Začátkem července vešla v platnost vyhláška č. 127/2024 Sb., která mění vyhlášku č. 345/2002 Sb., stanovující měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Hlavní změnou této novelizace je sjednocení ověřovacích dob u měřidel tepla a vodoměrů, a to na lhůtu 5 let. Výjimkou jsou statické (ultrazvukové a indukční) vodoměry, u nichž je ověřovací doba prodloužena na 8 let.

Důvody nové vyhlášky

Dosud pro vodoměry platily ověřovací lhůty v rozsahu od 2 do 6 let podle typu a určení, u měřidel tepla platila lhůta 4 roky. „Díky novelizaci dojde ke sjednocení pravidel pro ověřování měřidel a vodoměrů. Nová pravidla zajistí jednotný přístup, což povede k vyšší efektivitě a transparentnosti. Majitelé a spotřebitelé mohou nyní proces ověřování lépe předvídat a organizovat,“ uvádí Petr Holyszewski, vedoucí technického oddělení MaR společnosti ENBRA.

Vodoměr - co ukrývá ?

Zdroj: Youtube

Neověřené měřidlo? Fakturu za spotřebu nemusíte platit

Metrologické ověření měřidla je potvrzení od příslušných autorit, že měřicí zařízení splňuje toleranci povolené nepřesnosti. Každé měřicí zařízení, na jehož základě se účtuje spotřeba vody a energií, musí být metrologicky ověřeno buď Českým metrologickým institutem (ČMI), nebo některým z autorizovaných metrologických středisek.

Jen takto ověřená měřidla je možné používat v obchodním styku, tedy na základě jejich náměru například účtovat spotřebu vody či energií. Pokud měřidlo není metrologicky ověřeno, nebo již uplynula lhůta jeho ověřovacího cyklu, odběratel může naměřené dodávky vody či energií zpochybnit.

Měřidla i lhůty si hlídejte

„Majitelé domů a bytová družstva by si měli tyto lhůty hlídat. Pokud totiž příslušná lhůta ověřovacího cyklu vodoměru nebo měřidla tepla uplyne, naměřené hodnoty přestávají být směrodatné pro účtování spotřeby,“ vysvětluje Petr Holyszewski. „Platnosti ověření přitom může měřidlo pozbýt i dříve, například v případě poškození měřidla, poškození ověřovací značky a dalšími způsoby, které vyjmenovává zákon číslo 505/1990 a jeho pozdější úpravy,“ dodává.

Přihlášení

My si vás zapamatujeme a můžete číst Dumazahrada.cz bez omezení.
Ještě nemáte účet? Registrujte se
Odemknout anketu
warning_fill
Hlasovat v anketě mohou jen přihlášení uživatelé.

Má váš vodoměr a měřič odběru tepla platné ověření autorizovanou zkušebnou?

Ano, všechny plomby jsou v pořádku a měřidla jsou nepoškozená. 56 %
Nevím. Ať se o to postarají vodárny. 44 %

Jen s platnou plombou či cejchem

Jednotlivé komponenty sestavy měřidla vody a tepla jsou ověřovány v autorizovaných zkušebnách a opatřeny ověřovací značkou, takzvaným cejchem. Ten může mít podobu informace natištěné na měřidle, samolepicího štítku či závěsné plomby. Štítek má několik grafických podob, v každém případě ale na štítku či plombě musí být patrné poslední dvojčíslí roku, v němž u daného měřidla k ověření došlo.

Zdroje:

Související články