V současné době sice zakázky v oblasti výstavby rodinných domů zaznamenávají jistý útlum, ale zavedené stavební firmy mají výrobní program naplněný. Hlavním důvodem poklesu jsou vyšší úroky z hypoték a nejistý vývoj inflace, a tak do nového domu investují obvykle jen ti, kteří již delší dobu spořili.

Bohužel se zároveň zastavilo mnoho rozestavěných projektů, protože nárůst cen v poslední době překonal finanční možnosti stavebníků. Přesto lze konstatovat, že ve druhé polovině roku 2023 se situace z pohledu zakázek lepší – hlavně v bezproblémové dostupnosti základních materiálů, bohužel ale za vyšší ceny. Stavební firmy tak spíše řeší problém pracovních kapacit.

Nepříznivé okolnosti

Ceny stavebních materiálů dlouhodobě stoupají, což se nejdříve dávalo do souvislosti s pandemií koronaviru, následně s válečným konfliktem na Ukrajině. Turbulence v řádech stovek procent jsou snad již minulostí a v dalším období se vyskytovat nebudou. Za současné ceny je materiál obvykle dostupný, takže doba půlročních předobjednávek se, doufejme, stala minulostí. To ale neznamená, že v roce 2024 ceny materiálů zůstanou neměnné. Obecně se odborníci domnívají, že ceny se budou zvyšovat s mírou inflace a vývojem celé ekonomiky, což by nemělo přesáhnout 10% růst.

Výhledy do budoucna

Předpovídat budoucí ceny je těžké. Ceníky dodavatelů základních stavebních materiálů se mění přibližně jednou za půl roku, nebo jsou korigovány slevami, které třeba u tepelných izolací dosahují až 63 % z ceníkové ceny. Ale opravdu výrazné skoky cen se již neočekávají. Výslednou cenu stavebních prací naopak může pozitivně ovlivnit snížená sazba DPH na 12 %.

Přestože je problematické stanovovat ceny s delším výhledem, vzhledem ke zklidněné situaci na stavebním trhu lze nastínit ceny prací a dodávek, které pochopitelně nemusí platit obecně a striktně. Každá stavební firma má různou režii a individuální dodavatele, což má vliv na výslednou cenu. Přesto by odchylky neměly být výrazné. Ceny uvedené v následujících tabulkách byly aktualizovány ke konci roku 2023. V roce 2024 se mohou již mírně lišit, nemělo by však docházet k odchylkám v řádu desítek procent.

Ceny základních materiálů bez DPH

 • beton podle třídy: od 2 900 Kč/m3 (bez dopravy)
 • betonářská armatura: v průměru 30 000 Kč/t
 • dřevo na krovy podle délky a velikosti profilu: od 8.000 Kč/m3
 • ocelové nosníky: nejběžnější profily v průměru 35.000 Kč/t
 • tepelná izolace EPS 100 F: 1 600 Kč/m3 (započtena sleva 60 %)
 • zdicí materiál: ceny se mění podle slevových akcí
 • asfaltový pás hydroizolační Glastek 40 Special Mineral: 158 Kč/m2 (započtena sleva 50 %)

Zemní práce

 • sejmutí ornice do 400 m2, přemístění do 50 m: 120 Kč/m3
 • odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3: 225 Kč/m3
 • hloubení nezapažených jam v hor. 3 do 50 m3: 450 Kč/m3
 • hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 50 m3: 612 Kč/m3
 • svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m: 152 Kč/m3
 • vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10 000 m: 301 Kč/m3
 • příplatek k vodorovnému přemístění za každý další 1 km: 25 Kč/m3
 • přehození výkopku z hor. 1-4: 197 Kč/m3
 • nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3: 308 Kč/m3
 • obsyp objektu bez prohození sypaniny, hutněný: 1 017 Kč/m3
 • obsyp potrubí štěrkopískem: 1 385 Kč/m3

Základové konstrukce

 • polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm: 1 795 Kč/m3
 • trativody z drenážních trubek DN100 – komplet: 650 Kč/bm
 • železobeton základových desek B 20 (C 16/20): 3 665 Kč/m3
 • bednění stěn základových desek – zřízení: 960 Kč/m2
 • bednění stěn základových desek – odstranění: 148 Kč/m2
 • výztuž základových desek ze svařovaných sítí: 44 880 Kč/t
 • zdivo zákl. z bednicích tvárnic, tl. 30 cm + C16/20: 2 048 Kč/m2
 • zdivo zákl. z bednicích tvárnic, tl. 40 cm + C16/20: 2 325 Kč/m2
 • beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20): 3 672 Kč/m3
 • výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505: 48 390 Kč/t

