Podle Evropské komise spotřebovávají budovy v Evropské unii 40 % energie a produkují 36 % emisí skleníkových plynů. Kromě solárních panelů pomohou ke snížení spotřeby budov i další úpravy, jako například zateplování nebo zásahy týkající se nakládání s vodou nebo používání vhodných stavebních materiálů.

Celkovou spotřebu budovy lze snížit, nebo dokonce zcela vyrovnat pomocí energie vyrobené solárními panely. K efektivnímu využití této technologie je samozřejmě nutná její odborná instalace, a především perfektní technický stav jednotlivých panelů.

Závisí na umístění panelů

Často opomíjeným faktorem je například i samotné umístění panelů. „Při naší práci i ve svém okolí vidím často nevhodné instalace. Jako by lidé měli pocit, že čím více panelů budou mít na střeše, tím získají více energie. Tato úměra ale velmi často neplatí. Stačí jenom, aby byl panel nainstalován nevhodně ve stínu komínu, satelitu nebo střešního vikýře. Takto umístěný panel nepracuje tak, jak byl navržen, a chová se naopak jako spotřebič, tedy energii spotřebovává a narušuje výkon celého systému, vysvětluje Martin Doležal, technický ředitel a spoluzakladatel firmy DroneTech.

Co jsou solární inspekce dronem? Průvodce pro začátečníky

Zdroj: Youtube

Kvalita panelů

Mezi další faktory, které mají vliv na účinnost fotovoltaických elektráren, patří také kvalita samotných panelů. „Od servisních firem máme informace, že se v některých případech značně liší. V době boomu vzniklo velké množství firem, které instalovaly solární panely nebo další komponenty ne zcela odpovídající kvality. V současnosti bohužel některé z nich už neexistují,“ doplňuje Martin Doležal.

Aktuálně tak servisní firmy řeší řadu problémů s instalacemi, jejichž hlavním kritériem byla cena. Přehřátý, nekvalitní nebo poškozený panel se může v krajním případě vznítit, což není jen otázka spolehlivosti, ale především bezpečnosti. Tyto problémy se týkají nejen rodinných domů, ale i větších elektráren, např. na střechách průmyslových hal nebo na polích.

Kontrola stavu panelů pomocí dronů

Nejvhodnějším přístupem by byla kontrola fotovoltaické elektrárny ihned po instalaci. Pomocí unikátní technologie, kdy drony pořídí série snímků za dodržení ideálních podmínek pro sběr relevantních dat a umělá inteligence následně vyhodnotí každý pixel, lze velmi efektivně a s minimální časovou náročností odhalit často zásadní nedostatky. Ty mohly vzniknout právě při instalaci.

Jako příklad můžeme uvést vnitřní poškození panelu, které není okem viditelné, chybu zapojení, ale i běžné defekty panelů, jako jsou chybné buňky apod. V závislosti na velikosti elektrárny pak v ročním vyúčtování představují tyto závady výrazné ztráty.  

Přihlášení

My si vás zapamatujeme a můžete číst Dumazahrada.cz bez omezení.
Ještě nemáte účet? Registrujte se
Odemknout anketu
warning_fill
Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé.

Zamýšlíte využít dotace pro instalaci fotovoltaických panelů?

Ano, letos se na fotovoltaiku chystáme. 14 %
Ne, fotovoltaiku už máme. 11 %
Ne, fotovoltaiku nechceme. 43 %
Na fotovoltaiku nemáme peníze. 32 %

Drony, termokamery a umělá inteligence

V průběhu času se kromě přirozené degradace panelů začnou objevovat provozní závady, které postupně přibývají. Již po několika letech se dostávají na úroveň jednotek procent celkového výkonu. „Drony s termokamerami nasbírají řádově do několika minut série několika set až tisíců radiometrických snímků, které následně vyhodnocuje umělá inteligence. Rychle a spolehlivě identifikujeme a lokalizujeme závady na solárních panelech, a to s velmi vysokou přesností,“ doplňuje odborník.

Přesnost a rychlost

Drony si snadno poradí i s nedostupnými místy, což nejenže výrazně usnadňuje a zrychluje sběr dat, ale zejména zcela eliminuje riziko zranění technika. Pomocí dronů jsou snímky pořízeny řádově do několika minut, a tím se minimalizují odchylky běžné pro konvenční způsob ručního snímání. 

Umělá inteligence navíc kontroluje každý pixel panelu na několika fotkách, a přesně tak vyhodnocuje teplotní rozdíly. A najde nesrovnatelně více závad, které znamenají vysoké finanční ztráty. V dalším kroku je pak na vlastníkovi zajistit si ve vlastním zájmu nápravu stavu pomocí odborných servisních firem.

Zdroj: europarl.europa.eu, construction21.org

Související články