Rozsah a způsob ochrany a s tím související výši investice si musí zvolit každý sám. Nejde o jednoduché rozhodnutí, ale odborné firmy s rozvahou, návrhem i realizací rády poradí. Způsob zabezpečení by měl odpovídat i schopnostem uživatele, aby možné varianty vůbec používal a dokázal si je nastavit sám.

Vnější bariéry ztíží průnik

Zabezpečení domu lze v základu rozdělit na vnější a vnitřní, na mechanické či elektronické. Kvalitní systém kombinuje všechny možnosti včetně prvků technického zabezpečení.

Základním prvkem mechanického zabezpečení je oplocení. Žádný plot případného zloděje nezastaví, ale ve spojení s ostatními bezpečnostními prvky domu má významnou funkci, protože každý prvek zabezpečení je sice překonatelný, ale nějakou dobu to trvá. A o to jde!

Detekce zloděje a co nejdelší čas, než překoná všechny překážky, hraje ve prospěch policie nebo pracovníků bezpečnostní agentury napojených na pult centrální ochrany, aby stihli na místo dorazit. Plot by měl být dostatečně vysoký s pevnou výplní a kvalitní brankou. Ideální je zabránit pohledu do zahrady, kde může zloděje zlákat zahradní nábytek, nářadí nebo gril. Živý plot za oplocením nejen brání pohledu do zahrady, ale znesnadňuje přelezení.

Pokud oplocení zdobí tabulka se psem a nápisem Tady hlídám já či informace o použití zabezpečovacího systému s napojením na pult centrální ochrany, běžného lapku by to mohlo odradit. Pilíř oplocení u branky je vhodné osadit zvonkovým tablem s kamerou umožňující identifikaci návštěvníků.

Elektronický ochránce

Pro zabezpečení venkovního prostoru se dají použít rovněž prvky elektronické ochrany obvykle osazené pohybovými čidly, která zařízení spustí při narušení prostoru.

Součástí systému pochopitelně bývá i obrazový záznam pro monitorování situace na dálku, případně pro předání policii k identifikaci vetřelce. V současné době se osazují duální venkovní detektory, protože je nespustí domácí pes nebo drobná zvířata.

Kamery, detektory a světla

Vnější prostor může sledovat kamerový systém a osvětlení s detekcí pohybu, jejichž součásti jsou na první pohled viditelné, takže mohou od nekalého úmyslu odradit. Kamerové systémy mají různá provedení: buď zaznamenávají situaci u domu nepřetržitě, nebo pouze při narušení prostoru, o čemž neprodleně odesílají informaci uživateli či pultu centrální ochrany.

Nadstandardem v oblasti venkovního zabezpečení jsou infrasystémy fungující na principu přerušení infračerveného paprsku narušitelem, ale jejich použití a návrh je třeba pečlivě zvážit a probrat s odbornou firmou.

Hledáte zajímavou kameru, která ohlídá domov? Tohle se může hodit

Zdroj: Youtube

Pokud během výstavby domu na ideální systém ochrany nezbyly finance, dá se připravit pouze kabeláž a koncové prvky osadit dodatečně, případně počítat s umístěním bezdrátových prvků. Na trhu jsou také dokonalé atrapy kamer nebo sirén, které mohou na fasádě domu působit preventivně.

Bezpečí uvnitř

Mechanické zabezpečení interiéru nezávisí na napájení či připojení k internetu, vystačí si s pomocí stavebních prvků. První zábranou jsou pochopitelně kvalitní vchodové dveře v potřebné bezpečnostní třídě. Vždy by měly být osazeny vícebodovým zámkem s bezpečnostní vložkou.

Při použití elektronického zabezpečovacího systému se hodí dveře opatřit snímačem otevření. Pravda ale je, že zloději u rodinných domů obvykle hledají, jak vniknout dovnitř jinak než vchodovými dveřmi. Proto se musí věnovat pozornost všem oknům a dveřím v obvodovém zdivu.

Nedobytná okna a dveře

Moderní vnější výplně mívají již standardně po celém obvodu vícebodové kování, navíc lze zabezpečení posílit instalací zamykací kličky nebo kalené podložky odolné proti odvrtání kličky, jaké nabízí například výrobce oken a dveří Vekra.

