Správná tepelná izolace střechy je klíčová pro snížení celkových tepelných ztrát domu, proto se vyplatí do ní investovat. K tepelné izolaci střešních prostor se tradičně využívá prostor mezi krokvemi.

S rostoucími požadavky na zateplování se ovšem stává izolace na výšku profilu krokve (15-20 cm) nedostačující. Optimálním řešením tohoto problému je doplnění nebo nahrazení mezikrokevní izolace souvislou nepřerušovanou nadkrokevní izolací.

Kritéria volby nadkrokevní izolace

Použití nadkrokevní izolace má několik zásad, jednou z nich je například statika. „Montáž nadkrokevní izolace musí být dimenzována podle úhlu sklonu střechy, materiálu pláště a klimatických podmínek. Svou roli hraje i vzdálenost kotvení, velikost a hustota kontralatí a hloubka kotvení,“ říká Martin Trešl ze společnosti Austrotherm CZ, jenž dodává nadkrokevní izolaci EPS a EPS NEO, polystyrenové desky s polodrážkou umožňující nadkrokevní izolaci šikmých střech bez snížení obytné velikosti podkroví.

Nadkrokevní izolace střechy

Zdroj: Youtube

Požadavky normy

Další věcí, která se nemůže opomenout, jsou tepelné parametry: tloušťka tepelné izolace musí být stanovena na základě tepelně technického posouzení. Česká národní norma stanovuje požadavek na součinitel prostupu tepla v konstrukci šikmé střechy na U = 0,16-0,20 W/m2K, doporučená hodnota činí 0,10-0,18 W/m2K.

Zaizolování i nad krokvemi navíc eliminuje tepelné mosty a zajišťuje efektivní izolaci střešní konstrukce, neboť dojde k vytvoření souvislé a nepřerušované vrstvy.

Nezbytnost odvětrání

„Střešní konstrukce navíc musí být větraná, aby bylo zajištěno dostatečné odvádění vlhkosti a vodní páry,“ doplňuje Martin Trešl. Při výběru tepelněizolačních materiálů pro konstrukce nad krokvemi je také klíčové, aby měly dostatečnou mechanickou pevnost. Produkty určené pro tuto aplikaci musí mít pevnost v tlaku nejméně 150 kPa při 10% stlačení (deformaci).

Přihlášení

My si vás zapamatujeme a můžete číst Dumazahrada.cz bez omezení.
Ještě nemáte účet? Registrujte se
Odemknout anketu
warning_fill
Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé.

Chystáte se na zateplení?

Ano, zateplení mám v plánu. 33 %
Ne, zateplení už máme. 13 %
Ne, náš dům zateplení nepotřebuje. 9 %
Na zateplení nemáme peníze. 45 %

Přednosti nadkrokevního řešení

„Nadkrokevní izolace EPS je správnou volbou pro novostavby, ale i pro domy procházející rekonstrukcí. Její vlastnosti přispívají k energetické účinnosti budov, na kterou se v současné době klade stále větší důraz. Za jednoznačný přínos nadkrokevní izolace lze označit fakt, že se jedná o souvislou izolaci po celé ploše, čímž dochází k eliminaci tepelných mostů a zajištění energetické účinnosti střešní konstrukce. Nadkrokevní izolace nepřináší benefity pouze v exteriéru, kladné dopady lze nalézt i v interiéru, kde dochází k získání většího užitkového prostoru a umožnění pohledového řešení krovu,“ uzavírá Trešl z Austrotherm CZ.

Zdroj: thisoldhouse.com, fixr.com

Související články