Projekt čerstvé absolventky Fakulty architektury na VUT v Brně přistupuje k problematice domova pro seniory komplexním způsobem a zohledňuje nejen různou míru potřebné péče, ale také psychologickou stránku. Autorka vychází z faktu, že s přibývajícím věkem je člověk citlivější ke změnám – ať už se týkají prostředí, v němž žije, komunity lidí, která ho obklopuje, nebo pečující osoby, jejíž asistenci potřebuje.

V případě obtíží je běžnou praxí, že senior vystřídá hned několik různých zařízení v závislosti na konkrétním zdravotním stavu a míře samostatnosti. To je pro něj psychicky velmi zatěžující, což s sebou nese další negativní důsledky.

Domov, komunita, péče

Klarisa Ach-Hübner ve své diplomové práci vytvořila novou typologii domova pro seniory, jež vychází i z rozhovorů s pečovateli, lékaři a sociálními pracovníky, kteří v těchto institucích pracují. Základní charakteristikou je flexibilita – tedy možnost se průběžně měnit podle potřeb klientů.

Senior může přijít do domova ve stavu plné samostatnosti a využívat ho dle svých osobních potřeb a možností. V případě zhoršujícího se zdravotního stavu v něm ale může zůstat i nadále – prostor i míra péče se přizpůsobí jemu, nikoliv naopak. Klient tak nepřijde o stabilní domov, komunitu a zázemí, na něž je zvyklý.

Promyšlený komplex

Svůj vzorový projekt umístila autorka na pozemek v brněnské Masarykově čtvrti. V návrhu představila komplex pěti třípodlažních budov, v nichž se nacházejí byty se samostatnými pokoji, zázemí pro personál, denní stacionář, společenské místnosti, tělocvična, administrativní část a kavárna.

Všechny prostory jsou přístupné pouze klientům, návštěvám a personálu. Výjimku tvoří kavárna a hlavní zahrada, které mohou být přes den otevřené i veřejnosti, a umožňují tak klientům setkání s venkovním světem. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Chcete o promyšleném bydlení pro seniory zjistit ještě více informací?

  • Řešení základního konceptu sdílených bytů
  • Možnosti modifikace podle osobních potřeb a představ
  • Požadavky na výhled z okna
  • Řešení hygienické soběstačnosti podle osoby a potřeb klienta
  • Potřeby společných prostor
  • Plánované obsazení pečovateli
  • Zapojení lékařů a poskytování zdravotní péče
  • Dostupnost soukromí a zapojení do společenských aktivit

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v dubnovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 21. března 2024.
Zdroj: Dům&Zahrada

Související články