Také okna mohou mít v rámu zapuštěný snímač otevření, neboť ventilační křídlo zapomenuté v otevřené poloze může na zloděje působit jako pozvánka. Snímače otevření napojené do elektronického zabezpečovacího systému na opomenutí upozorní při odchodu z domu.

Nerozbitné sklo

K mechanickému zabezpečení domu patří také bezpečnostní skla, která mohou být součástí izolačních trojskel používaných v moderních oknech všech typů. Hodí se pro standardní a střešní okna, stejně jako pro velkoformátová skla nebo skleněné zábradlí. Rozlišují se na ESG a VSG skla. Tepelně tvrzená skla ESG se při rozbití tříští na malinkaté části, jež nezpůsobí nebezpečné pořezání, využívají se proto zejména u vnitřních skleněných stěn nebo zábradlí.

Bezpečnostní sklo hned tak nerozbijete. Podívejte se:

Zdroj: VLM

Vrstvená lepená skla VSG se vyrábějí vrstvením skleněných tabulí a bezpečnostní fólie. Sklo se po nárazu nevysype do prostoru, protože jej nadále drží fólie. Tím je bezpečné proti úrazu a současně vytváří bezpečnostní bariéru proti průniku oknem.

Na první pohled nejsou VSG skla poznatelná, přitom vniknutí zloděje podstatně ztíží. Pokud má dům duální čidla indikující pohyb a zvuk, okamžitě pokus o vniknutí do domu přes okna nebo dveře identifikují.

Zábrany před oknem

Dalším prvkem proti vloupání jsou vnější bezpečnostní rolety nebo žaluzie instalované na vnější výplně otvorů do speciálních, obvykle podomítkových kastlíků. Širší škálu použití skýtají žaluzie, jejichž lamely lze naklápět a volně s nimi pohybovat, takže plní i roli stínění, což rolety neumějí.

Rolety jsou proti zlodějům účinnější, ale i žaluzie je dokážou značně zdržet, zvláště je-li za materiál lamel zvolený tvrzený hliník s polyuretanovou výplní. Navíc se tyto žaluzie nebo rolety zapojují do elektronického zabezpečovacího systému, případně systému chytré domácnosti, takže lze naprogramovat stažení u všech oken a dveří při odchodu z domu.

Pokud se ale odjíždí na delší dobu, dlouhodobé a neměnné stažení by naopak mohlo dát zlodějům najevo, že nebudou ve své práci rušeni domácími, a tak systémy po dobu třeba dovolené simulují přítomnost občasným vytahováním a stahováním některých oken. Což navíc může chytrá domácnost podpořit občasným rozsvícením vybraných světel v domě.

Hlídač v telefonu

Posun v možnostech, rozsahu a vybavení elektronických zabezpečovacích systémů je za poslední roky veliký a přizpůsobuje se dnes standardnímu používání chytrých mobilů, tabletů a různých aplikací. Nabídka elektronického zabezpečení tak sahá od základní verze s prvky a ovládací klávesnicí pouze v domě až po vybavení se speciálními prvky s inteligentním systémem a možností vše ovládat na dálku a mít okamžité informace o aktivaci některého bezpečnostního prvku.

Jednoduchý systém elektronického zabezpečení může být vybaven pouze sirénou na fasádě, která se zapne na podnět některého z čidel. Ale okolí chápe sirénu spíš jako obtěžování a nevěnuje jí pozornost, tak se v současné době příliš nepoužívá. Je lepší i základní elektronické zabezpečení doplnit komunikátorem, kam se zadá telefonní číslo, na nějž systém v případě narušení pošle SMS zprávu.

Proti živlům

Prvků, které lze zapojit do systému elektronického zabezpečení, je velké množství, některé slouží k ochraně před zloději, jiné pro ochranu při technické poruše v domě. Dovnitř se dají umístit kamery reagující na pohyb, s nočním viděním, detekcí na základě tepla nebo rozpoznání obličeje. Při umístění je ale vhodné respektovat soukromí obyvatel hlídaného prostoru.

