Projekt čerstvé absolventky Fakulty architektury na VUT v Brně přistupuje k problematice domova pro seniory komplexním způsobem a zohledňuje nejen různou míru potřebné péče, ale také psychologickou stránku.

Autorka vychází z faktu, že s přibývajícím věkem je člověk citlivější ke změnám – ať už se týkají prostředí, v němž žije, komunity lidí, která ho obklopuje, nebo pečující osoby, jejíž asistenci potřebuje. V případě obtíží je běžnou praxí, že senior vystřídá hned několik různých zařízení v závislosti na konkrétním zdravotním stavu a míře samostatnosti. To je pro něj psychicky velmi zatěžující, což s sebou nese další negativní důsledky.

Domov, komunita, péče

Klarisa Ach-Hübner ve své diplomové práci vytvořila novou typologii domova pro seniory, jež vychází i z rozhovorů s pečovateli, lékaři a sociálními pracovníky, kteří v těchto institucích pracují. Základní charakteristikou je flexibilita – tedy možnost se průběžně měnit podle potřeb klientů.

Senior může přijít do domova ve stavu plné samostatnosti a využívat ho dle svých osobních potřeb a možností. V případě zhoršujícího se zdravotního stavu v něm ale může zůstat i nadále – prostor i míra péče se přizpůsobí jemu, nikoliv naopak. Klient tak nepřijde o stabilní domov, komunitu a zázemí, na něž je zvyklý.

Promyšlený komplex

Svůj vzorový projekt umístila autorka na pozemek v brněnské Masarykově čtvrti. V návrhu představila komplex pěti třípodlažních budov, v nichž se nacházejí byty se samostatnými pokoji, zázemí pro personál, denní stacionář, společenské místnosti, tělocvična, administrativní část a kavárna.

Všechny prostory jsou přístupné pouze klientům, návštěvám a personálu. Výjimku tvoří kavárna a hlavní zahrada, které mohou být přes den otevřené i veřejnosti, a umožňují tak klientům setkání s venkovním světem.

Sdílený byt

Základní koncept pracuje s vytvořením soukromých pokojů s koupelnou, které jsou sdruženy do větších klastrů – bytů. Většina pokojů je jednolůžkových, návrh pracuje i s variantou zvětšených dvoulůžkových pokojů pro páry nebo osoby, které chtějí svůj prostor sdílet.

Důležitým prvkem je možnost každý pokoj různým způsobem modifikovat podle osobních potřeb a představ. Prostor o rozměru 4 x 4 m2 lze například různě rozdělit demontovatelnými příčkami, k umyvadlu v pokoji je možné přidat modulové skříňky, a vytvořit tak kuchyňku.

Pokoje jsou konfigurovány tak, aby měl každý klient z postele přímý výhled z okna. Koupelna je koncipována jako bezbariérová s možnou asistencí, což poskytuje stárnoucím klientům co nejdéle hygienickou soběstačnost. Zároveň autorka počítá s variantou, kdy je potřeba klienta osprchovat na koupacím lůžku nebo mu jinak pomoci.

Všechny hygienické úkony mohou probíhat v soukromém prostoru jeho vlastní koupelny, což umožňuje zachovat větší důstojnost obyvatelů domova.

Hierarchie péče

V navrženém bytě se nacházejí společné prostory, které sdílejí pouze nájemníci bytu. Každý byt s pěti až osmi klienty mají na starosti dva stabilní pečovatelé. Věnují se výhradně jeho obyvatelům, což umožňuje vybudování důvěry a vytvoření bližšího vztahu. Byty se následně v různém počtu sdružují do oddělení, jejichž chod spadá do kompetencí zdravotní sestry.

Zdravotní obtíže řeší v ambulanci praktický lékař a také docházející lékař se specializací na paliativní medicínu. Péči o pohybový aparát se věnují rehabilitační sestry, a to buď ve zdejší tělocvičně, na zahradě, nebo přímo v pokojích. Koncept mladé architektky tak zajišťuje všechny potřeby klientů a splňuje aspekty moderního domova pro seniory – soukromí i společenské aktivity, soběstačnost i asistenci a také preventivní, akutní či následnou zdravotnickou péči. To vše v prostoru, který důvěrně znají a mohou ho považovat za svůj domov.

Ing. arch. Klarisa Ach-Hübner je absolventkou Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. V rámci soutěže Diplom.ky, kterou pořádá Česká komora architektů, získala za svou diplomovou práci Kontinuita stárnutí Zvláštní cenu společnosti Cegra. V současné době působí v architektonickém studiu ORA ve Znojmě.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 4/2024.
Zdroj: Dům&Zahrada

Související články