Podle litery zákona v České republice od 1. ledna 2020 platí, že mohou vznikat pouze budovy s tzv. téměř nulovou spotřebou energie nebo domy v pasivním standardu. Pojem budova s téměř nulovou spotřebou energie, kdy energii budově ve velké míře dodávají obnovitelné zdroje, se označuje zkratkou nZEB (nearly Zero Energy Building) a je tuzemskou specialitou, neboť v evropských zemích není sjednocený systém definic budov z hlediska energetické náročnosti.

V některých státech je popis uzákoněn, v jiných se buď přebírá ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU z 19. května 2010 o energetické náročnosti budov, nebo je součástí postupně uzákoňovaných materiálů.

Pořadí úspornosti

Domy s téměř nulovou spotřebou energie ale neznamenají totéž jako stavby nízkoenergetické. Na tuzemském žebříčku úspornosti stojí nZEBy za nízkoenergetickými stavbami, ale před domy pasivními, nad nimiž tvoří vrchol energeticky plusové budovy. V praxi mají nZEBy charakter energetické třídy B, někdy dokonce C s měrnou potřebou tepla 30-70 kWh/m2/rok, pro malé jednopodlažní objekty činí požadavek i více než 80 kWh/m2/rok.

Převládající nízkoenergetický standard pracuje s hodnotou měrné potřeby tepla na vytápění do 50 kWh/m2/rok. Nejlepší nízkoenergetické budovy (energetická třída A1) se pohybují na hranici nízkoenergetického a pasivního domu, jejich roční spotřeba na vytápění by měla být méně než 40 kWh/m2. Pasivní domy jsou zařazeny do kategorie A, tedy se spotřebou 15-20 kWh/m2/rok.

Zjednodušení pro laiky

Legislativní popis nZEBu je pro mnohé stavebníky příliš odtažitý, takže si nedokážou jasně představit, o co vlastně jde. Proto lze zjednodušeně říci, že v podstatě jde o nízkoenergetický dům s drobnými úpravami.

Na nZEB jsou totiž kladeny kvalitativně přísnější požadavky z hlediska obálky budovy, jeho technické systémy musí pokrývat potřebu energie s vysokou účinností, zároveň dům využívá energonositele s vyšším podílem obnovitelné primární energie, případně energii ve formě elektřiny či tepla rovnou produkuje.

Přesto kritéria domu s téměř nulovou spotřebou energie nelze zaměňovat za požadavky pro nízkoenergetické či pasivní domy.

NZEB podruhé

Aby to nebylo tak jednoduché, od roku 2022 platí pro nZEBy další změny, podle slov Ing. Tomáše Vanického z Centra pasivního domu dost zásadní: „Budova splňující tyto nároky přitom vyžaduje jak propojenost architektonicko-stavebního konceptu, tak využití inovativních stavebních materiálů a technologií včetně dostupných obnovitelných zdrojů energie. Kvalifikovaný a zodpovědný návrh, který definuje budovu, a tedy její energetickou i investiční náročnost, se tak stává součástí energetického systému stejně jako kvalitní tepelně technické vlastnosti stavebních prvků a konstrukcí, systémy řízeného větrání s rekuperací tepla, účinné zdroje energie nebo osazení obnovitelných zdrojů energie. Jde tedy o širší dialog architekta s projektantem a energetickým specialistou ohledně efektivního využití dané investice hned od počátku každého návrhu. Stavebník by tak měl získat kvalitnější a vyváženější návrh s ohledem na výši spotřeby energie vyrobené z neobnovitelných zdrojů, než tomu bylo doposud.“

Obecně lze požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie po 1. 1. 2022 (tzv. nZEB II) kvantifikovat na jednotné úrovni odpovídající přibližně nízkoenergetickému domu s vyšším důrazem na instalaci obnovitelných zdrojů nebo budově na půl cesty k pasivnímu energetickému standardu bez nutnosti realizovat obnovitelné zdroje energie.

Souhry veličin

Pro dosažení požadovaných cílů, plánování stavby a nákladů za materiály je velmi důležité pochopit, jak jsou nastavené parametry pro hodnocení výsledných veličin objektu.

Dům se porovnává s referenční budovou, jejíž parametry jsou stanoveny na základě požadovaných hodnot upravených redukčními koeficienty. Základními požadavky jsou splnění průměrného součinitele prostupu tepla a snížení neobnovitelné primární energie.

Obecně platí, že průměrné U obálky je o 30 % lepší než legislativou požadované hodnoty. Protože se hodnotí součinitel prostupu tepla za celou obálku, lze sloučit lepší U pro stěny a horší U pro okna, či opačně. (Článek byl redakčně krácen, celé znění najdete v novém vydání časopisu DŮM&ZAHRADA.)

Chcete se dozvědět o nízkoenergetických domech další informace?

  • Nabídka stavebních materiálů a příklady využití
  • Redukce nákladů při použití různých typů materiálů
  • Podmínky pro použití dřeva a cihel
  • Požadavky na dům s téměř nulovou spotřebou

To vše a mnoho dalších informací a produktů najdete v dubnovém čísle časopisu DŮM&ZAHRADA, které vychází 21. března 2024.
Zdroj: Dům&Zahrada

Související články