Podle Státního úřadu inspekce práce již řadu let patří mezi nejčastější závažné pracovní úrazy kategorie Budovy, konstrukce, povrchy nad úrovní země. Jedná se především o závažné pracovní úrazy způsobené pádem nebo sesunutím osob z výšky či volného nezabezpečeného okraje, tzn. z části budov, konstrukcí, schodišť, žebříků, výstupů, střech, teras, plošin apod. Za práci ve výškách je přitom považována práce v jakékoliv výšce. Ochranu proti pádu musí zaměstnavatel zajistit už od 1,5 m.

Bezpečný pohyb po střeše

I na střechách rodinných domků, které normy nazývají „bez provozu“, musíme po celou dobu životnosti střechy s určitým „provozem“ počítat. Budou se zde nepochybně pohybovat osoby zajišťující kontrolu a běžnou údržbu samotné střechy, komínu, technických a technologických zařízení zde instalovaných.

Jakožto majitelé nemovitosti máte například ze zákona povinnost provádět pravidelnou kontrolu, případně revizi, komínu. Součástí revize je posouzení bezpečného přístupu ke spalinové cestě,“ říká Zdeněk Štofaňak, technický poradce ze společnosti HPI-CZ.

Vymetání komínů

Zdroj: Youtube

Stav lávky jako součást revize

Podle normy ČSN 73 1901-1 musejí střechy a na nich instalované prvky pro pohyb osob umožnit bezpečnou a stabilní oporu a musí umožňovat dostatečné zapření pracovníka při výkonu montážních prací.

„Máte-li na komínové lávce prohnilou podlážku a stoupací plošina je zrezivělá, může se vám stát, že dlouho očekávaný kominík na střechu prostě odmítne vylézt poté, co zjistí, v jak špatném stavu jsou stoupací plošiny, nebo kominická lávka,“ říká Zdeněk Štofaňak, technický poradce ze společnosti HPI-CZ a dodává: „Bezpečný přístup ke komínu je totiž podmínkou i pro vydání kladného výsledku při provádění revize spalinové cesty.

Stoupací plošiny, kominické lávky, nášlapy

Pro zajištění bezpečného pohybu při údržbě střechy a zařízení na ní umístěných se na šikmé střechy rodinných domů montují stoupací plošiny, komínové lávky, nebo nášlapy. Pomocí těchto prvků a jejich kombinací vzniká funkční systém, který řeší bezpečný pohyb po střeše, aniž by docházelo k narušení střešního pláště.

Přístup ke komínové lávce nebo stoupací plošině lze zajistit pomocí nášlapných stupňů. „Moderní stoupací plošiny se skládají ze stoupacího pochozího ocelového roštu, který je proti uklouznutí opatřen výstupky. Otvory v roštu pak brání shromažďování vody a sněhu,“ popisuje Zdeněk Štofaňak z HPI-CZ.

Přihlášení

My si vás zapamatujeme a můžete číst Dumazahrada.cz bez omezení.
Ještě nemáte účet? Registrujte se
Odemknout anketu
warning_fill
Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé.

Máte na střeše kominické lávky s platnou revizí?

Ano, máme. Tato revize je součástí revize spalinových cest. 31 %
Ne, revize lávky nemáme. 69 %

Kontrola každých 12 měsíců

Instalované střešní plošiny a lávky i bezpečnostní háky je třeba také pravidelně kontrolovat. Norma ČSN EN 516 vyžaduje, aby u lávek, plošin a stupňů výrobce uváděl, že zařízení musí být kontrolováno každých 12 měsíců oprávněnou osobou autorizovanou výrobcem.

Obdobně se to podle normy ČSN EN 517 týká také bezpečnostních střešních háků, které je třeba rovněž kontrolovat každých 12 měsíců,“ dodává Zdeněk Štofaňak, který za HPI-CZ revize také osobně provádí. „Při revizi se ptám na datum montáže, které je ale u starých lávek a plošin těžké určit. Ve chvíli, kdy jsou šrouby vykývané a prkna podlážky nahnilá, je vždy lepší prvek vyměnit,“ říká k tomu na závěr Zdeněk Štofaňak.

Zdroj: bozpinfo.cz, zsbozp.vubp.cz

Související články