Máte už zateplenou fasádu domu?

Izolace

Autor: ISOVER

Pro udržení určité tepelné pohody je v podmínkách střední Evropy nutné budovy nějakým způsobem vytápět. Podíl tepelné ztráty fasádou z celkových tepelných ztrát je u běžného rodinného domu cca 30 %. U vysokých budov s velkou plochou stěn (např. panelové domy) je tento podíl ještě vyšší.

Náklady na vytápění lze ale zateplením snížit až na desetinu. Kromě optimální tloušťky izolace je potřeba správně navrhnout i stavební detaily bez tepelných mostů a vybrat vhodný zdroj tepla. To nám zajistí úspory nákladů na vytápění po celou dobu života našeho domu, a to v případě novostavby i rekonstrukce.

Izolace
Termovizní snímek fasády domu. Červená a oranžová místa ukazují oblasti velkých tepelných ztrát, tzv. tepelných mostů. Vnějším zateplením fasády tato „slabá místa“ eliminujeme.

Autor: ISOVER

Nejpoužívanějším systémem zateplení zejména rodinných domů v podmínkách ČR je kontaktní zateplovací systém. Rychle a účinně lze tento systém souvislého zateplení bez tepelných mostů použít jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Chrání celý objekt před teplotními výkyvy vnějšího prostředí; v zimě nedochází k prochlazení konstrukce a v létě se nepřehřívá. Navíc tento způsob zateplení umožňuje zachovat výhody tepelné akumulace zdiva, což výrazně přispívá k zajištění tepelné pohody v interiéru. Zateplení je možné provést z vnější i vnitřní strany stěny. Pokud je ale možnost provést kontaktní zateplovací systém z vnější strany, měli bychom to využít. Zateplení z vnitřní strany je technicky náročnější a vyžaduje důkladnou projektovou přípravu.

Izolace

Autor: ISOVER

Nejčastěji se do kontaktních zateplovacích systémů používají izolační desky z bílého pěnového polystyrenu (např. ISOVER EPS 70F) nebo šedý polystyren s výrazně lepším izolačním účinkem, cca o 20 % (ISOVER EPS GreyWall). Při stejné tloušťce izolace tak dosáhnete ještě lepšího účinku, tj. vyšších úspor.

Izolace

Autor: ISOVER

Novinkou pak jsou fasádní izolační desky ISOVER EPS GreyWall Sun Protect. Jsou vyráběny z nejlepších dostupných surovin na trhu technologií do forem, což jim zajišťuje řadu unikátních vlastností. Jsou opatřeny bílou lícovou povrchovou vrstvou, která zajišťuje možnost jejich montáže i na přímém slunci (standardní šedé desky EPS vyžadují stínění sítěmi). Vyrábějí se v tloušťkách do 300 mm, což je typická tloušťka pro zateplení pasivních domů.

Izolace

Autor: ISOVER

Alternativou k použití polystyrenu mohou být desky z kamenné vlny. Izolační desky z minerálních vláken se obvykle používají až od výšky 300 mm od terénu, do nižších výšek až do hloubky 3 000 mm pod terénem musíme použít materiál odolný vůči vodě – extrudovaný nebo perimetrický polystyren ISOVER EPS SOKL 3000. Nejčastěji se na fasádu používají desky s podélnou orientací vláken, například ISOVER TF PROFI. Tyto izolační desky se dodávají v rozpětí tlouštěk 30-300 mm. Jednoduše se řežou, lepí a mechanicky kotví na dostatečně soudržný a pevný podklad stěny.

Izolace

Autor: ISOVER

Kolmá vlákna (ISOVER NF 333) se oproti podélným vyznačují výrazně vyšší pevností v tahu (až 8×). Jsou tedy vhodná i pro kontaktní systémy pouze celoplošně lepené na stěnu (strop), nebo s keramickým obkladem. Desky z minerálních vláken jsou hydrofobizované - odolné vůči krátkodobé vlhkosti.

Izolace

Autor: ISOVER

Pokud izolace na fasádě během realizace zmokne, stačí ji nechat dostatečně vyschnout. Následně se nanášejí další vrstvy zateplovacího systému, které ji chrání před srážkami či vzdušnou vlhkostí: tmel, výztužná mřížka, penetrace, omítkovina, nátěr.

Další informace najdete v prospektu ISOVER – Fasádní zateplovací systémy nebo můžete využít bezplatnou poradenskou linku 800 476 837 (800 ISOVER) či technickedotazy@isover.cz, kde vám technici poradí nejen jak na fasády, ale zodpoví i na další dotazy k zateplování domů.

Komentáře

Načítám komentáře...