Podle litery zákona v České republice od 1. ledna 2020 platí, že mohou vznikat pouze budovy s tzv. téměř nulovou spotřebou energie nebo domy v pasivním standardu. Pojem budova s téměř nulovou spotřebou energie, kdy energii budově ve velké míře dodávají obnovitelné zdroje, se označuje zkratkou nZEB (nearly Zero Energy Building) a je tuzemskou specialitou, neboť v evropských zemích není sjednocený systém definic budov z hlediska energetické náročnosti.

V některých státech je popis uzákoněn, v jiných se buď přebírá ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU z 19. května 2010 o energetické náročnosti budov, nebo je součástí postupně uzákoňovaných materiálů.

Pořadí úspornosti

Domy s téměř nulovou spotřebou energie ale neznamenají totéž jako stavby nízkoenergetické. Na tuzemském žebříčku úspornosti stojí nZEBy za nízkoenergetickými stavbami, ale před domy pasivními, nad nimiž tvoří vrchol energeticky plusové budovy. V praxi mají nZEBy charakter energetické třídy B, někdy dokonce C s měrnou potřebou tepla 30–70 kWh/m2/rok, pro malé jednopodlažní objekty činí požadavek i více než 80 kWh/m2/rok.

Převládající nízkoenergetický standard pracuje s hodnotou měrné potřeby tepla na vytápění do 50 kWh/m2/rok. Nejlepší nízkoenergetické budovy (energetická třída A1) se pohybují na hranici nízkoenergetického a pasivního domu, jejich roční spotřeba na vytápění by měla být méně než 40 kWh/m2. Pasivní domy jsou zařazeny do kategorie A, tedy se spotřebou 15–20 kWh/m2/rok.

Skladby stěn pro dřevostavby
difuzně uzavřená stěna: dřevěný rám s izolací 120 mm, parozábrana, instalační předstěna – dřevěný rám s izolací 40 mm a sádrovláknitá deska; na vnější straně sádrovláknitá deska a termofasáda 107 mm, U = 0,148 W/m2 K
difuzně otevřená skladba stěny: dřevěný rám s izolací 140 mm; na vnitřní straně sádrovláknitá deska jako parozábrana, instalační předstěna (dřevěný rám s izolací 60 mm) a sádrokartonová deska; na vnější straně dřevovláknitá deska 60 mm a omítkovina, U = 0,16 W/m2 K
masivní konstrukce z CLT panelů: CLT panel 100 mm, instalační předstěna 35 mm bez izolace a sádrokartonová deska; na vnější straně kontaktní zateplovací systém 300 mm, U = 0,11 W/m2 K

Zjednodušení pro laiky

Legislativní popis nZEBu je pro mnohé stavebníky příliš odtažitý, takže si nedokážou jasně představit, o co vlastně jde. Proto lze zjednodušeně říci, že v podstatě jde o nízkoenergetický dům s drobnými úpravami.

Na nZEB jsou totiž kladeny kvalitativně přísnější požadavky z hlediska obálky budovy, jeho technické systémy musí pokrývat potřebu energie s vysokou účinností, zároveň dům využívá energonositele s vyšším podílem obnovitelné primární energie, případně energii ve formě elektřiny či tepla rovnou produkuje.

Přesto kritéria domu s téměř nulovou spotřebou energie nelze zaměňovat za požadavky pro nízkoenergetické či pasivní domy.

NZEB podruhé

Aby to nebylo tak jednoduché, od roku 2022 platí pro nZEBy další změny, podle slov Ing. Tomáše Vanického z Centra pasivního domu dost zásadní: „Budova splňující tyto nároky přitom vyžaduje jak propojenost architektonicko-stavebního konceptu, tak využití inovativních stavebních materiálů a technologií včetně dostupných obnovitelných zdrojů energie. Kvalifikovaný a zodpovědný návrh, který definuje budovu, a tedy její energetickou i investiční náročnost, se tak stává součástí energetického systému stejně jako kvalitní tepelně-technické vlastnosti stavebních prvků a konstrukcí, systémy řízeného větrání s rekuperací tepla, účinné zdroje energie nebo osazení obnovitelných zdrojů energie. Jde tedy o širší dialog architekta s projektantem a energetickým specialistou ohledně efektivního využití dané investice hned od počátku každého návrhu. Stavebník by tak měl získat kvalitnější a vyváženější návrh s ohledem na výši spotřeby energie vyrobené z neobnovitelných zdrojů, než tomu bylo doposud.“

Obecně lze požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie po 1. 1. 2022 (tzv. nZEB II) kvantifikovat na jednotné úrovni odpovídající přibližně nízkoenergetickému domu s vyšším důrazem na instalaci obnovitelných zdrojů nebo budově na půl cesty k pasivnímu energetickému standardu bez nutnosti realizovat obnovitelné zdroje energie.

