„Provozovatelé nevyhovujících kotlů je budou muset nejpozději do 31. srpna 2024 odstavit,“ upozorňuje Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení MŽP. A přestože za porušení zákona bude hrozit pokuta do výše 50 tisíc korun, kterou bude možné ukládat i opakovaně, lidé s výměnou kotle i nadále vyčkávají.

Co jsou emisní třídy

Cílem novely zákona o ovzduší, která vstoupí v platnost se zářím tohoto roku, je snížit znečištění ovzduší, a tak zlepšit kvalitu života všech obyvatel ve městech a obcích. Podle zákona o ochraně ovzduší bude tedy od 1. září 2024 povoleno používat pouze kotle 3. a vyšší emisní třídy podle normy ČSN EN 303-5. „Emisní třída vyjadřuje, kolik škodlivých emisí kotel vypouští do ovzduší, kdy 1. emisní třída vypouští těchto škodlivých látek nejvíce, a 5. emisní třída naopak nejméně,“ uvádí Jan Tihelka ze společnosti Blaze Harmony.

Zákaz kotlů od 1. 9. 2024

Zdroj: Youtube

Kolik je nevyhovujících kotlů?

Ministerstvo odhaduje aktuální počet starých kotlů v 1. a 2. emisní třídě na přibližně 150 tisíc, asociace toto číslo dle svých statistik navyšuje až na 250 tisíc. Zájem o výměnu je navíc podle APTT všeobecně velmi nízký, a to i navzdory blížícímu se termínu zákazu. „Od druhého pololetí roku 2023 nastal napříč celým oborem topenářské techniky obrovský útlum, který není záležitostí pouze Česka, ale dle našich informací významné části celé Evropské unie, a který je pravděpodobně spojen s celkovým poklesem tržeb i v jiných oborech,“ konstatuje prezident APTT Zdeněk Lyčka.

Kapacity topenářů nejsou dostatečné

Jak se však shodují asociace i výrobci, vyčkávat již není namístě, a to z kapacitních důvodů. Výrobci jsou totiž schopni dostatečné množství nových kotlů vyrobit, nicméně dostatečné již nejsou kapacity kvalifikovaných topenářů. „Při počtu 250 tisíc kotlů se výměna stihnout nemusí,“ říká obchodní ředitel Blaze Harmony Jaromír Maňák.

Přihlášení

My si vás zapamatujeme a můžete číst Dumazahrada.cz bez omezení.
Ještě nemáte účet? Registrujte se
warning_fill
Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé.

Chystáte se na výměnu nevyhovujícího kotle na uhlí?

Kolik toho topenáři zvládnou?

I podle prezidenta APTT tím, že kapacity topenářských firem by měly zvládnout instalovat i 250 tisíc nových zdrojů, ovšem víc jak třetinu nových instalací představuje například náhrada dosluhujících starých plynových kotlů za kotle nové, nelze celou kapacitu využít na výměnu pouze starých kotlů na pevná paliva. „Reálně lze hovořit o využitelné kapacitě pro výměnu kotlů na pevná paliva v řádu 100 tisíc,“ říká Lyčka.

V každé zemi nejsou dotace běžné

Provozovateli kotlů první a druhé emisní třídy podle Lyčky zůstávají především rodiny s nižšími příjmy, které v současnosti řeší jiné problémy než výměnu kotle, a i proto zůstává číslo nevyhovujících kotlů nadále tak vysoké. Těmto občanům však nabízí pomoc stát, a to prostřednictvím několika dotací, které na výměnu kotlů vyhlásil. „Češi mají velkou výhodu, že mohou čerpat dotační tituly a že jim stát nabízí velkou pomocnou ruku. Například v zemích východní Evropy anebo Latinské Ameriky to běžné není,“ poznamenává Tihelka

Lhůta na výměnu? Do konce srpna!

Dotace lze využít pouze do konce srpna. První variantou je Kotlíková dotace. „Domácnosti s nižšími příjmy mohou pro výměnu starého kotle za nový ekologický zdroj vytápění využít Kotlíkových dotací, vyhlašovaných jednotlivými kraji ČR, jejichž prostřednictvím je nyní k dispozici 1,4 miliardy korun,“ uvádí Pospíšilová. Kromě toho mohou domácnosti vyměňovat zastaralé kotle prostřednictvím Nové zelené úsporám, která pokrývá zhruba polovinu nákladů.

Zdroj: MŽP, APTT

Související články