Villa Resort Kolovraty je díky maltě HELUZ SIDI reprezentativní už v hrubé stavbě

Heluz Kolovraty
Soubor osmnácti rodinných domů projektu Villa Resort Kolovraty díky rychlému zdění s maltou HELUZ SIDI doslova roste před očima v poklidném až venkovském prostředí na jihovýchodním okraji Prahy.

Autor: Heluz

Soubor osmnácti rodinných domů projektu Villa Resort Kolovraty doslova roste před očima v poklidném až venkovském prostředí na jihovýchodním okraji Prahy. Městské vily jsou navrženy jako jednoduché kubické objemy vytvořené kombinováním základní objemové jednotky, která je pro dosažení individuality každého domu sesazována různými způsoby. Zděné domy z cihel HELUZ budou omítnuty do světlých přírodních odstínů a částečně budou obloženy modřínovými latěmi v provětrávané fasádě, samozřejmostí jsou velkorysé prosklené stěny, zahrádky a terasy.

Developerský projekt skupiny EBM Group by měl být dokončen v září 2021, k dodržení časového harmonogramu přispívá i nová malta HELUZ SIDI, kterou při zdění z broušených cihel HELUZ stavební firma využívá. „Je to fofr,“ lidově zhodnotil rostoucí hrubou stavbu ing. Marek Beran, projektový manažer stavební společnosti EBM Construct. „Zatím to nemám v číslech, konkrétní údaje o urychlení v řádu dnů až týdnů budu mít až po dokončení projektu, ale z pozorování stavby je znát, že kluci jsou s maltou HELUZ SIDI schopni vyzdít patro domu za tři dny, což je plocha kolem 150 m². Je to obrovský, viditelný rozdíl oproti klasickým maltám,“ chválí novinku ing. Marek Beran. Malta HELUZ SIDI představuje zcela novou technologii zdění, můžeme si ji představit jako hustší barvu na malování a podobně se i aplikuje.

Heluz Kolovraty
Samozřejmostí jsou velkorysé prosklené stěny, zahrádky a terasy.

Autor: Heluz

V maltě HELUZ SIDI vidí projektový manažer velký potenciál

Impuls využít novou maltu vyšel ze strany realizační firmy EBM Construct. „V maltě HELUZ SIDI jsme viděli velký potenciál, proto jsem rád, že se nám projektanty podařilo přesvědčit,“ pokračuje projektový manažer ing. Marek Beran a dodává, že výrobcem slibované parametry a benefity novinka v praxi splňuje.

Heluz Kolovraty
Maltu HELUZ SIDI lze nanášet na ložné plochy broušených cihelných bloků HELUZ v dostatečném časovém předstihu. Celkový „otevřený čas“ je 10 minut a do dalších 5 minut je nutné uložit cihelný blok do konečné pozice ve zdivu. To znamená, že zedníci mají od nanesení malty 15 minut na usazení cihly do finální pozice ve zdivu, což je zhruba dvojnásobný čas oproti cementovým tenkovrstvým maltám.

Autor: Heluz

„Zdění je rychlejší a efektivnější. Nejvíc oceňuji, jak se s tím materiálem dá pracovat – uzavíratelný kbelík s maltou kdykoli zavřete a otevřete klidně až další den a s materiálem můžete dál zdít. Když rozděláte klasickou maltu, tak je druhý den nepoužitelná, zbytky musíte uklízet. Maltu SIDI si můžete v kbelíku převézt i na jinou stavbu, a efektivně tak reagovat na změny na stavbě, to s klasickou maltou neuděláte. A samozřejmě pracnost je nižší. Nanášení takto hotového a připraveného pojiva je jednodušší než s klasickou maltou, určitě je to jeden z důvodů, proč se nám daří plnit harmonogram.“

Heluz Kolovraty
Reprezentativní dojem zvyšuje i cihlová barva malty HELUZ SIDI, kdy spáry neruší čistý dojem z postavené zdi, na rozdíl od šedivě promaltovaného domu klasickou maltou

Autor: Heluz

Zdi postavené s maltou HELUZ SIDI jsou na pohled reprezentativnější

Již zmiňovaný kbelík neklade žádné nároky na skladování materiálu na stavbě, protože mu nevadí ani déšť, jako třeba v případě pytlovaných suchých sypkých malt. Estetickým přínosem balení malty HELUZ SIDI je i průběžný pořádek na stavbě, žádné poházené papírové pytle. „Když zájemce o rodinný dům přivedete na stavbu, tak na něj působí jinak, když je tu uklizeno, žádné zbytky malty, odřezky cihel, pytle od malty...,“ vypočítává ing. Marek Beran. Reprezentativní dojem zvyšuje i cihlová barva malty HELUZ SIDI, kdy spáry neruší čistý dojem z postavené zdi, na rozdíl od šedivě promaltovaného domu klasickou maltou. „Zeď se spárami z růžovooranžové SIDI vypadá čistě, reprezentativně. Takže když klient vidí hotovou hrubou stavbu, vidí na pohled čistou práci, v podstatě krásnou pohledovou stěnu, která by de facto nepotřebovala ani omítku, což nám dům lépe prodává,“ bez nadsázky dodává ing. Marek Beran.

Heluz Kolovraty
Plnohodnotné zpevnění spoje vyzděného maltou HELUZ SIDI nastává v běžných klimatických podmínkách do 7 dnů, což je 4x kratší doba než u běžně používaných malt.

Autor: Heluz

  • Název projektu: Villa Resort Kolovraty
  • Realizační firma: EBM Construct, člen skupiny EBM Group
  • Použité materiály: HELUZ P15 20/40 broušená, HELUZ AKU 20 P15, HELUZ 11,5 broušená, HELUZ SIDI disperzní malta
  • Foto X Production a EBM

Komentáře

Načítám komentáře...