Šetření energií chytrým zasklením
V dnešní době, kdy je ekologická stopa každého člověka stále výraznější, hledáme způsoby, jak šetřit a snižovat energetické nároky. Jednou z velmi efektivních metod je investice do izolačního zasklení. Získáte krásný výhled z domu či bytu, který vám navíc ušetří peníze. Záměna stávajícího skla nebo okna za chytré izolační zasklení je překvapivě snadný a rychlý proces, a co je nejlepší, můžete si nechat předem spočítat, kolik peněz vám to pomůže ušetřit. Jak na to? Kalkulátor Izos nabízí přehledný porovnávací nástroj, díky kterému během pár minut zjistíte, jaké zasklení by pro váš dům či byt bylo optimální a kolik ušetříte. Pokud jste při výběru nového izolačního trojskla na vážkách, můžete kalkulátor použít také jako pomocníka k porovnání parametrů dvou nových zasklení. Odborníci Izos vám samozřejmě s výběrem skel rádi pomohou. Více najdete na www.izos.cz/cs/kalkulace.

Souhry veličin

Pro dosažení požadovaných cílů, plánování stavby a nákladů za materiály je velmi důležité pochopit, jak jsou nastavené parametry pro hodnocení výsledných veličin objektu.

Dům se porovnává s referenční budovou, jejíž parametry jsou stanoveny na základě požadovaných hodnot upravených redukčními koeficienty. Základními požadavky jsou splnění průměrného součinitele prostupu tepla a snížení neobnovitelné primární energie. Obecně platí, že průměrné U obálky je o 30 % lepší než legislativou požadované hodnoty. Protože se hodnotí součinitel prostupu tepla za celou obálku, lze sloučit lepší U pro stěny a horší U pro okna, či opačně.

Jako příklad může posloužit nabídka voštinových cihel Heluz Family 44, které již od šířky 44 cm mají U = 0,17 W/m2K, což je procentuálně výrazně lepší než požadovaná hodnota U = 0,30 W/(m2K), takže splňují požadavky na stavbu nízkoenergetických domů bez nutnosti dodatečně zateplovat.

Cihla s integrovaným polystyrenem Heluz Family 50 2in1 dosahuje dokonce hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,11 W/m2K. Požadovaná hodnota normy na výstavbu po roce 2020 je minimálně U < 0,20 W/m2K, od roku 2022 došlo ještě k dalšímu zpřísnění. Je tedy patrné, že se dají využít i cihly s U větším než 0,17 W/m2K, ale potom se musí úměrně zlepšit, respektive přizpůsobit ostatní části obálky budovy jako výplně otvorů, zateplení střechy, podlahy atd. Platí to i opačně. Použití cihel s velmi nízkým U, například Heluz Family 50 2in1, umožní redukovat nároky, a tím ušetřit náklady i na ostatní části obálky.

Stejné podmínky pro dřevo i cihly

Dá se tedy shrnout, že budova s téměř nulovou spotřebou energie bude mít oproti běžné budově kvalitnější obálku, dobře regulovatelné vytápění, větrání i osvětlení a bude zásobována částečně z obnovitelných zdrojů energie. Obecně lze říci, že pro rodinné domy s kondenzačním kotlem na zemní plyn, případně tepelným čerpadlem a kotlem na biomasu (pelety, dřevní hmota) nebude problém splnit požadavky pro nZEB, budou-li mít obálku domu kvalitativně nastavenou na jeho úroveň.

Změna požadavků na energetický standard s sebou nutně nemusí přinášet zásadní navýšení pořizovacích nákladů na konstrukci stavby. Stejně tak není podstatné, z jakého materiálu se rodinný dům staví. Podmínky se shodují pro dřevostavby i zděné stavby, rozhoduje průměrný součinitel prostupu tepla Uem.

Řeč paragrafů

Požadavky na dům s téměř nulovou spotřebou energie jsou obsaženy ve vyhlášce 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií definuje nZEB jako budovu s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.

Zákon 180/2005 Sb. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů zase považuje biomasu za biologicky rozložitelnou část výrobků, odpadů a zbytků z provozování zemědělství a hospodaření v lesích a souvisejících průmyslových odvětví, zemědělské produkty pěstované pro energetické účely a rovněž biologicky rozložitelnou část vytříděného průmyslového a komunálního odpadu.

Kalkulátor vysněného domu

Řada stavebníků má od začátku jasno a svůj projekt si ve spolupráci s architektem nebo projektantem navrhne sama. Pro ně má společnost Xella, výrobce stavebních materiálů Ytong, Silka a Multipor, připravený formulář Nejvýhodnější nabídky. Po vyplnění stačí připojit projekt domu a stavebník dostane podrobnou kalkulaci nákladů na stavební materiál.

Lidé, kteří o stavbě domu teprve uvažují, zase určitě ocení kalkulátor vysněného domu s 3D vizualizací. Jednak si dům mohou naplánovat přímo z materiálů firmy Xella, a to jak obvodové zdivo, příčky, střechu, schody, zkrátka mohou vybírat z celého sortimentu, navíc se dozvědí i orientační cenu hrubé stavby. Více informací najdete na www.xella.cz v části věnované službám stavebníkům.

Za týden 27. května 2024 budeme článkem Desatero pro nízkou spotřebu v zajímavém tématu pokračovat.
Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 4/2024.
Zdroj: Dům&Zahrada

Související články