Mag. Gerald Resch, generální ředitel společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Rekordně vysoká nákladová inflace a historické skoky v cenách surovin měly podstatný dopad na výrobní náklady, ale také na celkové fixní náklady, jako jsou mzdy, doprava, energie atd. V roce 2023 vidíme stabilizaci výrobních a pořizovacích nákladů u většiny našich výrobků a systémových řešení na vysoké cenové úrovni. I nadále je však obtížné spolehlivě odhadnout vývoj cen do budoucna ve vysoce konkurenčním prostředí českého trhu.

V současné době nabízíme našim zákazníkům v oblasti šikmých střech pro rodinné domy akci 1/3 střechy zdarma a spolupracujeme s našimi obchodními partnery na celé řadě marketingových aktivit. V roce 2023 byla poptávka po střešní krytině oproti minulým letům výrazně nižší, což je ovlivněno vysokými úrokovými sazbami u hypoték a stále vysokou inflací. Domníváme se, že to má větší dopad na trh s rezidenčními nemovitostmi oproti trhu s komerčními nemovitostmi, který se zřejmě zotaví rychleji. Vzhledem k nízké míře nezaměstnanosti v ČR a celkové potřebě novostaveb a rekonstrukcí jsme přesvědčeni, že v budoucnu dojde k oživení poptávky.

Luboš Merunka, ředitel divize Materiály Cemex 

Do prodejních cen v posledních letech se samozřejmě promítl výrazný nárůst nákladů. Díky investicím jsme se zásadně posunuli ve zpracování recyklovaných materiálů, a to z pohledu legislativy a certifikace produktů, a částečně i s umísťováním těchto produktů na trh. Pro skupinu Cemex je nejzásadnější posun v oblasti recyklovaného betonu.

Na stavebním trhu panuje velká nejistota ohledně financování stavebních projektů, výše úrokových sazeb a udržení cen v rámci dodávek stavebních materiálů. Nejsme schopni garantovat ceny na dlouhé období, ale reagujeme na výkyvy na trhu. Z pohledu investora nebo generálního dodavatele vzniká pak nejistota při plánování a kalkulaci rozpočtu.

Rozhodně se ale nevyplatí šetřit na kvalitě materiálu, která bude následně ovlivňovat provozní náklady a životnost stavby. Stavebník by měl mít představu o celkové nákladové struktuře stavby. To znamená nejen vstupní náklady na stavbu, ale i provozní náklady, náklady na udržování a potřeby pro zajištění dlouhé životnosti, a tedy celkové udržitelnosti stavby. 

Martin Chmelík, zástupce HPI-CZ

U materiálů HPI-CZ došlo, obdobně jako u jiných dodavatelů, v letech 2021 a 2022 k cenovému nárůstu. V letošním roce už ceny nerostou, naopak některé výrobky zlevňují.

Určitě existují položky, na kterých ušetřit lze, a naopak ty, na nichž by se šetřit nemělo. Máme zkušenost, že je-li rozpočet napjatý, šetří se často na nesprávných místech, na funkčních materiálech. Já určitě doporučuji nešetřit na kvalitní podstřešní membráně, která má trvalý vliv na funkčnost střechy. Naopak bych v případě napjatého rozpočtu ušetřil na některých designových prvcích, například značkových bateriích.

Stavebník by měl vědět, co od stavby očekává, přizpůsobit ji svému rozpočtu a životnímu stylu. Doporučuji si udělat plán investic od začátku až do konce stavby. Jednoduše si sestavit priority. Funkční položky, jako je střecha, totiž nepočkají, zatímco tvorba zahrady počkat může. Pokud dostupné finance příliš rozmělníte, na některé důležité části už nemusejí zbývat. Podle prognóz by se situace měla lepšit od 2. poloviny příštího roku. Vznikají nové dotační tituly a my doufáme, že se také zlevní hypotéky. Potřeba bydlet a bydlet dobře tu bude pořád.

Jakub Benda, marketingový ředitel Saint-Gobain ČR

Meziročně klesly ceny většiny stavebních materiálů. Je to důsledek snížení cen energií, ale také celkové poptávky po stavebních pracích, zejména v oblasti novostaveb. Ceny jednotlivých výrobců se liší jen nepatrně, pokud srovnáváme v parametrech stejné výrobky. Při nákupu materiálů není namístě hledět na prvním místě na cenu, ale na výkonnost materiálu. Výrobci dnes nabízejí mnoho výrobků s tzv. přidanou hodnotou.

