Cenu stavby dokáže v prvních čtyřech bodech ovlivnit tým architekta a energetického specialisty, proto se na této části nevyplatí šetřit. Investice do kvalitního zpracování projektu a jeho optimalizace od zkušeného projektového týmu ušetří náklady za komplikovaný návrh, zbytečně obestavěný prostor, materiály, technologie i za zbytečně nákladnou údržbu.

1. Územní souvislosti

Možnosti pozemku musí zohlednit architekt už v prvních skicách. Například v chladném údolí by měl věnovat pozornost kvalitní obálce a nízké průvzdušnosti, protože tu nebude velký potenciál k využití sluníčka. Naopak na větrné hůrce je vhodné těžiště návrhu soustředit na slunce a zajistit těsnou obálku, která zmenší tloušťku tepelné izolace.

2. Natočení ke světovým stranám

Orientaci domu a prosklených ploch je třeba přizpůsobit tzv. kladnou energetickou bilanci oken, aby okna v zimě získávala více energie, než ztratí. Tepelné sluneční zisky v zimě, či naopak chytré odstínění v letním období prodlužují komfortní teploty v průběhu celého roku a snižují potřebu energie i materiálových zdrojů.

Během zimy lze správnou orientací a využitím vnějších tepelných zisků uspořit až 50 % potřeby energie na vytápění.

3. Optimalizace tvaru

Nejdražší částí budovy je vnější obálka, kterou je třeba vyřešit staticky, tepelněizolačně i esteticky. Současně jde o část domu, přes níž se ztrácí draze placené teplo. Členitý bungalov mívá i více než dvojnásobnou spotřebu energie než kompaktní dvoupodlažní dům se sedlovou střechou.

Proto se vyplatí v návrhu minimalizovat plochu obálky ve vztahu k objemu domu a jeho podlahové ploše. Dům bude trvale úspornější i investičně levnější.

4. Tepelné zónování

Správný návrh dispozice pracuje s výše uvedenými faktory, s tepelnými zisky například ze slunečního záření, vaření či jiné činnosti a v dalším kroku doplňuje pokud možno jednoduše potřebné technické zařízení budovy.

Vlivem správného teplotního zónování lze zlepšit tepelnou pohodu v interiéru, ušetřit desítky metrů rozvodů tepla, vody a vzduchotechnického potrubí i kWh, a tím také financí při spotřebě tepla, a eliminovat vznik tepelných mostů.

5. Obvodový plášť

Úsporný dům má velmi malý prostup tepla konstrukcemi a výplněmi otvorů. Když má tepelná izolace konstrukcí větší tloušťku a kvalitní okenní rámy vyplňují izolační trojskla, sníží se energie potřebná k dosažení příjemných teplot v interiéru.

6. Vliv na tepelné mosty

Kvalitně zateplená obálka domu musí mít stejný přístup ke stavebním detailům v místech napojení jednotlivých konstrukcí a výplní. Správně vyřešené detaily mohou uspořit náklady na tepelnou izolaci stejně jako na energii potřebnou k dosažení požadovaných teplot v interiéru či sumy za případné opravy a údržbu. Dobré detaily prodlouží životnost stavebních prvků a konstrukcí a zamezí také výskytu plísní.

7. Výplně stavebních otvorů

Okna a dveře v domech zastávají několik funkcí, které mají vliv na tepelnou pohodu a spotřebu energie. Z pohledu tepelněizolačního jsou okna stále tím nejslabším místem obálky.

Proto by už návrh měl vhodně optimalizovat jejich velikost a rozložení rámů (čím více rámů, tím více ztrát a méně zisků), orientaci ke světovým stranám i vnější stínění. U úsporných domů se okna osazují kvalitními rámy do předsazené montáže, aby plnily i funkci statickou, takže bez problémů unesou těžká trojskla.

8. Průvzdušnost

Dalším přínosem je zvýšení účinnosti řízeného větrání a rekuperace odpadního tepla. Průvzdušnost domu totiž ochraňuje stavební konstrukci a zamezuje výskytu plísní. Jinak se unikající teplý vzduch tlačí ven z místností netěsnostmi a prostupem konstrukcí se ochlazuje a kondenzuje, což přispívá k rychlejšímu narušování materiálů.

9. Řízené větrání s rekuperací tepla

Výhody správného systému řízeného větrání jsou jednoznačné: v domě se dýchá stále čerstvý vzduch, snižuje se hluk z nárazově spouštěných ventilátorů koupelen a toalet i šíření nepříjemných pachů (např. z vaření). U domů s velmi nízkou spotřebou energie ji ještě snižuje až o 15 %. Mimo to zamezuje vzniku plísní a zvyšuje tepelnou pohodu uživatelů v průběhu celého roku.

10. Zdroj a distribuce

Kvůli nízké potřebě energie se vyplatí přemýšlet o systému vytápění, větrání, přípravě teplé vody i případně chlazení jako o celku, nikoliv jako o samostatných oddělených systémech. Běžné výrobky na trhu jsou přizpůsobeny standardním domům, které mají násobně vyšší tepelné ztráty, a proto je nutné vyvinout více iniciativy a topenářského umu při hledání vhodných komponentů.

Nicméně platí, že v úsporných domech se může stavebník více soustředit na užitný komfort vytápění a méně na provozní náklady. Nejsou nutné robustní složité systémy, spíše se hodí zjednodušovat a zefektivňovat.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 4/2024.
Zdroj: Dům&Zahrada

Související články