače u umyvadla se umisťují mimo umývací zónu, která je široká stejně jako umyvadlo a nachází se od úrovně podlahy až po strop místnosti.

Fén na vlasy

Autor: Shutterstock.com

V obytných místnostech závisí rozmístění zásuvek a vypínačů na potřebách majitelů domu nebo bytu. Je dobré vědět dopředu, kde bude stát televize a další elektrické spotřebiče, a myslet třeba i na drobnosti jako dobíjení mobilu nebo umístění akvária.

Vypínače se z praktického důvodu umisťují 100-300 mm od dveřního otvoru, a to ve střední vodorovné instalační zóně, která vede v úrovni 900-1200 cm nad dokončenou podlahou. Norma doporučuje vypínač umístit do výšky 1050 mm (měřeno od podlahy ke středu vypínače), protože jde o shodnou výšku, v jaké se nacházejí dveřní kliky. Finální rozhodnutí je však na vás. Každému vyhovuje něco jiného.

Zásuvky

Autor: Shutterstock.com

Zásuvky se standardně osazují do výšky asi 200 mm, ale v případě jejich umístění nad pracovní plochou kuchyňské linky nebo stolu platí přibližně stejná výška osazení jako pro vypínače. Kuchyň je vůbec specifickou místností, kde se zásuvky musejí přizpůsobit designu linky a umístění spotřebičů; klíčem je podrobně rozkreslený plán kuchyňské linky od výrobce. Norma vás svazuje jen v okolí dřezu a varné desky, a to opět bezpečnou vzdáleností 600 mm.

Komentáře

Načítám komentáře...