Určitě se vyplatí dívat se na parametry, které materiály nabízejí, například izolace mohou mít různý součinitel tepelné vodivosti, který určuje míru prostupnosti tepla, sádrokartony mohou mít různou pevnost nebo protipožární parametry, omítky se mohou lišit stálostí, vodoodpudivostí nebo omyvatelností. Za materiály s přidanou hodnotou se vyplatí připlatit, zvyšují životnost stavby a snižují náklady na údržbu. Nakonec cena práce dnes činí více než polovinu všech nákladů, tedy nepatrné zvýšení položkových nákladů u stavebních materiálů nebude mít výrazný dopad na celkovou cenu projektu, ale ovlivní kvalitu a výkonnost celé stavby. Nepatrné zvýšení nákladů může stavbu kvalitativně posunout o třídu výše.

Ing. Petr Tureček, produktový manažer společnosti SATJAM

Plechové krytiny kvůli růstu nákladů na materiály v letech 2021 a 2022 výrazně zdražily, odhadem o více než 50 %. Od loňského podzimu, kdy se dostal stavební trh do útlumu, začaly ceny klesat, protože i dodavatelé vstupních surovin začali zlevňovat. Trh bych rozdělil z pohledu rekonstrukcí a novostaveb. Výstavba nových domů je aktuálně v krizi, protože nejsou zpracované projekty. Stavební povolení jsou vydaná v daleko menším měřítku, než byla v předcházejících letech. U rekonstrukcí není útlum tak znatelný, konkrétně u rekonstrukcí střech je pokles jen mírný.

Jak ušetřit? Lehké krytiny jsou ekonomické již ze své podstaty. Mohou pomoci ušetřit na samotné konstrukci, která nemusí být tak dimenzovaná jako u těžkých střešních krytin, ale i na práci, protože montážníci stráví zpracováním materiálu podstatně méně času. I samotný materiál bývá oproti tradičním krytinám cenově přijatelnější. V současné době navíc ceny konkrétně našich materiálů docela výrazně klesají. Pokud se dbá na správnou metodiku montáže, není navíc nijak negativně ovlivněn komfort bydlení ani životnost konstrukce.

Stavby se budou podle mě v budoucnosti zjednodušovat, zefektivňovat a zrychlovat. Hodně se diskutuje o využití 3D tiskáren, které by mohly pomoci ušetřit náklady na přesun hmot i na pracovní síly. Také se hovoří o zdicích robotech. Co se týče střechy, myslím, že budoucnost je v systémech, které stavbu zjednoduší, jako jsou například právě plechové střechy.

Martin Dusík, obchodní ředitel společnosti Trachea

V posledních třech letech ceny vyletěly velmi rychle a výrazně vzhůru, řádově i v desítkách procent. Nicméně nyní  budou pravděpodobně stagnovat a některé i padat. Vždy záleží na nabídce a poptávce a také na tom, co jsou lidé ochotni ještě snést a akceptovat. Takže celkovou situaci může do jisté míry ovlivnit každý z nás. Trendem dřívější doby byly stavby svépomocí. A i v tomto období lze tímto způsobem trochu ušetřit.

Nicméně je třeba velmi dobře zvážit rizika, kde lze takto uvažovat a kde je nutné vyhledat odborníka. Například vše, co je v zemi a ve zdech, bývá zpravidla pro případné opravy náročnější. Bydlení v rodinném domě není levná záležitost. Je potřeba velmi pečlivě zvažovat celkové náklady nejen z pohledu energií, ale i případných rekonstrukcí a oprav do budoucna. V některých situacích proto může být lepší stávající nemovitost prodat a postavit novou s vhodnějšími parametry.

Roman Kubálek, obchodní ředitel společnosti VEKRA

Ceny v našem odvětví vzrostly až o 40 %. Obrovský pokles, který pociťuje trh, nastal především kvůli vysokým hypotékám. U nás však hodnotíme situaci pozitivně. Daří se nám vysvětlovat rozdíly v kvalitě produktu a návratnosti investice. K této úspěšné komunikační lince nám nahrávají rekonstrukce nemovitostí. V letech 2010-2012 rapidně klesla kvalita oken, což se propsalo do dnešní doby. Vyčkali jsme, až zákazníci pochopí, že se investice do tohoto segmentu opravdu zhodnocuje. Současně jsme aktivní v rámci dotačních programů NZÚ.

Naší strategií je dodávat výrobek a službu na klíč v nejvyšší kvalitě. A protože skutečná kvalita se ukáže až s odstupem mnoha let, odráží se v prodloužené životnosti výrobků a zvýšené úspoře za energie – tato cesta nám přijde ekologicky nejméně náročná. Ušetřit se dá zejména hledáním alternativních materiálů, tedy například změnou materiálu stavebních konstrukcí atd. Velký efekt v celkových nákladech udělá spolehlivý dodavatel, který je prověřen časem a referencemi. Všichni doufáme v oživení trhu a věříme, že bude probíhat již v příštím roce. Velký vliv na to bude mít úroková sazba hypoték a určitě i vyhlášení dotačních programů.