Svislé konstrukce

 • zdivo z cihel pálených plných na MVC: 7 025 Kč/m3
 • zdivo Porotherm 38 Profi P10, tl. 380 mm: 2 845 Kč/m2
 • zdivo Porotherm 30 T Profi s min. vatou, tl. 300 mm: 3 620 Kč/m2
 • zdivo Porotherm 38 T Profi s min. vatou, tl. 380 mm: 4 490 Kč/m2
 • zdivo Porotherm 44 T Profi s min. vatou, tl. 440 mm: 5 200 Kč/m2
 • zdivo Heluz Uni 30 brouš. P12,5, tl. 30 cm: 2 500 Kč/m2
 • zdivo Heluz Uni 25 brouš. P12,5, tl. 24 cm: 2 080 Kč/m2
 • zdivo z tvárnic Statik, tloušťka 20 cm: 1 804 Kč/m2
 • zdivo z tvárnic Ytong hladkých, tloušťka 25 cm: 1 798 Kč/m2
 • zdivo tl. 200 z váp. písk. kvádrů 7DF-LP, lepidlo: 2 360 Kč/m2
 • zdivo tl. 175 z váp. písk. kvádrů 6DF-LD, lepidlo: 1 888 Kč/m2
 • železobeton nadzákladových zdí C 25/30: 4 510 Kč/m3
 • bednění nadzákladových zdí oboustranné – zřízení: 810 Kč/m2
 • bednění nadzákladových zdí oboustranné – odstranění: 285 Kč/m2
 • osazení válcovaných profilů ve zdivu: 46 500 Kč/t
 • příčky Porotherm 8 Profi na DBM, tl. 80 mm: 1210 Kč/m2
 • příčky Poroterm 14 Profi na DBM, tl. 140 mm: 1 350 Kč/m2
 • příčky Ytong Klasik, tloušťka 10 cm: 930 Kč/m2
 • přizdívka, cihly Klinker plné, tl. 115 mm: 2 785 Kč/m2
 • příčky z tvárnic vápenopísk. 4DF-LD, tl. 115 mm, lep.: 1 245 Kč/m2
 • příčky z cihel Helux aku P15 na MVC 5, tl. 11,5 cm: 1 485 Kč/m2
 • přizdívky z desek Ytong, tl. 150 mm: 1 380 Kč/m2

Vodorovné konstrukce

 • strop z vložek a nosníků keramický skládaný: od 2 930 Kč/m2
 • stropy deskové ze železobetonu C 25/30: 4 565 Kč/m3
 • bednění stropů deskových – zřízení: 820 Kč/m2
 • bednění stropů deskových – odstranění: 165 Kč/m2
 • podpěrná konstrukce stropů do 12 kPa – zřízení a odstranění: 370 Kč/m2
 • ztužující věnec ŽB, beton C16/20, 30 x 20 cm: 1 255 Kč/m2
 • schodišťová konstrukce ŽB, beton/1. patro cca 1,25 m3: 52 850 Kč/m3
 • strop montovaný z panelů Spiroll, tloušťka 20 cm: od 1950 Kč/m2
 • bednění ztužujících pásů a věnců – zřízení: 460 Kč/m2
 • bednění ztužujících pásů a věnců – odstranění: 111 Kč/m2
 • výztuž věnců z betonářské oceli 10505: 49 850 Kč/t
 • osazení válcovaných nosníků ve stropech: 46 500 Kč/t

Úpravy povrchů

 • omítka vnitřních stropů ze suché směsi, štuková: 595 Kč/m2
 • omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková: 510 Kč/m2
 • začištění omítek kolem oken, dveří apod.: 115 Kč/bm
 • vápenná omítka vnitřního ostění – štuková: 933 Kč/m2
 • omítka sanační vysoké zasolení, jednovrstvá, 25 mm: 1 125 Kč/m2
 • omítka suché směsi, hladká (pod obklady): 365 Kč/m2
 • příplatek za zabudované rohovníky: 72 Kč/m2
 • omítka vnějších podhledů, MVC, štuková, slož. 1-2: 775 Kč/m2
 • zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 200 mm, omítka K1,5: 2 120 Kč/m2
 • zateplovací systém fasáda, miner. desky PV tl. 200 mm, omítka K1,5: 2 862 Kč/m2
 • obklad fasády cihelným páskem (bez materiálu): 1 455 Kč/m2
 • nátěr fasády: 277 Kč/m2
 • lité cementové podlahy: od 485 Kč/m2

Sádrokartony

 • příčka SDK, ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 100 mm: 1 220 Kč/m2
 • příčka SDK, ocelová konstrukce, 2x opláštěná, tl.100 mm: 1 630 Kč/m2
 • parozábrana nad SDK s přelepením spojů – montáž: 110 Kč/m2
 • podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci: 950 Kč/m2
 • předstěna sádrokartonová na ocelovou konstrukci: 1 100 Kč/m2
 • třístranný obklad trámů sádrokartonem do 500 x 500 mm: 1 585 Kč/m2
 • příplatek za úpravu u střešního okna: 2 150 Kč/ks

Výplně otvorů

 • obvykle individuální kalkulace a ceny
 • hliníková okna a dveře s trojskly: od 12 000 Kč/m2
 • vnitřní dveře + obložková zárubeň: od 9 500 Kč/ks
 • kovová zárubeň vč. zazdění: od 1 850 Kč/ks

