Projekt řeší výstavbu nové mateřské školky elipsovitého tvaru ve Varnsdorfu s kapacitou 50 dětí s vnitřním atriem a multifunkčním sálem v těsném sepětí s přilehlou zahradou.

Zdroj: VLM

Nová mateřská školka GALAXIE eR pro 50 dětí (eR jako RADOST) reaguje na rostoucí potřebu nových předškolních kapacit ve městě Varnsdorf ve Šluknovském výběžku. Objekt se nachází na nároží vymezeném komunikací Západní a cestou vedoucí ke škole Edisonova.

Kouzelné elipsy

Stavba školky je přízemní zděný objekt s pravidelným elipsovitým půdorysem a vnitřním elipsovitým atriem, který je přestřešen konstrukcí ploché zelené střechy s nízkou atikou, resp. vyvýšenou částí střechy nad multifunkčním sálem.

Tvar objektu byl navržen s ohledem na okolní zástavbu, stávající komunikační vztahy, nárožní polohu a na orientaci pozemku tak, aby se dostatečně proslunily vnitřní prostory i atrium a byly umožněny výhledy do okolní krajiny a přilehlého lesoparku.

Situováním stavby vznikl před školkou kvalitní veřejný prostor s elipsovitými zelenými ostrůvky, umožňující rovněž přirozenou komunikaci pro pěší.

Otevřenost a volnost

Organický tvar školky zrcadlí otevřenost, volnost pohybu, harmonii a krásu – nezbytnou „potravu“ lidského ducha, žádoucí pro rozvoj dětí. Uvnitř objektu se otevírá zelené atrium s nově vysázenými sakurami, které vytváří poklidné místo pro pohodu a hru dětí.

Svým ztvárněním symbolizuje ideu rajské zahrady a čistou duši dítěte. Vizuální i fyzické propojení atria s přilehlou zahradou dále rozehrává představu výstupu dětí z ráje do okolního světa.

Vnitřní dispozice školky je tvořena dvěma samostatnými odděleními pro 25 dětí s potřebným provozním a hygienickým zázemím, vlastním gastro provozem a multifunkčním sálem situovaným v pomyslném středu školky. Sál lze využívat k pořádání besídek a pohybových aktivit dětí v rámci provozu školky, ale i k pořádní kulturních akcí a aktivit v mimoškolní době.

Flexibilita prostorového uspořádání

Od sousedních tříd je sál oddělen mobilními posuvnými panely, umožňujícími flexibilně měnit celý prostor dle potřeb. Třídy a herny, resp. lehárny dětí, symetricky orientované v bočních křídlech školky, jsou řešeny jako otevřený prostor z vnější strany ohraničený vestavěným atypickým mobiliářem s policemi na hračky, vestavěnými skříněmi, mobilními kontejnery a integrovanými pásovými a bezrámovými čtvercovými okny osazenými ve výšce očí dětí s průhledy do přilehlé zahrady.

Kombinace materiálů a barev

Interiéry školky jsou navrženy jako neutrální prostředí v kombinaci světle šedé podlahy z přírodního linolea, světlých březových překližek vestavěného atypického mobiliáře s integrovanými bezrámovými okny, bílých výmaleb a akustických děrovaných podhledů s kruhovými svítidly.

Ve výsledku tato kombinace nechá vyniknout jednotlivým barevným akcentům herních prvků a typového mobiliáře i přilehlé zahrady s břízkami a kvetoucími sakurami.

Díky zasklení na výšku podlaží orientovanému do dvora a pásovým a čtvercovým okénkům v obvodovém plášti se zahrada stává všudypřítomnou součástí interiérů a dotváří jednotné harmonické prostředí celé školky.

Informace o projektu

 • Studio: RG architects studio, Radomír Grafek https://www.rgarchitects.cz
 • Design tým: Zdeněk Navrátil, HIP – stavební část, Matěj Čunát, architektonické řešení – 1. varianta
 • Umístění projektu: Západní ulice, Varnsdorf, Česká republika
 • Rok projektu: 2014
 • Rok dokončení: 2024
 • Zastavěná plocha: 1120 m²
 • Hrubá podlahová plocha: 790 m²
 • Užitná plocha: 753 m²
 • Plocha pozemku: 6188 m²
 • Náklady: vč. přeložky CZT, demolice výměníkové stanice, rozšíření parkoviště, bez DPH – 84,5 mil. CZK