Zdeněk Okáč, marketingový ředitel společnosti VELUX

Naše společnost jde proti inflačnímu proudu a už na jaře zlevnila své výrobky v České republice, katalogové ceny střešních oken jsme snížili v průměru o 12 %. Vnímáme, že hlavní brzdou rozvoje bytového fondu v České republice jsou drahé hypotéky a vysoká inflace, což přimělo řadu domácností odložit nákup nového bydlení. Jako jeden z lídrů celého trhu proto chceme jít příkladem a zlevněním střešních oken alespoň částečně domácnostem ulevit a přispět k transparentnosti cen stavebních materiálů.

Český trh s bydlením letos táhnou především rekonstrukce, které mají hned několik výhod: jsou zpravidla levnější, pomáhají zlepšovat kvalitu bydlení i nízkopříjmovým domácnostem, které by na nové bydlení nedosáhly, a zároveň vedou k energetickým úsporám. Jak vyplynulo z nedávného průzkumu pro společnost VELUX, čtvrtina českých rodin by se potřebovala stěhovat do většího. A 69 % z těch, kteří budou větší bydlení hledat, se domnívá, že by jim mohla pomoci rekonstrukce půdních prostor.

Je dobré si přitom pohlídat nejen kvalitu použitých materiálů, ale také firmy, které montáž provádějí. Stavebník se tak v budoucnu vyhne mnohem vyšším nákladům na opravu nebo výměnu komponent. Věřím, že nejen díky komplexním dotačním programům nás čeká budoucnost přívětivější nejen pro stavebnictví. Lidé budou moci bydlet zdravě, komfortně a snad se i omezí trend vysídlování měst a zastavování brownfieldů.

Ing. Roman Busta, obchodní ředitel společnosti Wienerberger

Nárůst cen stavebních materiálů souvisel se zvyšujícími se výrobními náklady. Aktuálně se po několika měsících zastavil a výhledově by měl být vývoj stabilnější. Některé stavební materiály dokonce zlevňují, nicméně tento cenový pokles není plošný. Signály z trhu jsou zřejmé – materiály výrazně levnější nebudou, a to ani s výhledem do roku 2024. V současnosti vnímáme na stavebním trhu opatrný optimismus. Společnost Wienerberger očekává, že na začátku příštího roku stavebnictví oživí lehký růst poptávky. Investoři čekají na příznivější podmínky financování.

V případě stavebních materiálů se investice do kvality jednoznačně vyplatí. Například kvalitní zdivo s výbornými tepelněizolačními vlastnostmi může v budoucnu ušetřit ročně i desetitisíce korun za vytápění. Provedení hrubé stavby také ovlivňuje budoucí hodnotu nemovitosti - důležité je proto stavět pořádně, aby dům vydržel co nejdéle bez oprav. Pokud chce investor snížit výdaje, může alespoň částečně stavět svépomocí. Je to sice časově náročnější, ale lze tak ušetřit až 30 % nákladů. Práce s cihlami je jednoduchá a zároveň jsme připraveni v každé fázi stavby poskytnout individuální konzultace.

Bc. Pavel Vořech, DiS., produktový manažer společnosti Zehnder

Se stavbou a investicemi do bydlení je to jako s každou jinou dlouhodobou investicí – výhody se projeví hlavně v delším horizontu. Můžete okamžitě ušetřit na materiálu i vybavení, ovšem téměř bez výjimky na úkor kvality. Improvizace a šetření se dvojnásob nevyplácí v případě zařízení, jako je řízené větrání.

Nejlákavějším a zdánlivě nejjistějším způsobem, jak okamžitě ušetřit, je vyškrtnout jej z projektu. To je ale krátkozraké řešení – nejenže se připravujete o možnost komfortně a zdravě větrat, ale riskujete problémy s plísněmi a jejich nevratnými následky na zdraví rodiny i stavby jako takové. Navíc se připravujete o čas a o výrazné úspory na vytápění na desetiletí dopředu. Legislativa se zpřísňuje. Už dnes je řízené větrání v určitých případech a lokalitách povinnou součástí projektu, bez které nezískáte stavební povolení.

Obecně platí, že řízené větrání jako ekologická a energeticky úsporná technologie znamená snazší a rychlejší cestu ke stavebnímu povolení. Je třeba s tím počítat už nyní a volit trvale udržitelné řešení. Ta dodatečná jsou vždy dražší.

Další část speciálu Jak ušetřit na stavbě: Kolik stojí práce vyjde 25. 2. 2024.

Tento článek jste mohli najít v časopisu Dům&Zahrada č. 12/2023 a údaje, které jsou v něm uvedeny, platily v době jeho vydání. Aktualizované informace ke stavbám, dotačním programům a financování najdete na našem webu a v souvisejících článcích.
Zdroj: Dům&Zahrada, Foto: Shutterstock, archiv firem

Související články