Výběr teplovodního podlahového topení začíná detailním projektem, který zohledňuje specifika stavby a potřeby obyvatel. Projektant musí určit množství a umístění obvodů, velikost topných ploch a trasu potrubí. Je nezbytné zvolit správný průměr potrubí, který odpovídá délce a požadovanému výkonu systému. Důležitá je i správná volba materiálů, které by měly odpovídat specifikacím budovy a předpokládanému zatížení.

Příprava podkladu a izolace

Klíčovým prvkem instalace je příprava podkladu. Podloží, ať už jde o betonový strop, nebo podlahu, musí být rovné, čisté a hladké. Na něj se aplikuje izolace, která má za úkol minimalizovat tepelné ztráty. Používají se různé materiály, od polyuretanových desek přes styropor až po minerální vlnu. Izolace musí být chráněna proti vlhkosti, a v případě podlahy i proti průniku radonu. Při nesprávné instalaci izolace může dojít k poškození topného systému nebo k neefektivnímu rozložení tepla.

Podlahové vytápění svépomocí

Zdroj: Youtube

Montáž topného systému

Důležitou součástí instalace jsou dilatační spáry, které zajišťují potřebný prostor pro roztažení materiálů při změnách teplot. Tyto spáry by měly být umístěny mezi podlahovou deskou a stěnami, stejně jako mezi jednotlivými místnostmi. Co se týče trubek, je klíčové zvolit materiál s vysokou odolností proti teplotním změnám a průniku kyslíku. Vhodně zvolené trubky zajistí dlouhodobou funkčnost a bezpečnost celého systému.

Jak správně provést instalaci

Realizace podlahového topení vyžaduje pečlivý postup podle projektu. Po položení izolačních vrstev se pokračuje instalací topných trubek. Tyto trubky se ukládají v předem stanovených rozestupech, což zajišťuje rovnoměrné rozložení tepla. Na položené trubky přijde betonová vrstva, která rovněž musí splňovat přesné požadavky na tloušťku a kvalitu. Na závěr se pokládá finální podlahová krytina, kterou může být dřevo, laminát, dlažba nebo jiný materiál. Je důležité, aby byl celý systém před pokládkou krytiny důkladně otestován.

Zdroj: todayshomeowner.com, popularmechanics.com