Materiály

 • přírodní linoleum – podlahy
 • akustické podhledy – podhledy
 • březová překližka – atypický vestavěný a volný mobiliář
 • bezrámové velkoformátové zasklení – okna
 • polyuretanové stěrky – podlahy a stěny hyg. zařízení
 • keramické obklady – obklady stěn hyg. zařízení
 • broušená hladká omítka – fasáda
 • pěnové sklo – izolace z recyklovaného skla pod základovou deskou
 • ploché kruhové střešní světlíky s izolačním trojsklem
 • vibrolisované betonové schody – atrium

Značky

 • obvodové zdivo – broušený cihelný blok s minerální izolací — Wienerberger
 • prosklené konstrukce – bezrámová okna s otevíravými křídly — Janošík Okna-Dveře
 • vnitřní dveře Unlimited — Sapeli
 • venkovní fasáda — STO
 • přírodní linoleum — Tarkett
 • sádrokartonové akustické podhledy — Knauf
 • keramické obklady — RAKO
 • zařizovací předměty – atypická umyvadla — Mramorit
 • vodovodní baterie — Grohe
 • venkovní mobiliář a herní prvky — mmcité
 • inteligentní řízení technologií – ovládání svítidel a rolet, regulace výměny vzduchu vč. chlazení — Loxone
 • svítidla — SLV
 • střešní světlíky — Gradus

Spolupráce:

 • Stavební část: Ing. Václav Moravec
 • Projekt interiérů: Daniel Koloc
 • 3D model, vizualizace, grafika: Miroslav Kudrna, Jan Saidl
 • Sadové úpravy, herní prvky zahrady: Ing. Jaroslava Křivohlavá
 • Statika: Ing. Milan Hampl
 • Vytápění, VZT: Ing. Petr Beneš
 • Zdravotechnika: Ing. Michal Vodňanský
 • Elektro: Martin Müller
 • Požárně bezpečnostní řešení: Leoš Miškovský
 • Gastro: Ing. Přemysl Břenek
 • Dopravní řešení: Ing. Urban Ocilka
 • Závlaha zahrady: David Müller, Dis.
 • Přeložka CZT: Ing. František Peterka
 • Fotovoltaika: Ing. Pavel Macháček
 • Rozpočet: Ing. Antonín Buchar
 • Zhotovitel: STAMO s.r.o.
 • Stavbyvedoucí: Martin Machek
 • Mistři: Pavel Kalina, Jan Zajíc
 • TDI: Ing. Michal Ludvík [3L studio s.r.o.]
 • Odborné konzultace: Ing. Helena Grafková, Mgr. Veronika Strolená, Jitka Málková, Pavlína Nováková, Lenka Vopatová
 • Vize: Ing. Jan Rýdl [TOS Varnsdorf a.s.]
 • Pracovní komise: ThMgr. Rolland Solloch, Ing. Stanislav Horáček, Josef Hambálek, Marian Čapek
 • Zástupci vedení města Varnsdorf: Jan Šimek, Jiří Sucharda, Mgr. Jan Šišulák
 • Zástupci MěÚ Varnsdorf: Ing. Jaroslav Beránek, Jana Puschová, Eva Kunčarová
Studio/Autor: Radomír Grafek se narodil v roce 1970 ve Varnsdorfu v severních Čechách. Po vystudování Stavební průmyslové školy v Liberci začal pracovat v různých stavebních firmách na pozicích mistra, stavbyvedoucího a rozpočtáře. Poté jako samouk začal samostatně projektovat, a obdržel tak v roce 2001 autorizaci autorizovaný stavitel. Dále pak pracoval jako investiční technik na Městském úřadě ve Varnsdorfu, kde se při realizaci jednoho z projektů seznámil s architekty Borisem Šonským a Pavlem Janouškem z Liberce. Ty v něm v roce 2002 svým způsobem tvorby probudili zájem o architekturu, přičemž poté začal v roce 2003 samostatně tvořit v rámci vlastního ateliéru RG projekt a následně RG architects studio, ve kterém na svých projektech úzce spolupracuje i s jeho dlouholetým kolegou a stavebním projektantem Zdeňkem Navrátilem. V jeho portfoliu prací je tak možno nalézt vše, od návrhu designu, interiérů, zahrad, rodinných domů, rezidenčních vil až po objekty bytové a občanské výstavby. Jeho tvorba je tak dále ovlivňována jednoduchým a minimalistickým směrem s fundamentálními prvky architektury: hmotou, objemem, proporcí, geometrií, opakováním, prostorem, materiálem, povrchem a světlem, a to vše ve spojení s daným místem, přírodou a člověkem.

Zdroj: Dům&Zahrada, Linka News

Související články