Izolace

 • izolace proti vlhkosti vodorovná, pásy přitavením: 135/m2
 • izolace proti vlhkosti svislá, pásy přitavením: 168/m2
 • + specifikace materiálu, např. Elastek 40 Special Mineral: 195 Kč/m2
 • izolace proti vlhkosti vodorovná, fólií, volně: 175 Kč/m2
 • izolace proti vlhkosti svislá, fólií, volně: 225 Kč/m2
 • + specifikace, např. fólie Alkorplan 35034, tl. 1,5 mm: 235 Kč/m2
 • ochrana izolace textilií: od 75 Kč/m2
 • stěrková hydroizolace: od 365 Kč/m2
 • izolace nopovou fólií svisle vč. uchycovacích prvků, bez fólie: 260 Kč/m2
 • izolace tepelné vložené mezi krokve – montáž: 105 Kč/m2
 • tepelná izolace podlah nasucho, jednovrstvá: 45 Kč/m2
 • + specifikace polystyreny, minerální vaty: ceny proměnlivé

Střecha

 • montáž krovu standardní délky a profily 224 cm2: 270 Kč/mb řeziva
 • dodávka řeziva krovového: od 8 000 Kč/m3
 • spojovací prostředky pro střechu: 2 170 Kč/m3 řeziva
 • bednění střech z prken na sraz vč. prken: 365 Kč/m2
 • obložení atiky deskou OSB N, tl. 18 mm vč.: 617 Kč/m2
 • laťování střechy vč. kontralatí 60/40: 365 Kč/m2
 • podstřešní fólie standard: od 110 Kč/m2
 • ocelové prvky krovu: od 148 Kč/kg
 • obklad podhledu palubkami pero-drážka – římsy: od 1 140 Kč/m2
 • krytina betonová se všemi doplňky: od 1 340 Kč/m2
 • kompletní plochá zelená střecha: od 5 270 Kč/m2

Klempířské prvky

 • střešní krytina z měděného plechu: od 4 270 Kč/m2
 • střešní krytina z TiZn plechu: od 2285 Kč/m2
 • krytina Lindab taškové tabule, na dřevo: od 950 Kč/m2
 • žlab z měděného plechu podokapní čtyřhranný vč. háků: od 1915 Kč/mb
 • žlab z TiZn plechu podokapní čtyřhranný vč. háků: od 950 Kč/mb

Lešení

 • montáž lešení lehké řady s podlahami (fasáda): 73 Kč/m2
 • demontáž lešení lehké řady s podlahami: 59 Kč/m2
 • příplatek za každý měsíc použití lešení (nájem, rámové): 57 Kč/m2
 • lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m: 136 Kč/m2

Podlahy

 • pokládka dlažby 30 x 30 cm standardně – pouze montáž: od 690 Kč/m2
 • lamino podlahy střední kvalita vč. materiálu: od 850 Kč/m2
 • PVC montáž bez materiálu: od 285 Kč/m2
 • parkety I + II tř. vč. broušení a laku: od 2 950 Kč/m2

Povrchové úpravy

 • penetrace pod malbu: od 24 Kč/m2
 • malba bílá 2x ze směsi: od 63 Kč/m2
 • malba barevná 2x ze směsi: od 81 Kč/m2
 • nátěr Luxol 3x: 285 Kč/m2
 • nátěr krovu Lignofix Profi: 86 Kč/m2
 • nátěr kovové konstrukce: od 295 Kč/m2

Dokončovací práce

 • obklady do tmelu standardně 30 x 30 cm – pouze montáž: od 690 Kč/m2
 • vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m: 135 Kč/m2 podlahové plochy
 • lamino parapety vč. vyrovnání podkladu: od 825 Kč/mb
 • zazdění vany: od 2 300 Kč/ks
 • zaměření geodetem pro vklad do katastru: od 12 000 Kč/dům

Zpevněné plochy

 • komunikace ze zámkové dlažby, podklad štěrkopísek: od 1 870 Kč/m2
 • chodník ze zámkové dlažby, podklad štěrkopísek: od 1 530 Kč/m2
 • žlab odvodňovací polymerbeton do betonu: od 2 070 Kč/mb

Ostatní práce

 • rozměření objektu odpovědným geodetem: od 7 500 Kč/objekt
 • HZS – nezměřitelné práce v tř. 5: 477 Kč/hod.
 • bourání zdiva z cihel pálených na MC: od 1 050 Kč/m3

Další část speciálu Jak ušetřit na stavbě: 10 změn stavebního zákona vyjde 28. 2. 2024.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 12/2023 a údaje, které jsou v něm uvedeny, platily v době jeho vydání. Aktualizované informace ke stavbám, dotačním programům a financování najdete na našem webu a v souvisejících článcích.
Zdroj: Dům&Zahrada, Foto: Shutterstock, Depositphotos

Související články