U detektorů pohybu se dá nastavit různá citlivost podle objemu nebo výšky, od níž se budou pořizovat snímky a iniciovat varování. Vyloučí se tak aktivace pohybem domácích mazlíčků. Do centrálního systému je vhodné zapojit i prvky požárního zabezpečení domu jako čidla a senzory reagující na kouř, teplotu, únik plynu nebo vody.

Nepovinný hromosvod

Přestože hromosvod není u rodinných domů povinný, je-li stavba v ochranném prostoru vyšších budov či stromů, patří mezi významné bezpečnostní prvky. Případy bezpečného umístění domu patří spíše mezi výjimečné, proto hromosvod bývá součástí každého projektu novostavby.

Hromosvod je elektricky vodivý předmět umístěný nad chráněným objektem a vodivě spojený se zemí. Skládá se ze tří základních částí: jímače, svodu a uzemňovací soustavy. Jímací tyč musí mít takovou výšku, aby její ochranné pásmo spolehlivě pokrylo všechny části chráněného objektu.

Má-li objekt větší půdorysnou plochu, musí mít i více jímacích tyčí. Svod spojující jímač s uzemňovací soustavou může být viditelný, nebo skrytý. Je zvykem na svody napojit i výrazné kovové prvky na objektu jako zábradlí, někdy i parapety.

Uzemňovací soustavu tvoří zemnicí pásek (obvykle FeZn 30/4 mm), který se zabetonuje do základů a spojkami se v místech svodů vyvede nad terén. Zemnicí pásek je také nutné vyvést do míst hlavního elektrorozvaděče. Vše se musí zapracovat do projektové dokumentace stavby. Kromě klasických existují ještě hromosvody aktivní, na které ale není jednotný názor a u rodinných domů se vyskytují spíše výjimečně.

Nepodceňujte pojištění

V rámci ochrany a zabezpečení je vhodné připomenout i správné pojištění objektu, které má kompenzovat případné škody na majetku vloupáním, technickou závadou, přírodním živlem nebo nedbalostí.

Obvykle se pojištění skládá ze dvou základních: pojištění nemovitosti a domácnosti, tedy stavby a jejích součástí a vnitřního vybavení. Plnění pojišťovny může být ale závislé na pravidelných kontrolách a revizích zařízení domu, k nimž patří komín, rozvody elektřiny a plynu. Na to je třeba dát pozor již při sjednávání pojišťovací smlouvy, stejně jako na odpovídající odhad majetku. Podpojištěná smlouva totiž odpovídající náhradu neposkytne.

Přehled zajímavých řešení (najdete i ve fotogalerii)

  • Ajax StarterKit tvoří jádro zabezpečovacího systému, které lze rozšířit o další komponenty, jež vás spolehlivě ochrání před vloupáním, požárem nebo zaplavením vodou. Bedo Ajax
  • Bezfalcové dveře se skrytými panty představují zcela novou generaci bezpečnostních dveří ve skryté bezpečnostní zárubni. Konstrukce byla navržena s ohledem na komfortní tepelněizolační vlastnosti. Next
  • Vchodové dveře Thermo46 od společnosti Hörmann v sobě spojují nadčasový moderní design s vynikající tepelnou izolací. Díky standardnímu pětibodovému zámku splňují i vysoké nároky na bezpečnost a lze je propojit s chytrými dálkovými ovládacími systémy pro domácnost. Hörmann
  • Netatmo Smart Indoor Air Quality Monitor je inteligentní senzor kvality ovzduší, který vás naučí zlepšit kvalitu okolního prostředí pomocí měření veškerých důležitých veličin: teploty, vlhkosti, hluku, a dokonce i hladiny CO2. Netatmo
  • Předokenní bezpečnostní rolety Vekra plní kromě stínicí a tepelněizolační funkce také funkci bezpečnostní. Chrání okenní sklo i soukromí obyvatel. Vekra
  • Chytré zabezpečení domácnosti Yale zahrnuje mnoho nejrůznějších propojitelných prvků, včetně PIR kamer, čidel, mechatronických zámků, detektorů, spínacích zásuvek a mnoho dalších komponentů. Yale

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 5/2024.

Zdroje:

Související články